S
Tagg
Logga
WTO:s emblem.

WTO

Världshandelsorganisationen (WTO) i Genève är en internationell organisation som arbetar med reglering av handeln mellan medlemsländerna. WTO fungerar också som en tvistlösare och ett forum för förhandlingar mellan medlemmarna som utgörs av både utvecklingsländer och industriländer.

Tillsammans svarar WTO:s medlemsländer för mer än 90 % av den totala världshandeln (se karta).

ANNONS

Bakgrund

Efter andra världskriget ville främst USA och Storbritannien bygga upp ett regelverk för att förhindra ett nytt framtida världskrig. Detta skulle ske genom ett ökat ekonomiskt samarbete och starka ekonomiska band som skulle förhindra framtida krig mellan de inblandade staterna eftersom alla då skulle förlora för mycket på ett sådant krig. Fri handel var en viktig ledstjärna varför man bildade GATT (som 1995 blev WTO) som skulle reglera världshandeln. GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) är ett internationellt handelsavtal som reglerar handel över landgränser. Syftet med avtalet var att öka den internationella handeln genom minskade tullavgifter och andra handelshinder.

LÄS MER: Internationell ekonomi och handel
 

Litteratur:
Paul R Krugman m.fl., International economics - theory and policym, Pearson Addison-Wesley, 2012
Claes Berg, Global ekonomi. En introduktion till samhällsekonomin, SNS Förlag, 2008

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.)

Här hittar du material med anknytning till WTO.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om WTO

M

Vår tids globala handelsmönster

av: Kommerskollegium
2018-10-02

Under tiden efter andra världskriget har världshandeln växt kraftigt och fortare än ekonomin i stort. Exporten av varor och tjänster har ökat dramatiskt under perioden. Världsekonomin är alltså mycket mer beroende av handel idag än för bara några årtionden sen. Men handeln är inte bara större utan ser också på många sätt helt annorlunda ut än förr...

+ Läs mer

S

Internationella organisationer

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

I takt med att världen blivit mer sammanlänkad, har antalet internationella organisationer ökat från omkring 500 st vid tiden kring första världskriget, till över 6 000 st idag. Små stater har hittat styrka i mellanstatliga organisationer, medan individer och grupper med gemensamma intressen har slutit sig samman i s.k. NGO:er (Non Government Organisations) med makt att utmana traditionella maktstrukturer...

+ Läs mer

Länkar om WTO

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS