Bild:
M

Guatemala idag

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör ursprungsfolket maya, som indelas i 22 olika folkgrupper.

Drygt hälften av guatemalanerna är mestiser (av blandat europeiskt och indianskt ursprung).

Religion

Nästan alla guatemalaner är kristna och de flesta av dem tillhör katolska kyrkan, även om en stor del av ursprungsfolken också utövar mayareligion.

Politiskt system

Guatemalas författning från 1986 garanterar medborgerliga fri- och rättigheter. Vissa tillägg har gjorts men författningsändringar som var tänkta att befästa stora delar av fredsavtalet från 1996 har ännu inte antagits. Därmed saknar ursprungsfolken fortfarande särskilt grundlagsskydd för bland annat kultur och språk, och militärens makt har inte heller begränsats i lag.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Guatemalas utrikespolitik präglas av närheten till USA, som historiskt sett haft stort inflytande över utvecklingen i landet och som är dess viktigaste handelspartner. Relationerna till andra länder i Centralamerika är också viktiga och Guatemala har varit drivande för att öka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen. Förhållandet till Belize är däremot ansträngt, då Guatemala gör anspråk på delar av grannlandet.

Ekonomi

Jordbruk var länge Guatemalas huvudnäring, men idag är tjänstesektorn störst. Även tillverkningsindustrin har blivit en viktig inkomstkälla, liksom den ökande turismen.

Resurserna och inkomsterna i landet är mycket ojämnt fördelade och tillväxten hämmas bland annat av utbredd brottslighet och korruption.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guatemalas geografi >

Utrikeshandel

De viktigaste exportvarorna är kläder, kaffe, bananer, kardemumma, socker, ädelmetaller och ädelstenar. Även grönsaker, snittblommor, plastprodukter och andra lätta industrivaror säljs utomlands.

Sociala förhållanden

Få länder har en så ojämn inkomstfördelning som Guatemala. Enligt FN tjänar den rikaste tiondelen av befolkningen nära hälften av de sammanlagda inkomsterna, medan den fattigaste tiondelen endast har en procent av inkomsterna. Särskilt eländigt är det på landsbygden, bland ursprungsfolken.

Trots att Guatemala är ett medelinkomstland räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, så lever en stor andel av befolkningen i djup fattigdom, på grund av den sneda resursfördelningen.
 

Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör ursprungsfolket maya, som indelas i 22 olika folkgrupper.

Drygt hälften av guatemalanerna är mestiser (av blandat europeiskt och indianskt ursprung).

Religion

Nästan alla guatemalaner är kristna och de flesta av dem tillhör katolska kyrkan, även om en stor del av ursprungsfolken också utövar mayareligion.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Guatemala

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Guatemala. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Centralamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Globalis webbplats kan du läsa kortfattat om Guatemala ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Latinamerika som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Latinamerika. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Guatemala ur olika perspektiv. Guatemala, formellt Republiken Guatemala, är en republik i Centralamerika...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Guatemala. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

Latinamerika.nu är en webbsida där du hittar massor av nyheter och faktaartiklar om ekonomi, politik och samhälle, jämställdhet, miljö m.m. med anknytning till Latinamerika. Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för en rättvis världsordning.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Geografi med fokus på Guatemala. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.