Bild:
M

Asien - samhällskunskap

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Asien och de asiatiska länderna. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Asiens länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Här hittar du aktuell samhällsfakta om Asien och de asiatiska länderna. Materialet fokuserar främst på ekonomi och politik ur olika perspektiv.

Textavsnitten om Asiens länder presenteras i samarbete med Landguiden - länder i fickformat.

Uppdaterad: 09 juli 2013
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Lärarmaterial om Asien - samhällskunskap

av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Med hjälp av statistikverktyget factlab kommer vi här att tydliggöra och synliggöra skillnaden mellan demokrati och diktatur. Dessa båda begrepp kommer att ställas mot varandra för att eleverna ska få en uppfattning om demokratins fördelar och diktaturens nackdelar. De mänskliga rättigheterna kommer att vara i centrum.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Syftet med den här uppgiften är att med hjälp av statistikverktyget factlab tydliggöra och synliggöra för eleverna varför konflikter och krig uppstår samt vilka följderna blir. Även FN:s roll och den humanitära rätten i konflikter kommer att lyftas fram.
av:
Factlab och SO-rummet
Målgrupp:
Högstadiet, Gymnasiet
Andra delen i en lektionsserie i två delar där vi ska titta på olika framsteg som ägt rum och som har jämnat ut klyftorna i världen. Huvudsyftet med den här uppgiften är att problematisera indelningen av världen i fattiga och rika länder.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Gymnasiet
Det pågår ständigt massor av krig och väpnade konflikter i världen. I det här skolmaterialet ges eleverna tillfälle att fördjupa sin förståelse för några av de stora aktuella konflikterna som är i full gång runt om i världen.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Mellanstadiet, Högstadiet
”Resan” är ett roligt och spännande grupparbete där eleverna genomför en påhittad längre resa ut i världen genom flera länder. Under resans gång förbättras elevernas kunskaper om de besökta länderna vilket också ökar deras förståelse för andra kulturer.
av:
Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Målgrupp:
Högstadiet
Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

Artiklar om Asien - samhällskunskap

S
Studentlitteratur
2017-05-23
För att eleverna ska kunna analysera komplexa samhällsfrågor som globalisering i kurserna samhällskunskap 2 och 3, behöver de en modell som visar olika geografiska nivåer. Detta blir ett verktyg...
S
Sida, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
2014-03-01
Den orättvisa uppdelningen av jordens resurser har lett till fattigdom, överbefolkning och elände i många av världens u-länder. Men det har blivit bättre och utvecklingen går numera åt rätt håll...

Podcast om Asien - samhällskunskap

SO-rummet podcast icon
M
av:
Julia, Kristoffer och Mattias
2017-10-11

Mattias, Julia och Kristoffer pratar om vad en stat och vad en nation är - och hur det går till när nya stater bildas.

SO-rummet podcast icon
S
av:
Juia, Mattias och Kristoffer
2017-05-09

Julia, Mattias och Kristoffer fördjupar sig i hur olika länder styrs, t.ex. skillnaden mellan demokrati och diktatur, skillnaden mellan parlamentarism och presidentstyre och varför det finns olika typer av partier.

Underkategorier till Asien - samhällskunskap

Här hittar du samhällsfakta om Asien. Texterna och materialet fokuserar främst på ekonomi och politik som berör världsdelen ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Afghanistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Afghanistan idag.

Aktuell samhällsfakta om Armenien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Armenien idag.

Aktuell samhällsfakta om Azerbajdzjan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Azerbajdzjan idag.

Aktuell samhällsfakta om Bangladesh. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Bangladesh idag.

Aktuell samhällsfakta om Bhutan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Bhutan idag.

Aktuell samhällsfakta om Brunei. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Brunei idag.

Aktuell samhällsfakta om Filippinerna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Filippinerna idag.

Aktuell samhällsfakta om Indien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Indien idag.

Aktuell samhällsfakta om Indonesien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Indonesien idag.

Aktuell samhällsfakta om Japan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Japan idag.

Aktuell samhällsfakta om Kambodja. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kambodja idag.

Aktuell samhällsfakta om Kazakstan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kazakstan idag.

Aktuell samhällsfakta om Kina. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kina idag.

Aktuell samhällsfakta om Kirgizistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Kirgizistan idag.

Aktuell samhällsfakta om Laos. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Laos idag.

Aktuell samhällsfakta om Malaysia. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Malaysia idag.

Aktuell samhällsfakta om Maldiverna. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Maldiverna idag.

Aktuell samhällsfakta om Mongoliet. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Mongoliet idag.

Aktuell samhällsfakta om Myanmar (tidigare Burma). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Myanmar idag.

Aktuell samhällsfakta om Nepal. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Nepal idag.

Aktuell samhällsfakta om Nordkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Nordkorea idag.

Aktuell samhällsfakta om Pakistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Pakistan idag.

Aktuell samhällsfakta om Singapore. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Singapore idag.

Aktuell samhällsfakta om Sri Lanka. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Sri Lanka idag.

Aktuell samhällsfakta om Sydkorea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Sydkorea idag.

Aktuell samhällsfakta om Thailand. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Thailand idag.

Aktuell samhällsfakta om Tibet (självstyrande region i Kina). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om regionen samt en del annat material med anknytning till Tibet idag. .

Aktuell samhällsfakta om Turkmenistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Turkmenistan idag.

Aktuell samhällsfakta om Uzbekistan. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Uzbekistan idag.

Aktuell samhällsfakta om Vietnam. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Vietnam idag.

Aktuell samhällsfakta om Östtimor. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning till Östtimor idag.

Länkar om Asien - samhällskunskap

Relaterade ämneskategorier

Historia om Asien och dess länder. Här kan du fördjupa dig i Asiens och de asiatiska ländernas historia.

Geografiska fakta och skildringar med fokus på Asien och de asiatiska länderna.

Aktuella samhällsfakta samt politisk och ekonomisk bakgrund till Mellanöstern och dess länder.

Relaterade taggar