M

Guatemala idag

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör ursprungsfolket maya, som indelas i 22 olika folkgrupper.

Drygt hälften av guatemalanerna är mestiser (av blandat europeiskt och indianskt ursprung).

Antal invånare: 16 913 500 (2017)
Huvudstad: Guatemala City

Befolkning

Guatemala tillhör de latinamerikanska länder som har störst andel ursprungsfolk bland sina invånare. Närmare hälften av guatemalanerna tillhör ursprungsfolket maya, som indelas i 22 olika folkgrupper.

Drygt hälften av guatemalanerna är mestiser (av blandat europeiskt och indianskt ursprung).

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla guatemalaner är kristna och de flesta av dem tillhör katolska kyrkan, även om en stor del av ursprungsfolken också utövar mayareligion.

  Guatemalas flagga.

  Politiskt system

  Guatemalas författning från 1986 garanterar medborgerliga fri- och rättigheter. Vissa tillägg har gjorts men författningsändringar som var tänkta att befästa stora delar av fredsavtalet från 1996 har ännu inte antagits. Därmed saknar ursprungsfolken fortfarande särskilt grundlagsskydd för bland annat kultur och språk, och militärens makt har inte heller begränsats i lag.

  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Guatemalas utrikespolitik präglas av närheten till USA, som historiskt sett haft stort inflytande över utvecklingen i landet och som är dess viktigaste handelspartner. Relationerna till andra länder i Centralamerika är också viktiga och Guatemala har varit drivande för att öka det politiska och ekonomiska samarbetet i regionen. Förhållandet till Belize är däremot ansträngt, då Guatemala gör anspråk på delar av grannlandet.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Jordbruk var länge Guatemalas huvudnäring, men idag är tjänstesektorn störst. Även tillverkningsindustrin har blivit en viktig inkomstkälla, liksom den ökande turismen.

   Resurserna och inkomsterna i landet är mycket ojämnt fördelade och tillväxten hämmas bland annat av utbredd brottslighet och korruption.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Guatemalas geografi >

   Utrikeshandel

   De viktigaste exportvarorna är kläder, kaffe, bananer, kardemumma, socker, ädelmetaller och ädelstenar. Även grönsaker, snittblommor, plastprodukter och andra lätta industrivaror säljs utomlands.

   Sociala förhållanden

   Få länder har en så ojämn inkomstfördelning som Guatemala. Enligt FN tjänar den rikaste tiondelen av befolkningen nära hälften av de sammanlagda inkomsterna, medan den fattigaste tiondelen endast har en procent av inkomsterna. Särskilt eländigt är det på landsbygden, bland ursprungsfolken.

   Trots att Guatemala är ett medelinkomstland räknat i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, så lever en stor andel av befolkningen i djup fattigdom, på grund av den sneda resursfördelningen.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Guatemala.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 21 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Guatemala

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Guatemalas geografi

   Geografi med fokus på Guatemala. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

   Guatemalas historia

   Historia om Guatemala. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.