M
Kategori
karta

Jamaica idag

Antal invånare: 2 973 462 (2021)
Huvudstad: Kingston

Jamaica i Karibien är starkt förknippat med reggaemusik och rastafarirörelsen. Både musiken och religionen har betytt mycket för jamaicanernas identitet och för turismen på ön. Välfärdssystemen är väl utbyggda men de sociala problemen är ändå stora med fattigdom, narkotikamissbruk och hög våldsbrottslighet. Utvandringen från Jamaica är stor, det bor ungefär lika många jamaicaner utomlands som i hemlandet.

Antal invånare: 2 973 462 (2021)
Huvudstad: Kingston

Jamaica i Karibien är starkt förknippat med reggaemusik och rastafarirörelsen. Både musiken och religionen har betytt mycket för jamaicanernas identitet och för turismen på ön. Välfärdssystemen är väl utbyggda men de sociala problemen är ändå stora med fattigdom, narkotikamissbruk och hög våldsbrottslighet. Utvandringen från Jamaica är stor, det bor ungefär lika många jamaicaner utomlands som i hemlandet.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Drygt 90 procent av jamaicanerna härstammar helt eller delvis från afrikaner som europeiska kolonisatörer förde in i landet från 1500-talet och framåt. Befolkningstillväxten är relativt låg. Det beror dels på att det föds färre barn per kvinna, dels på omfattande utvandring till främst USA, Kanada och Storbritannien.

Jamaicas flagga.

Religion

Religionsfrihet råder och religionen har en stark ställning i samhället. Kristendomen dominerar med över hundra olika samfund. Rastafarierna som många förknippar med Jamaica utgör bara någon procent av befolkningen.

Inrikespolitik och författning

Jamaica är en parlamentarisk demokrati. Storbritanniens monark är formellt statschef men den politiska makten utövas av premiärministern och regeringen. Landet har i praktiken ett tvåpartisystem med ett högerparti och ett vänsterparti som avlöser varandra i regeringsställning. Det högerorienterade partiet JLP och premiärminister Andrew Holness styr sedan 2016.

Demokrati och rättigheter

Regeringsmakten växlar regelbundet genom val i Jamaica som är en relativt stabil demokrati. I fråga pressfrihet rankas Jamaica jämsides med länder i Västeuropa och högst av alla länder på västra halvklotet. Korruption är ett dock ett allvarligt samhällsproblem liksom kopplingarna mellan politiker och organiserad brottslighet, och den omfattande våldsbrottsligheten.

Utrikespolitik och försvar

Bland de engelskspråkiga länderna i Karibien intar Jamaica en ledande ställning. Landet har goda relationer till övriga stater i regionen och samarbetet med dem, liksom med USA och Storbritannien, är tätt. Mycket av narkotikasmugglingen mellan Syd- och Nordamerika passerar Jamaica på grund av öns geografiska läge.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Bauxit, turism, teletjänstcentraler samt penningförsändelser från jamaicaner i utlandet ger de huvudsakliga intäkterna i Jamaica. Den informella sektorn är också viktig.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jamicas geografi >

Sociala förhållanden

Trots svag ekonomisk tillväxt under en längre period är de sociala indikatorerna relativt goda. Jamaica satsade tidigt på att bygga upp ett välfärdssystem för alla invånare.

Besök Landguiden och läs mer om Jamaica.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Jamaica

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Jamaica

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
karta

Jamaicas historia

Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Jamaicas historia.

Ge
karta

Jamaicas geografi

Geografi med fokus på Jamaica. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Jamaicas geografi ur olika...