M
Tagg
Svartbrödraklostret
Svartbrödraklostret i Stockholm, avbildat på Vädersolstavlan 1535.

Dominikanorden

Dominikanorden, Orda fratrum praedicatorum, predikarebrödernas orden, är en kyrklig orden som grundades av den spanske prästen Dominicus (död 1221) och stadfästes av påven 1216.

Dominikanernas uppgift var ursprungligen att missionera bland den kätterska (hädiska) befolkningen i Sydfrankrike. Liksom Franciskanorden räknas Dominikanorden till tiggarordnarna, vilkas medlemmar förväntas leva i total egendomslöshet ute bland människorna. Tiggarordnarna bildades i början av 1200-talet som en reaktion på ett växande folkligt missnöje med kyrkan och representerade alltså en brytning med gamla tiders tillbakadragna, meditativa klosterliv. 

ANNONS

ANNONS

Tiggarbröderna sökte sig till de myllrande städerna, inte till ödemarken. Trots sitt stora sociala engagemang i samhället var åtminstone dominikanerna mycket bildade. De blev för sitt teologiska skarpsinne senare anförtrodda att sköta inkvisitionsdomstolarna ute i Europa.

Deras ordensdräkt är vit med svart kappa, och de kallades också svartbröder (även nunnor fanns).

De första dominikanerna i Sverige kom till Sigtuna och Visby omkring 1230. Redan vid seklets mitt hade de etablerat sig i Skänninge, Skara, Lödöse, Västerås, Kalmar och Strängnäs. År 1336 tillkom dessutom ett ordenshus i Stockholm.

Petrus de Dacia (död 1289), som för sin biografi över det tyska helgonet Kristina av Stommeln brukar kallas Sveriges förste författare, var dominikan, verksam i Skänninge och i Visby.

I dominikanernas organisation bildade Norden provinsen Dacia.

LÄS MER: Cisterciensorden

LÄS MER: Franciskanorden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden
 

FÖRFATTARE

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Dominikanorden.

Uppdaterad: 14 mars 2024
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Dominikanorden

S

Medeltidens klosterväsende: munk- och nunneordnar

av: Åke Magnusson och Börje Andersson
2021-02-10

Kristendomen satte sin prägel på det mesta i det medeltida samhället: kultur, politik och moral. Kyrkan var mer än någon annan institution gemensam för hela Europa. Man kan tala om en kristen enhetskultur starkt stödd av det rådande feodala systemet. Genom förläningar och gåvor blev kyrkan under medeltiden mycket rik. Under 1200-talet ägde kyrkan t.ex. omkring en tredjedel av all jord i Västeuropa. Men det fanns också många som protesterade mot kyrkans rikedom. De menade att kyrkan brydde sig alltför mycket om ekonomisk och politisk makt och därmed förlorade sin andliga kraft. Att följa Jesus och hans enkla levnadssätt blev ett ideal för bl.a. munkar och nunnor...

+ Läs mer

Länkar om Dominikanorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS