Under 1600-talet hade bruket av tobak spridits i Europa. Det svenska bruket av tobak tog fart i samband med trettioåriga kriget då hemvändande soldater förde med sig vanan från kontinenten. Målning av Adriaen Brouwer (1605-1638).
L

Historia om tobak och alkohol

Rökning

Tobaksrökningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobaksplantan har odlats i Amerika i över 5000 år. Man tror att rökning uppstod där i samband med indianernas ritualer där schamaner och präster använde sig av droger i religiösa och ceremoniella sammanhang för att komma i kontakt med andar eller för att få visioner.

Efter att européerna koloniserat Amerika under 1500-talet spred sig sedan tobaksrökning snabbt till övriga kontinenter.

Rökningen drabbar många svenskar. Omkring 10 000 personer beräknas dö i förtid varje år i sjukdomar som har med rökning att göra.

Men under 1600-talet betraktades tobaken som en mirakelmedicin. Den ansågs stilla feber, minska trötthet, väcka matlust, bota migrän och till och med cancer.

Numera vet man att rökningen ligger bakom 15 procent av all cancer och uppemot 80 procent av all lungcancer.

En rökare får i sig minst 2 000 olika ämnen. Nikotin, tjära och kolmonoxid är de mest kända ämnena.

I många länder har man försökt förbjuda rökningen, men aldrig lyckats. Inte ens i Ryssland år 1634 då tsaren förbjöd rökning med hot om hårda straff för alla rökare. I tsarens röklag stod det att den som ertappades med att röka kunde få välja mellan straffen: avhuggning av näsan, hudflängning med knutpiska eller deportering till Sibirien.

Bruket att röka tobak, eller som det först kallades att supa tobak, kom med studenter till Sverige på 1600-talet. Men det var först när de svenska soldaterna återvände hem från det 30-åriga kriget som slutade 1648, som tobaken fick större spridning bland det svenska folket. Den första tobakslasten som kom till Sverige med ett skepp anlände 1638. Skeppet hade med sig last från svenskkolonin i Delaware i Amerika.

Snusning

För 500 år sedan kom tobaken till Europa från Amerika.

När den franske diplomaten Jean Nicot kom till Portugal i slutet av 1500-talet fick han en tobaksplanta från Florida i present. När Nicot kom tillbaka till Frankrike började han med egna tobaksodlingar. Snart upptäckte Nicot att det fanns intresse för det ”amerikanska snuset” med dess innehåll av nikotin. Då blev det populärt att snusa. Det snuset var ett torrt pulver som sniffades upp i näsan. Carl von Linné gav senare tobaksväxten dess släktnamn efter Nicot - nicotiana.

Det första snuset i Sverige kallades för näsmjöl. Namnet snus, en förvridning av engelskans snuff, blev vanlig först under 1700-talet.

I början av 1800-talet kom man på att det gick att blöta det torra snuset. På så vis gick det att forma och stoppa under läppen, det gjorde succé bland svenska bönder och arbetare. Det innebar att torrsnuset försvann och våtsnuset stannade kvar i Sverige.

1822 startade Jacob Fredrik Ljunglöf tillverkningen av föregångaren till dagens moderna snus, där han införde nyare och industrialiserade tillverkningsmetoder, vilket ledde till bättre kvalitet, vilket i sin tur medförde en spridning av hans snus.

Snus framställs av tobaksblad, kaliumkarbonat, koksalt och vatten. Genom munnens och näsans slemhinnor tränger skadliga ämnen direkt ut i blodet.

Det finns många ämnen i snuset som skadar människan. Pottaska (kaliumkarbonat) eller soda är frätande på kroppen. Det är ämnen som används bland annat i tvättmedel och fotokemikalier. Även bly och arsenik finns i snuset. Dessa ämnen finns i jorden där tobaksplantan växer och följer med i bladen.

Snus ger skador i munnen och medför att man har lättare att tappa sina tänder. Dessutom påverkas blodkärlen. Snusare får lättare hjärtinfarkt än de som inte snusar. En snusare har det svårare att sluta än en som röker tobak, det beror på att snusare får i sig mycket mer nikotin än rökaren.

WHO, Världshälsoorganisationen, föreslår att snus ska förbjudas i länder där bruket inte blivit vanligt. Inom EU är snus förbjudet, utom i Sverige. Sverige är det största snusarlandet i världen med ca 800 000 snusare.

Alkohol

Alkohol har också en anrik historia. Redan 6000 f.Kr tillverkade sumererna öl. Den berusande drycken hade till och med en egen gudinna. I Gamla testamentet förekommer många varningar för missbruk av vin.

Konsten att tillverka sprit uppfanns dock långt senare, under medeltiden. Alkohol fick med tiden högt anseende som läkemedel och under 1400- och 1500-talen var detta s.k. "livsvatten" ett välkänt skyddsmedel mot alla möjliga sorters sjukdomar. I en läkarbok från slutet av 1400-talet står det så här:

”Brännvinet fördriver kräftan och likmasken. Den gör magen stadig och smälter väl maten. Detta vatten är gott för huvudvärk och det styrker hjärnan. Det dräper gnetter i håret och driver löss från håret”.

Alkoholdrickandet bredde ut sig i samhällets alla sociala skikt. Till och med riksdagsmännen söp ofta hårt. 1700-talets svenska riksdagsdebatter kunde därför vara livliga föreställningar. Fylleri och slagsmål var vanliga företeelser. Talmannen fick ofta uppmana riksdagsmännen att de inte skulle komma onyktra till sammanträdena. Ordentligt berusade riksdagsmän arresterades för fylleri när de var inne i riksdagen.

Missbrukets följder visade sig i en allt mer utbredd alkoholism som i dess olika former började bli en allmänt förekommande folksjukdom i 1800-talets Sverige.

Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var missbruket av spritdrycker (med tillhörande alkoholism) spritt över hela världen.

Alkohol är farligare för ungdomar än för vuxna av två orsaker. Dels blir alkoholens skadeverkningar större på en människa som fortfarande växer, dessutom är risken för missbruk och beroende större ju tidigare man börjar använda alkohol.

Visste du att:

 • Första gången det tillverkades brännvin av potatis var 1746. Kvinnan bakom potatisbrännvinet var Eva de la Gardie och var ledamot av Vetenskapsakademien.
 • Den brittiske viceamiralen Sir Edward Vernon kallades Old Grog. Namnet kom från att han alltid bar en rock av grogram, ett slags kamelhårstyg, när han var på däck. Eftersom superiet var utbrett på de brittiska fartygen, gav Vernon 1740 order om att alla romransoner skulle spädas ut med vatten. De sura sjömännen kom att kalla denna dryck för ”grogg”.
 • År 1922 hade vi en folkomröstning i Sverige om förbudsfrågan. Då röstade 49 procent för ett totalförbud mot alkohol och 51 procent emot.
 • Den 1 oktober 1965 släpptes mellanölet fritt. Alkoholhalten låg på högst 3,5 procent. I början fanns ingen åldersgräns för ölet och reklambyråernas förföriska reklam för ölet vände sig till ungdomen. Kritiken mot mellanölet startade omedelbart eftersom ungdomsfylleriet ökade kraftigt. Den 1 juli 1977 förbjöds mellanölet.
 • Sverige är det land som konsumerar mest glögg per person och år. Vi köper drygt fyra miljoner liter glögg varje år från Systembolaget.
 • Spanjoren Rodrìguez de Jerez lärde sig att röka när han följde med på Columbus resa till Amerika 1492. Rodrìguez fängslades när han kom tillbaka till Spanien. Inkvisitionens präster hade upptäckt att det kom rök från hans mun och näsa. Det ansågs vara ett tecken på trolleri.
 • I början av 1500-talet betraktades tobaken som ett bra botemedel mot tandvärk, reumatism och dålig andedräkt.
 • Redan under 1600-talet försökte överheten stoppa det växande tobaksbruket i Sverige. Ärkebiskopen Lenceus förbjöd Sveriges präster att röka pipa och snusa. Karl XI förbjöd all import av tobak 1690. Redan 1692 måste detta förbud återkallas. År 1741 införde man ett rökförbud för alla ungdomar som inte fyllt 21 år
 • På 1700-talet blev bruket av luktsnus ett måste bland adelns damer och herrar. Till en fin 1700-talsherres utrustning hörde en snusdosa, som oftast var ett mästerverk i guld eller silver.
 • Under 1700-talet ansåg många läkare att tobaksrökning var skadligt därför att rökarens hjärna blev sotig. Däremot var man eniga om att röken rensade luften och förstörde alla giftiga ångor.
 • Den amerikanske författaren Mark Twain påstod att det var lätt att sluta röka. Det hade han gjort hundratals gånger.
 • I början av 1900-talet behövde staten pengar till försvaret och till den första pensionsreformen, och dessa pengar fick man från tobaken. 1915 infördes ett tobaksmonopol som utövades av AB Svenska Tobaksmonopolet. Snusandet ökade i snabb takt och nådde rekordsiffran 7000 ton. Sverige hade då en befolkning på 6 miljoner människor vilket innebar en konsumtion på 1,2 kilo per person.
 • Tobaksrökning är en dyrbar historia. Enligt försäkringsbolagen kostar det sju år av ens liv att röka 20-40 cigaretter om dagen.


