Tagg om Dominikanorden

Dominikanorden

M
Svartbrödraklostret i Stockholm, avbildat på Vädersolstavlan 1535.

Dominikanorden, Orda fratrum praedicatorum, predikarebrödernas orden, är en kyrklig orden som grundades av den spanske prästen Dominicus (död 1221) och stadfästes av påven 1216.

Dominikanernas uppgift var ursprungligen att missionera bland den kätterska (hädiska) befolkningen i Sydfrankrike. Liksom Franciskanorden räknas Dominikanorden till tiggarordnarna, vilkas medlemmar förväntas leva i total egendomslöshet ute bland människorna. Tiggarordnarna bildades i början av 1200-talet som en reaktion på ett växande folkligt missnöje med kyrkan och representerade alltså en brytning med gamla tiders tillbakadragna, meditativa klosterliv. 

ANNONS

ANNONS

Tiggarbröderna sökte sig till de myllrande städerna, inte till ödemarken. Trots sitt stora sociala engagemang i samhället var åtminstone dominikanerna mycket bildade. De blev för sitt teologiska skarpsinne senare anförtrodda att sköta inkvisitionsdomstolarna ute i Europa.

Deras ordensdräkt är vit med svart kappa, och de kallades också svartbröder (även nunnor fanns).

De första dominikanerna i Sverige kom till Sigtuna och Visby omkring 1230. Redan vid seklets mitt hade de etablerat sig i Skänninge, Skara, Lödöse, Västerås, Kalmar och Strängnäs. År 1336 tillkom dessutom ett ordenshus i Stockholm.

Petrus de Dacia (död 1289), som för sin biografi över det tyska helgonet Kristina av Stommeln brukar kallas Sveriges förste författare, var dominikan, verksam i Skänninge och i Visby.

I dominikanernas organisation bildade Norden provinsen Dacia.

LÄS MER: Cisterciensorden

LÄS MER: Franciskanorden

LÄS MER: Kyrkan och klostren på medeltiden

Text: Gunnar Åselius, professor i militärhistoria vid Försvarshögskolan

Här hittar du material som kan relateras till Dominikanorden.

Uppdaterad: 4 oktober 2020
Publicerad:
14 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Länkar om Dominikanorden

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS