L
Kategori

Under 1600-talet hade bruket av tobak spridits i Europa. Det svenska bruket av tobak tog fart i samband med trettioåriga kriget då hemvändande soldater förde med sig vanan från kontinenten. Målning av Adriaen Brouwer (1605-1638).

Historia om tobak och alkohol

Rökning

Tobaksrökningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobaksplantan har odlats i Amerika i över 5 000 år. Man tror att rökning uppstod där i samband med urbefolkningens ritualer där schamaner och präster använde sig av droger i religiösa och ceremoniella sammanhang för att komma i kontakt med andar eller för att få visioner.

Efter att européerna koloniserat Amerika under 1500-talet spred sig sedan tobaksrökning snabbt till övriga kontinenter.

Rökningen drabbar många svenskar. Omkring 10 000 personer beräknas dö i förtid varje år i sjukdomar som har med rökning att göra.

Rökning

Tobaksrökningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobaksplantan har odlats i Amerika i över 5 000 år. Man tror att rökning uppstod där i samband med urbefolkningens ritualer där schamaner och präster använde sig av droger i religiösa och ceremoniella sammanhang för att komma i kontakt med andar eller för att få visioner.

Efter att européerna koloniserat Amerika under 1500-talet spred sig sedan tobaksrökning snabbt till övriga kontinenter.

Rökningen drabbar många svenskar. Omkring 10 000 personer beräknas dö i förtid varje år i sjukdomar som har med rökning att göra.

ANNONS

ANNONS

Men under 1600-talet betraktades tobaken som en mirakelmedicin. Den ansågs stilla feber, minska trötthet, väcka matlust, bota migrän och till och med cancer.

Numera vet man att rökningen ligger bakom 15 procent av all cancer och uppemot 80 procent av all lungcancer.

En rökare får i sig minst 2 000 olika ämnen. Nikotin, tjära och kolmonoxid är de mest kända ämnena.

I många länder har man försökt förbjuda rökningen, men aldrig lyckats. Inte ens i Ryssland år 1634 då tsaren förbjöd rökning med hot om hårda straff för alla rökare. I tsarens röklag stod det att den som ertappades med att röka kunde få välja mellan straffen: avhuggning av näsan, hudflängning med knutpiska eller deportering till Sibirien.

Bruket att röka tobak, eller som det först kallades att supa tobak, kom med studenter till Sverige på 1600-talet. Men det var först när de svenska soldaterna återvände hem från det 30-åriga kriget som slutade 1648, som tobaken fick större spridning bland det svenska folket. Den första tobakslasten som kom till Sverige med ett skepp anlände 1638. Skeppet hade med sig last från svenskkolonin i Delaware i Amerika.

Snusning

För 500 år sedan kom tobaken till Europa från Amerika.

När den franske diplomaten Jean Nicot kom till Portugal i slutet av 1500-talet fick han en tobaksplanta från Florida i present. När Nicot kom tillbaka till Frankrike började han med egna tobaksodlingar. Snart upptäckte Nicot att det fanns intresse för det ”amerikanska snuset” med dess innehåll av nikotin. Då blev det populärt att snusa. Det snuset var ett torrt pulver som sniffades upp i näsan. Carl von Linné gav senare tobaksväxten dess släktnamn efter Nicot - nicotiana.

Det första snuset i Sverige kallades för näsmjöl. Namnet snus, en förvridning av engelskans snuff, blev vanlig först under 1700-talet.

I början av 1800-talet kom man på att det gick att blöta det torra snuset. På så vis gick det att forma och stoppa under läppen, det gjorde succé bland svenska bönder och arbetare. Det innebar att torrsnuset försvann och våtsnuset stannade kvar i Sverige.

1822 startade Jacob Fredrik Ljunglöf tillverkningen av föregångaren till dagens moderna snus, där han införde nyare och industrialiserade tillverkningsmetoder, vilket ledde till bättre kvalitet, vilket i sin tur medförde en spridning av hans snus.

ANNONS

ANNONS

Snus framställs av tobaksblad, kaliumkarbonat, koksalt och vatten. Genom munnens och näsans slemhinnor tränger skadliga ämnen direkt ut i blodet.

Det finns många ämnen i snuset som skadar människan. Pottaska (kaliumkarbonat) eller soda är frätande på kroppen. Det är ämnen som används bland annat i tvättmedel och fotokemikalier. Även bly och arsenik finns i snuset. Dessa ämnen finns i jorden där tobaksplantan växer och följer med i bladen.

