M
Tagg
Stupade brittiska soldater.
Stupade brittiska soldater. Boerna tillämpade ofta gerillakrigföring mot britterna som var militärt starkare.

Boerkrigen

Boerkrigen utkämpades mellan de sydafrikanska boerna och kolonialmakten Storbritannien. Första boerkriget utspelade sig 1880-1881 och det andra 1899-1902. Boerkriget som helhet vanns till slut av britterna.

Bakgrund

När Storbritannien i början av 1800-talet lade beslag på sydligaste Afrika och grundade Kapkolonin, utvandrade boerna (holländska kolonisatörer som bodde där) norrut. Där grundade boerna två självständiga republiker - Oranjefristaten och Transvaal.

När Storbritannien i slutet av 1800-talet ville skapa en sammanhängande kedja av brittiska kolonier - från Kapstaden i söder till Kairo i norr - låg boernas republiker i vägen, varefter krig utbröt.

LÄS MER: Boerna och Sydafrikas historia (artikelserie)

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material som handlar om de båda boerkrigen.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Boerkrigen

M

Gandhi, icke-våldsprincipen och Indiens självständighet

av: Kaj Hildingson
2021-05-23

Ingen indisk ledare har haft lika stor makt som Mohandas (Mahatma) Gandhi som föddes 1869. Under större delen av sitt långa liv arbetade han för att Indien, som var en brittisk koloni, skulle bli självständigt. Gandhi förespråkade icke-våld. Hans anhängare visste att de kunde misshandlas och fängslas men detta skulle de utstå utan protester. Gandhi startade 1900-talets protester mot kolonialism, rasism och våld, protester som pågår än idag. Efter över fyrtio års kamp blev Indien självständigt 1947. Men muslimer och hinduer fick varsin stat vilket krossade Gandhis dröm om ett enat självständigt Indien. 1948 mördades Gandhi av en hinduisk grupp som krävt hela Indien. Gandhi som hela sitt liv predikade icke-våld föll själv för en mördare...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Sydafrikas historia, del 3: Boerkriget och opinionen

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-14

Boerkriget var en avgörande konflikt mellan britterna och boerna i Sydafrika. I krigets inledningsfas hade boerna stora fördelar genom sin unika krigföring och sitt kunnande om terrängen. Men britterna anpassade sig snabbt och kriget blev med tiden alltmer intensivt och blodigt. Samtidigt fanns på många ställen i Europa ett starkt stöd för boernas kamp mot den brittiska övermakten...

+ Läs mer

SO-rummet bok
S

Brittisk imperialism - exemplet Sydafrika

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-08-27

Den brittiska nationalismen tog sig uttryck i uppbyggandet av det brittiska imperiet. Som exempel på hur man i Sverige för hundra år sedan upplevde den brittiska imperialismen i världen har vi valt fallet Sydafrika. Om du här följer den tidens pressdebatt och jämför med dagsläget ska du se hur man i Sverige på hundra år förändrat synen på Afrika...

+ Läs mer

Länkar om Boerkrigen

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS