Saint-Barthélemy - Sveriges sista koloni

ÅRET RUNT 16 mars
Bild:
Hamninloppet i Gustavia, Saint-Barthélemy, som det ser ut idag.

Saint-Barthélemy - Sveriges sista koloni

av: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

Den 16 mars 1868 överlämnades Sveriges sista koloni Saint-Barthélemy i Västindien till Frankrike. Det var 1784 som Sverige erhöll ön av Frankrike. I utbyte fick Frankrike en handelsdepå i Göteborg. Gustav III ville med Saint-Barthélemy skapa fotfäste för svensk handel västerut. Staden Gustavia uppkallades efter Gustav III. Tiden före 1800 var öns blomstringsperiod. Från 1820-talets början gick handeln tillbaka och kolonin gick med 25 000 kronor i årlig förlust. Innan vi överlämnade ön till Frankrike fick folk rösta, vilket resulterade i att 351 av 352 röstande sade ja till öns återförening med Frankrike. Frankrike betalade 320 000 franc för Saint-Barthélemy.