Tagg om WTO

WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève är en internationell organisation som arbetar med reglering av handeln mellan medlemsländerna. WTO fungerar också som en tvistlösare och ett forum för förhandlingar mellan medlemmarna som utgörs av både u-länder och i-länder. Tillsammans svarar WTO:s medlemsländer för mer än 90 % av den totala världshandeln (se karta).

Bakgrund
Efter andra världskriget ville främst USA och Storbritannien bygga upp ett regelverk för att förhindra ett nytt framtida världskrig. Detta skulle ske genom ett ökat ekonomiskt samarbete och starka ekonomiska band som skulle förhindra framtida krig mellan de inblandade staterna eftersom alla då skulle förlora för mycket på ett sådant krig. Fri handel var en viktig ledstjärna varför man bildade GATT (som 1995 blev WTO) som skulle reglera världshandeln. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) är ett internationellt handelsavtal som reglerar handel över landgränser. Syftet med avtalet var att öka den internationella handeln genom minskade tullavgifter och andra handelshinder.

Text: Robert de Vries (red.)

Relaterade taggar:

Här hittar du material med anknytning till WTO.

Uppdaterad: 
11 juli 2017
Publicerad: 
14 mars 2011

Annons

Lärarmaterial om WTO

av:
Kommerskollegium
Målgrupp:
Gymnasiet
Varför handlar Sverige med omvärlden? Hur ser den internationella handeln ut? Svar på de frågorna får du i det här materialet, anpassat för gymnasieskolan. Skriften innehåller också lättillgänglig information om bland annat EU:s inre marknad, Världshandelsorganisationen WTO, utvecklingsländernas roll i världsekonomin och handelns påverkan på miljön.

Artiklar om WTO

M
Kommerskollegium
2018-10-02
Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså...
S
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02
För att få makt och inflytande räcker det ofta inte att verka i ett enskilt land. Därför bildas det allt fler internationella organisationer. Internationell politik handlar framför allt om...

Länkar om WTO

Sortera efter:
          

Pedagogisk genomgång (10:22 min) där du kan lära dig mer om internationell ekonomi och handel. Varför handlar vi med andra länder? Vad är WTO? Vilka är de negativa effekterna av global handel?

Spara som favorit
          

Genomgång (8:32 min) av SO-läraren Mikael Bruér som berättar om några organisationer på den globala politiska scenen. Här får du bl.a. veta mer om G8, G20, OSSE, WTO, World Economic Forum, IMF, IBRD, NATO och Warszavpakten.

Spara som favorit
          

Nästan alla större handelsnationer i världen är medlemmar i världshandelsorganisationen WTO. På Kommerskollegiums hemsida finns ett faktahäfte i pdf-format (20 sid) där du kan läsa om WTO:s historia, organisation och funktion inom världshandeln idag. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit
          

Kommerskollegiums skolpaket om handel. Paketet består av två delar i pdf-format - en text och en bildpresentation. Materialet handlar om den svenska handelns utveckling (från medeltiden och framåt), fri handel, WTO, tullar, EU osv. Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbsida som fokuserar på internationel säkerhetspolitik. Här kan du också lära dig mer om internationella organisationer, framförallt om: FN, NATO, OSSE, WTO, WHO och Världsbanken.

Spara som favorit
          

På Kommerskollegiums webbsida hittar du ett handelspolitiskt ABC där du kan söka bland hundratals begrepp och få dem förklarade. Kommerskollegium är Sveriges myndighet för utrikeshandel och handelspolitik.

Spara som favorit

Relaterade taggar