M
Kategori
karta

Guatemala idag

Antal invånare: 17 109 746 (2021)
Huvudstad: Guatemala City

Guatemala i Centralamerika har storslagen natur och levande ursprungskultur med åldriga rötter. Turismen är trots det begränsad, på grund av landets våldsamma historia. Inbördeskriget 1960 krävde över 200 000 människors liv. Flertalet offer var fattiga maya som föll offer för militärens övervåld. Efter kriget har omfattande våldsbrottslighet och korruption brett ut sig. Guatemala är ett medelinkomstland, men resurserna är extremt snedfördelade och många lever i djup fattigdom.

Antal invånare: 17 109 746 (2021)
Huvudstad: Guatemala City

Guatemala i Centralamerika har storslagen natur och levande ursprungskultur med åldriga rötter. Turismen är trots det begränsad, på grund av landets våldsamma historia. Inbördeskriget 1960 krävde över 200 000 människors liv. Flertalet offer var fattiga maya som föll offer för militärens övervåld. Efter kriget har omfattande våldsbrottslighet och korruption brett ut sig. Guatemala är ett medelinkomstland, men resurserna är extremt snedfördelade och många lever i djup fattigdom.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsinvånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör maya, som indelas i 22 olika folkgrupper. Resten är i huvudsak av blandat ursprung.

Guatemalas flagga.

Religion

Religionsfrihet råder i Guatemala men katolska kyrkan har en särskild ställning enligt författningen. Andra kristna samfund har dock vuxit på senare år och protestanterna är nu nästan lika många som katolikerna.

Inrikespolitik och författning

Guatemala är en republik som sedan 2020 styrs av Alejandro Giammattei och hans nybildade konservativa parti Vamos. De politiska partierna är ofta kortlivade och det är vanligt att de saknar stark ideologisk förankring. Landet har en demokratisk författning sedan 1985 men militären är fortfarande en maktfaktor.

Demokrati och rättigheter

Demokratin är fortfarande skör i Guatemala, nästan ett kvartssekel efter inbördeskriget. Val genomförs under relativt ordnade förhållanden, men korruption, våld och organiserad brottslighet är utbredda problem som genomsyrar både politik och rättsväsende. Landet är ett av de farligaste på västra halvklotet för journalister.

Utrikespolitik och försvar

Guatemalas utrikespolitik präglas av närheten till USA, som historiskt sett haft stort inflytande över utvecklingen i landet och som är dess viktigaste handelspartner. Relationerna till andra länder i Centralamerika är också viktiga och Guatemala har varit drivande för att öka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen. Förhållandet till Belize är däremot ansträngt, då Guatemala gör anspråk på delar av grannlandet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Jordbruk var länge Guatemalas huvudnäring, men idag är tjänstesektorn störst. Även tillverkningsindustrin har blivit en viktig inkomstkälla, liksom den ökande turismen. Resurserna och inkomsterna i landet är mycket ojämnt fördelade och tillväxten hämmas bland annat av utbredd brottslighet och korruption.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guatemalas geografi >

Sociala förhållanden

Få länder har en så ojämn inkomstfördelning som Guatemala. Trots att det räknas som ett medelinkomstland lever en stor del av befolkningen i djup fattigdom på grund av den sneda resursfördelningen. Hälften av alla barn under fem år är kroniskt undernärda, den största andelen i hela Latinamerika och den sjätte högsta siffran i världen.

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Guatemala

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Guatemala

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
karta

Guatemalas geografi

Geografi med fokus på Guatemala. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi
karta

Guatemalas historia

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.