M
Kategori
Karta

Taiwans historia

Arkeologiska fynd visar att människor kan ha bebott Taiwan i upp till 15 000 år. I kinesiska historiska källor dyker Taiwan bara sporadiskt upp fram till 1200-talet e Kr. Bland annat finns det en anteckning om en militär expedition som det kinesiska kungariket Wu skickade till ön på 230-talet e Kr. Detta anges som det tidigaste försöket att kolonisera Taiwan. Kinesisk invandring började i liten skala på 1300-talet men var som mest omfattande under 1700- och 1800-talen. Ursprungsfolken trängdes undan till bergsområdena.

Arkeologiska fynd visar att människor kan ha bebott Taiwan i upp till 15 000 år. I kinesiska historiska källor dyker Taiwan bara sporadiskt upp fram till 1200-talet e Kr. Bland annat finns det en anteckning om en militär expedition som det kinesiska kungariket Wu skickade till ön på 230-talet e Kr. Detta anges som det tidigaste försöket att kolonisera Taiwan. Kinesisk invandring började i liten skala på 1300-talet men var som mest omfattande under 1700- och 1800-talen. Ursprungsfolken trängdes undan till bergsområdena.

ANNONS

ANNONS

Under 1400- och 1500-talen var Taiwan ett tillhåll för japanska och kinesiska pirater som opererade i hela Öst- och Sydöstasien.

På 1500-talet passerade en portugisisk armada, som vid hemkomsten gjorde ön känd i Europa under namnet Ilha Formosa - ”den sköna ön”.

Holländska och spanska handelsmän besökte senare ön, och gjorde anspråk på var sin del under 1600-talets första hälft. Holländarna tog snart över spanjorernas del, men fördrevs i sin tur 1661 när fastlandskineser lojala mot den nyligen störtade Ming-dynastin inrättade sig på Taiwan. Med Ming-anhängarna tog masskoloniseringen sin början. Den fortsatte även sedan Qing-dynastin, som tagit makten på fastlandet, ockuperat också Taiwan 1683.

Därefter var ön en kinesisk utpost i 200 år. Vid slutet av det japansk-kinesiska kriget 1895 blev Kina tvunget att lämna ifrån sig Taiwan till Japan. Taiwaneserna godtog inte detta utan utropade en egen republik på ön, men denna krossades snabbt av japanerna. År 1902 upprättades en stark japansk förvaltning, och Taiwan blev en viktig japansk flottbas och ett blomstrande handelscentrum.

Läs om Taiwans moderna historia i Landguiden


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Sidan uppdaterad: 19 december 2022
Ursprungligen publicerad: 17 december 2022

ANNONS

ANNONS

Länkar om Taiwans historia

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Taiwans geografi

Geografi med fokus på Taiwan. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Taiwans geografi ur olika perspektiv...

Sh
Karta

Fakta om Taiwan

Aktuell samhällsfakta om Taiwan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...