Snus ger skador i munnen och medför att man har lättare att tappa sina tänder. Dessutom påverkas blodkärlen. Snusare får lättare hjärtinfarkt än de som inte snusar. En snusare har det svårare att sluta än en som röker tobak, det beror på att snusare får i sig mycket mer nikotin än rökaren.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslår att snus ska förbjudas i länder där bruket inte blivit vanligt. Inom EU är snus förbjudet, utom i Sverige. Sverige är det största snusarlandet i världen med ca 800 000 snusare.

Alkohol

Alkohol har också en anrik historia. Redan 6000 f.Kr tillverkade folk i forntidens Mesopotamien öl. Den berusande drycken hade till och med en egen gudinna. I Gamla testamentet förekommer många varningar för missbruk av vin.

Konsten att tillverka sprit uppfanns dock långt senare, under medeltiden. Alkohol fick med tiden högt anseende som läkemedel och under 1400- och 1500-talen var detta s.k. "livsvatten" ett välkänt skyddsmedel mot alla möjliga sorters sjukdomar. I en läkarbok från slutet av 1400-talet står det så här:

Brännvinet fördriver kräftan och likmasken. Den gör magen stadig och smälter väl maten. Detta vatten är gott för huvudvärk och det styrker hjärnan. Det dräper gnetter i håret och driver löss från håret.

Alkoholdrickandet bredde ut sig i samhällets alla sociala skikt. Till och med riksdagsmännen söp ofta hårt. 1700-talets svenska riksdagsdebatter kunde därför vara livliga föreställningar. Fylleri och slagsmål var vanliga företeelser. Talmannen fick ofta uppmana riksdagsmännen att de inte skulle komma onyktra till sammanträdena. Ordentligt berusade riksdagsmän arresterades för fylleri när de var inne i riksdagen.
 

Kronobrännerier

Under 1700-talet satsade både hattarna och Gustav III (1741 respektive 1775) på statliga brännvinsfabriker samtidigt som importen av brännvin och böndernas husbehovsbränning förbjöds. Under frihetstiden var detta en av riksdagens mest brännande frågor. Hattarna ansåg att hembränningen ledde till att stora mängder spannmål måste importeras, vilket förstörde statens ekonomi (enligt den rådande merkantilistiska läran). Gamla slott som Vadstena och Kalmar började utnyttjas för tillverkning av sprit. Några stora inkomster till kronan blev det emellertid aldrig. Hembränningen fortsatte i smyg och spritsmugglingen tilltog.

Vissa eftergifter gjordes av Gustav III, främst för att lugna bönderna, som hade intresse av att kunna bedriva egen sprittillverkning och försäljning. Först på 1820-talet släpptes husbehovsbränningen helt fri.
 

Missbrukets följder visade sig i en allt mer utbredd alkoholism som i dess olika former började bli en allmänt förekommande folksjukdom i 1800-talets Sverige.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var missbruket av spritdrycker (med tillhörande alkoholism) spritt över hela världen.

Alkohol är farligare för ungdomar än för vuxna av två orsaker. Dels blir alkoholens skadeverkningar större på en människa som fortfarande växer, dessutom är risken för missbruk och beroende större ju tidigare man börjar använda alkohol.

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • Första gången det tillverkades brännvin av potatis var 1746. Kvinnan bakom potatisbrännvinet var Eva De la Gardie och var ledamot av Vetenskapsakademien.
   
 • Den brittiske viceamiralen Sir Edward Vernon kallades Old Grog. Namnet kom från att han alltid bar en rock av grogram, ett slags kamelhårstyg, när han var på däck. Eftersom superiet var utbrett på de brittiska fartygen, gav Vernon 1740 order om att alla romransoner skulle spädas ut med vatten. De sura sjömännen kom att kalla denna dryck för ”grogg”.
   
 • År 1922 hade vi en folkomröstning i Sverige om förbudsfrågan. Då röstade 49 procent för ett totalförbud mot alkohol och 51 procent emot.
   
 • Den 1 oktober 1965 släpptes mellanölet fritt. Alkoholhalten låg på högst 3,5 procent. I början fanns ingen åldersgräns för ölet och reklambyråernas förföriska reklam för ölet vände sig till ungdomen. Kritiken mot mellanölet startade omedelbart eftersom ungdomsfylleriet ökade kraftigt. Den 1 juli 1977 förbjöds mellanölet.
   
 • Sverige är det land som konsumerar mest glögg per person och år. Vi köper drygt fyra miljoner liter glögg varje år från Systembolaget.
   
