M

Jamaica idag

Antal invånare: 2 890 300 (2017)
Huvudstad: Kingston

Befolkning

Drygt 90 procent av jamaicanerna härstammar helt eller delvis från afrikaner som europeiska kolonisatörer förde in i landet från 1500-talet och framåt. Befolkningstillväxten är relativt låg. Det beror dels på att det föds färre barn per kvinna, dels på omfattande utvandring till främst USA, Kanada och Storbritannien.

Antal invånare: 2 890 300 (2017)
Huvudstad: Kingston

Befolkning

Drygt 90 procent av jamaicanerna härstammar helt eller delvis från afrikaner som europeiska kolonisatörer förde in i landet från 1500-talet och framåt. Befolkningstillväxten är relativt låg. Det beror dels på att det föds färre barn per kvinna, dels på omfattande utvandring till främst USA, Kanada och Storbritannien.

ANNONS

ANNONS

Religion

Religionsfrihet råder och religionen har en stark ställning i samhället. Kristendomen dominerar med över hundra olika samfund. Rastafarierna som många förknippar med Jamaica utgör bara någon procent av befolkningen.

  Jamaicas flagga.

  Politiskt system

  Jamaica är en parlamentarisk demokrati. Storbritanniens monark är formellt statschef men den politiska makten utövas av premiärministern och regeringen. Jamaica är medlem av Samväldet, där Storbritannien och tidigare brittiska kolonier ingår.

  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Bland de engelskspråkiga länderna i Karibien intar Jamaica en ledande ställning. Landet har goda relationer till övriga stater i regionen och samarbetet med dem, liksom med USA och Storbritannien, är tätt. Mycket av narkotikasmugglingen mellan Syd- och Nordamerika passerar Jamaica på grund av öns geografiska läge.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Bauxit, turism, teletjänstcentraler samt penningförsändelser från jamaicaner i utlandet ger de huvudsakliga intäkterna i Jamaica. Den informella sektorn är också viktig.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Jamicas geografi >

   Utrikeshandel

   Jamaicas utrikeshandel har ända sedan 1970-talet visat underskott, det vill säga importen överskrider exporten. Detta skapar en ständig brist på utländsk valuta. Underskottet uppvägs delvis av lån, bistånd, inkomster från turismen och pengar som jamaicaner utomlands skickar hem.

   Sociala förhållanden

   Trots svag ekonomisk tillväxt under en längre period är de sociala indikatorerna relativt goda. Jamaica satsade tidigt på att bygga upp ett välfärdssystem för alla invånare.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Jamaica.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 21 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Jamaica

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Jamaicas historia

   Fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker Jamaicas historia.

   Jamaicas geografi

   Geografi med fokus på Jamaica. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Jamaicas geografi ur olika...