Bild:
M

Mellanöstern - samhällskunskap

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Mellanöstern och dess länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Mellanösterns länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Mellanöstern och dess länder. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Mellanösterns länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 08 juli 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Mellanöstern - samhällskunskap

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
Det pågår ständigt massor av krig och väpnade konflikter i världen. I det här skolmaterialet ges eleverna tillfälle att fördjupa sin förståelse för några av de stora aktuella konflikterna som är i full gång runt om i världen.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
”Resan” är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen genom flera länder. Under resans gång förbättras elevernas kunskaper om de besökta länderna vilket också ökar deras förståelse för andra kulturer.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Högstadiet
Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

Artiklar om Mellanöstern - samhällskunskap

S
Studentlitteratur
2017-05-23
För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg...

Podcast om Mellanöstern - samhällskunskap

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

SO-rummet podcast icon
S
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

Underkategorier till Mellanöstern - samhällskunskap

Här hittar du samhällsfakta om Mellanösternregionen. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör Mellanöstern ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Bahrain. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Bahrain idag.

Aktuell samhällsfakta om Förenade Arabemiraten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Förenade Arabemiraten idag.

Aktuell samhällsfakta om Irak. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Irak idag.

Aktuell samhällsfakta om Iran. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Iran idag.

Aktuell samhällsfakta om Israel och Palestina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Israel och Palestinska självstyret idag.

Aktuell samhällsfakta om Jemen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Jemen idag.

Aktuell samhällsfakta om Jordanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Jordanien idag.

Aktuell samhällsfakta om Kurdistan och kurderna. Här hittar du en kortfattad politisk bakgrund om området samt en del annat material med anknytning till Kurdistan och kurderna idag.

Aktuell samhällsfakta om Kuwait. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kuwait idag.

Aktuell samhällsfakta om Libanon. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Libanon idag.

Aktuell samhällsfakta om Oman. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Oman idag.

Aktuell samhällsfakta om Qatar. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Qatar idag.

Aktuell samhällsfakta om Saudiarabien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Saudiarabien idag.

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Syrien idag.

Länkar om Mellanöstern - samhällskunskap

Relaterade ämneskategorier

Historia om Mellanöstern och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Mellanösterns och tillhörande länders historia.

Här hittar du geografiska fakta och skildringar med fokus på Mellanöstern och dess länder.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till Asien och dess länder.

Relaterade taggar