Solfläckar

ÅRET RUNT 21 mars
Bild:
Christopher Scheiner och en medhjälpare i färd med att spåra solfläckar, Italien, omkring 1625.

Solfläckar

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 21 mars 1611 observerades för första gången solfläckarna. Det var pater Christoph Scheiner vid universitetet i Ingolstadt i Tyskland som i en kikare upptäckte ”främmande partiklar” på solen. Dessa mörka områden på solen orsakas förmodligen av magnetiska störningar. Solfläckarna har cirka 1500 lägre temperatur än den närmaste omgivningen. Solfläckar förekommer ungefär vart elfte år. Då exploderar solens yta i stormar vars kraft är större än tusentals atombomber. Solfläckarna brukar orsaka störningar i radio och TV-förbindelserna, rubba balansen i elektriska kraftledningar. 1858 upptäcktes en enormt stor solfläck. Den sträckte sig över ett område som var 230 000 kilometer. För att kunna överbrygga ett sådant område måste man lägga nitton jordklot bredvid varandra.

Relaterade taggar:

Liknande Året runt

19 december
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 19 december 1741 dog den danskfödde polarforskaren Vitus Bering av skörbjugg på en öde ö i Berings hav. År 1725 fick den danskfödde Bering i uppdrag av Peter den store att utforska Asiens...
13 oktober
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 13 oktober 1601 råkade den femtiofyraårige danske astronomen Tycho Brahe ut för en egendomlig olyckshändelse som 11 dagar senare kostade honom livet. Under en fest hos fursten Peter Vok-Rosenberg...
30 augusti
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 30 augusti 1751 dog uppfinnaren och konstruktören Christopher Polhem. Efter studier utomlands blev han chefskonstruktör vid Falu gruva under åren 1700-1716. Där konstruerade han uppfodringsverk...
15 juni
av:
Carsten Ryytty
Den 15 juni 1752 bevisade den amerikanske statsmannen och fysikern Benjamin Frankin att blixten var elektrisk till sin natur. Då gick han ut med en drake i ett stort åskväder. Samtidigt konstruerade...
07 april
av:
Carsten Ryytty
Den 7 april 1757 adlades vetenskapsmannen Carl Linnaeus med namnet von Linné. Det var kung Adolf Fredrik som ville visa sin uppskattning av den store vetenskapsmannen. Carl von Linné är den svenske...
06 mars
av:
Carsten Ryytty
Den 6 mars 1978 lät den Svenska vetenskapsakademin ropa in Emauel Swedenborgs kranium vid en auktion hos Sotheby´s i London. Priset för skallen blev 1650 pund. Swedenborg brukar räknas som en av alla...
15 februari
av:
Carsten Ryytty
Den 15 februari 1564 föddes Galileo Galilei i Pisa, Italien. Det brukar sägas att den moderna naturvetenskapen började med Galilei, för han var en av de första som bedrev forskning genom systematiskt...