 • Spanjoren Rodrìguez de Jerez lärde sig att röka när han följde med på Columbus resa till Amerika 1492. Rodrìguez fängslades när han kom tillbaka till Spanien. Inkvisitionens präster hade upptäckt att det kom rök från hans mun och näsa. Det ansågs vara ett tecken på trolleri.
   
 • I början av 1500-talet betraktades tobaken som ett bra botemedel mot tandvärk, reumatism och dålig andedräkt.
   
 • Redan under 1600-talet försökte överheten stoppa det växande tobaksbruket i Sverige. Ärkebiskopen Lenceus förbjöd Sveriges präster att röka pipa och snusa. Karl XI förbjöd all import av tobak 1690. Redan 1692 måste detta förbud återkallas. År 1741 införde man ett rökförbud för alla ungdomar som inte fyllt 21 år.
   
 • På 1700-talet blev bruket av luktsnus ett måste bland adelns damer och herrar. Till en fin 1700-talsherres utrustning hörde en snusdosa, som oftast var ett mästerverk i guld eller silver.
   
 • Under 1700-talet ansåg många läkare att tobaksrökning var skadligt därför att rökarens hjärna blev sotig. Däremot var man eniga om att röken rensade luften och förstörde alla giftiga ångor.
   
 • Den amerikanske författaren Mark Twain påstod att det var lätt att sluta röka. Det hade han gjort hundratals gånger.
   
 • I början av 1900-talet behövde staten pengar till försvaret och till den första pensionsreformen, och dessa pengar fick man från tobaken. 1915 infördes ett tobaksmonopol som utövades av AB Svenska Tobaksmonopolet. Snusandet ökade i snabb takt och nådde rekordsiffran 7000 ton. Sverige hade då en befolkning på 6 miljoner människor vilket innebar en konsumtion på 1,2 kilo per person.
   
 • Tobaksrökning är en dyrbar historia. Enligt försäkringsbolagen kostar det sju år av ens liv att röka 20-40 cigaretter om dagen.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. När kom tobaken till Europa och hur gick det till?
   
 2. Hur snusade folk förr med det torra snuset?
   
 3. Ungefär under hur lång tid i historien har människan druckit öl?
   
 4. När "uppfanns" spriten och vilka medicinska egenskaper ansågs den ha?
   
 5. Varför är alkohol skadligare för ungdomar än för vuxna?
   

 

Litteratur:
Walter Loewe, Petum optimum, Normam 1990
Niels Steensgaard, Bra Böckers Världshistoria 9: Världshandel och kulturkrockar - 1500-1750, Bra Böcker, 1985
Richter Frich, Boken om tobak, Bonniers, 1966
Stig Helling, Från mjöd till martini - alkoholens historia i Sverige, Norstedt, 1987
Johan Pontén, Historia kring alkoholen, från syndafloden till dagens Sverige, Natur och Kultur, 1967
 

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare

 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Historia om tobak och alkohol

SO-rummet bok
S
Demonstrationståg

Folkrörelsernas framväxt

av: Riksdagsförvaltningen
2024-05-03

Folkrörelserna växte fram i en tid av stora förändringar. Ståndssamhället var på väg att lösas upp. Industrialisering och urbanisering förde med sig nya sociala och ekonomiska levnadsmönster. Ökad läskunnighet, en växande dagspress, järnvägar och telegrafer medförde revolutionerande möjligheter att nå ut till folkmassorna.

+ Läs mer

M
Hårt bröd

Historia om några svenska matvanor

av: Jan-Öjvind Swahn
2023-09-26

Svenska restauranger beskylldes förr för att vara stela och tråkiga. Tvånget för män att bära slips för att bli insläppta på "finare" ställen var lika beryktat som kravet att äta en viss mängd lagad mat för att bli serverad öl och snaps. När Sverige började bli målet för invandring från t.ex. Sydeuropa med dess ledigare umgängessätt uppstod därför en del kulturkrockar. Men nu har folk från dessa länder själva etablerat sig på denna marknad och berikat svenskarnas vanor i fråga om mat, dryck och relaterade umgängesformer...

+ Läs mer

Länkar om Historia om tobak och alkohol

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Historia om mat och matvanor

Våra matvanor har varierat genom historien, men vi har i regel fått äta det som funnits till hands. Maten har ändå -...

Relaterade taggar

Hi
Medeltida marknad.

Mat och dryck

I tiotusentals år har människans jakt på föda både förändrat samhället och fört det framåt....

Hi
Affisch

Förbudsomröstningen

Förbudsomröstningen var den första folkomröstningen i Sverige, genomförd i augusti 1922. Väljarna...