M

Existentialismen har blivit känd genom en rad filosofer, s.k. existentialister, av vilka Søren Kierkegaard och Jean-Paul Sartre är de mest berömda.

Existentialism

Existentialismen är en humanistiskt inspirerad livsåskådning där synen på människans unika existensmöjligheter är central. Inom existentialismen betonas att människan är fri i sina val och därför alltid ansvarig för sina beslut och sin livsbana. Med valfriheten följer ångest.

En individinriktad humanism

Existentialismen grundades av dansken Sören Kierkegaard (1813-1855). Det var han som myntade det välkända uttrycket "subjektiviteten är sanningen".

En annan känd filosof som har vidareutvecklat existentialismen är fransmannen Jean-Paul Sartre (1905-1980). Sartre var ateist i motsats till Kierkegaard som var kristen.

Existentialismen är en humanistiskt inspirerad livsåskådning där synen på människans unika existensmöjligheter är central. Inom existentialismen betonas att människan är fri i sina val och därför alltid ansvarig för sina beslut och sin livsbana. Med valfriheten följer ångest.

En individinriktad humanism

Existentialismen grundades av dansken Sören Kierkegaard (1813-1855). Det var han som myntade det välkända uttrycket "subjektiviteten är sanningen".

En annan känd filosof som har vidareutvecklat existentialismen är fransmannen Jean-Paul Sartre (1905-1980). Sartre var ateist i motsats till Kierkegaard som var kristen.

ANNONS

ANNONS

Det är synen på människan och hennes livssituation som är speciell för existentialismen. Denna syn kan sammanfattas i sex nyckelbegrepp:

"Att våga, är att förlora fotfästet ett litet tag, att inte våga, är att förlora sig själv." Sören Kierkegaard (1813-1855)

 • Existens
 • Frihet
 • Val
 • Ångest
 • Autentiskt/inautentiskt liv
 • Ansvar

"Existensen föregår essensen" är ett klassiskt existentialistiskt uttryck. Med det avses att vi som människor, till skillnad från alla andra saker och varelser på vår jord, har en unik ställning. Människan är inte skapad för något speciellt syfte.

Människan skapar sig själv genom sina val menar Sartre. Vi är dömda till frihet. Detta innebär att vi hela tiden måste välja. Att inte välja är också att välja menar han. Om inte jag väljer själv gör bara någon annan valet åt mig. Ingen annan än jag själv är ansvarig för mina val och vad jag gör av mitt liv.

Det är endast genom egna personliga val som vi som människor kan skapa ett eget liv. Genom valen utskiljer man sig från den grå massan, man blir någon. Det kallar existentialisterna för att man lever ett autentiskt (verkligt) liv. Gör man inte detta blir man bara en "dussinmänniska" - en i mängden.

Den andres blick

Den andres blick, menar Sartre är som en domare som talar om vem jag faktiskt är.

För oss själva kan vi bara vara subjekt. Vill vi veta vilka vi är måste vi först bli objekt och det kan endast ske genom att vi speglar oss i den andres blick.

Vi är beroende av andra för att veta vilka vi själva är. Därför säger Sartre fruktar vi de andras blick.

ANNONS

ANNONS

"Problemet är inte vad livet gjort med oss, utan vad vi gör av det som livet gjort med oss." Jean-Paul Sartre (1905-1980)

Flow

I Jean-Paul Sartres roman Äcklet lever huvudpersonen Rouquentin ett oengagerat håglöst liv. För att fördriva tiden sitter han på ett bibliotek och forskar om en gammal markis från 1700-talet. Han känner ett främlingskap, ett äckel, inför tillvaron och sig själv. Han är en outsider i världen, en iakttagare.

I slutet av romanen besöker Rouquentin ett kafé i Paris och hör en sångerska framföra en av sina favoritmelodier. Då slås han av insikten om det totala engagemanget som finns hos sångerskan. Hennes röst, hennes kropp, varje nerv är ett med den handling hon utför. Total närvaro!

Detta är det som den ungersk-amerikanska psykologen Mihaily Csikszentmihaily förmodligen skulle kalla för ”flow”.

Flow är ett tillstånd av fullkomlig koncentration och närvaro. Tidskänslan försvinner, dubbelheten försvinner (vår vana att både agera och granska oss själva upphör) och vi förnimmer en stark lyckokänsla.

Flow uppstår när vi ställs inför en viktig utmaning och när vår förmåga att klara av uppgiften är helt i nivå med uppgiftens krav. Är det för lätt blir man apatisk och uttråkade är det för svårt blir vi frustrerade och får ont i magen.
 Existentialismens motsats - determinism

Determinism är existentialismens motsats. Istället för att förespråka att människan är fri så menar determinismen att allting är förutbestämt. Människan har inga fria val, inga valmöjligheter. Istället bör hon försöka förstå vad "ödet" bestämt åt henne och vara nöjd med den roll livet tilldelat henne.Determinism kallas ibland också för fatalism eller predestination. Även karmatanken i vedisk filosofi kan sägas beskriva samma uppfattning.

ANNONS

ANNONS

LÄS MER: Jean-Paul Sartre

LÄS MER: Humanism

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Sammanfatta vad existentialismen går ut på.
   
 2. Vilka var Sören Kierkegaard och Jean-Paul Sartre?
   
 3. Enligt existentialismen är människan dömd till frihet. Vad menas?
   
 4. Hur lever man ett autentiskt (verkligt) liv enligt existentialisterna?
   
 5. Vad menas med en "dussinmänniska"?
   
 6. Vad menar Sartre med "den andres blick"?
   
 7. Hur tror du att en existentialist skulle förklara begreppet "flow"?
   
 8. Varför kan man betrakta determinism som existentialismens motsats?

 

Litteratur:
Sören Kierkegaard, Antingen eller, Wahlström & Widstrand, 1964
Sören Kierkegaard, Filosofiska smulor, Nimrod förlag AB, 1997
Jean-Paul Sartre, Äcklet, Bonnier Pocket, 2012
Jean-Paul Sartre, Existentialism is a Humanism, Yale University Press, 2007
Jean-Paul Sartre, Varat och Intet, Being and Nothingness, Routledge, 1995


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums Gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Sidan uppdaterad: 18 november 2020
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Existentialism

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Politiska ideologier

En politisk ideologi är ett sammanhängande system av politiska idéer om hur samhället ska vara. Här presenteras några...

Relaterade taggar

Ideologier

En ideologi är ett sammanhängande system av idéer och värderingar som berättar varför samhället ser...

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Jean-Paul Sartre

Den franske författaren och filosofen Jean-Paul Sartre (1905-1980) är för evigt förknippad med...