Text: Carsten Ryytty, SO-lärare och författare


 

Rökning

Tobaksrökningens historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Tobaksplantan har odlats i Amerika i över 5000 år. Man tror att rökning uppstod där i samband med indianernas ritualer där schamaner och präster använde sig av droger i religiösa och ceremoniella sammanhang för att komma i kontakt med andar eller för att få visioner.

Efter att européerna koloniserat Amerika under 1500-talet spred sig sedan tobaksrökning snabbt till övriga kontinenter.

Rökningen drabbar många svenskar. Omkring 10 000 personer beräknas dö i förtid varje år i sjukdomar som har med rökning att göra.

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Historia om tobak och alkohol

Sortera efter:
          

Akademisk artikel (PDF-format) i Historisk tidskrift av Hanna Enefalk. Tills för ganska nyligen ansågs det självklart att kvinnor inte skulle dricka alkohol. Men hur länge hade det varit så? Många av de uppfattningar om manligt och kvinnligt vi har i dag kom till under 1800-talet, då medelklassens ideal slog igenom och kvinnors drickande kom att ses med ogillande. Denna uppsats undersöker de samhällsskikt som dominerade i Sverige före dessa attitydförändringar, under den gustavianska tiden.  Det visar sig att kvinnor ur de högre stånden då kunde dricka alkohol, såväl till vardags som till fest, utan att man tyckte det var vare sig uppseendeväckande eller klandervärt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sju olika drogers historia. Här berättas om alkohol, opium, cannabis, amfetamin, kokain, heroin och LSD.

Spara som favorit
          

Artiklar om ölhistoria. Här finns bl.a. en artikelserie i flera delar där vi tar en titt på hur kulturdrycken öl uppstod i den gamla världen. Bryggprocesser, ingredienser och tidiga fynd från yngre stenåldern i främst Mesopotamien. Webbplatsen drivs av Rick Gordon Lindqvist och Kinga Jankus.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Forskning och Framsteg där du kan läsa om snappsvisornas uppkomst i Sverige. Blott Sverige svenska snapsvisor har. De blev populära under det blöta 1800-talet. När nubben började hotas av motboken blev snapsvisan allt mer en protesthandling...

Spara som favorit
          

Avsnitt i pdf-format (25 sid) ur bokenserien Det svenska jordbrukets historia där du kan läsa om mat, dryck och textil under järnåldern och vikingatiden. OBS! Vid den här länken hittar du andra avsnitt som handlar om jordbrukets första femtusen år - från yngre stenåldern fram till och med vikingatiden. Bakom materialet står Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som har skannat alla fem volymerna ur Det svenska jordbrukets historia (som publicerades 1998–2001) och gjort dom tillgänglig som pdf-filer.

Spara som favorit
          

Vetenskapsradion Historia (ca 15 min) söker ölets allra äldsta rötter. Arkeologen Ulla Odgaard vid Köpenhamns nationalmuseum i Danmark bjuder på moderna ölsorter av gammalt snitt...

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan lära dig allt om vin och vinets historia. De äldsta spåren av vinframställning är arkeologiska fynd som har daterats till ungefär 4000 f.Kr. De första vinerna skapades sannolikt från vindruvor som plockades från vilt växande vinrankor...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Anders Martvall berättar historien om den ökända spritdrycken absint. Absint är en örtbaserad, bittersöt apéritif med en alkoholhalt på cirka 60 procent. Den allt annat än ordinära drycken skapades i slutet av 1700-talet av den franske läkaren Pierre Ordinaire.Doktorn ordinerade sin dryck vid magbesvär, men blandningen fick snabbt rykte om sig att vara något av ett universalelixir...

Spara som favorit
          

Material i pdf-format (487 sid) från Statens folkhälsoinstitut där du kan läsa om hälsa och hälsovård i Sverige 1750-2000. Här finns bl.a. avsnitt om: Krig, koppor och hungersnöd på 1700-talet; Folkökning och arbetsliv på 1800-talet; Industrialismens genombrott och folkhemspolitiken 1870-1945; Välfärdssamhället 1945-; Barnhälsans politiska historia 1750-2000; Alkoholpolitik under 1800- och 1900-talen; Arbetsskydd; Folkhälsa och folkhälsopolitik...

Spara som favorit
          

På Swedish Match hemsida kan du se en faktarik film (ca 3 min) om snusets historia från 1500-talet fram tills idag.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Dominic Ingemark berättar om romerska dryckesvanor och dess spridning i norra Europa under järnåldern.

Spara som favorit
          

Det fanns en tid då det var tjusigt att röka och då ingen tänkte på att hälsan skulle kunna ta stryk... I SR Minnens webbarkiv kan du lyssna på ett radioprogram från 1936 där Olof Forsén orienterar lyssnarna bland pipor, tobakssorter och beskriver de allra modernaste metoderna för cigarr- och cigarettillverkning.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan lära dig mer om viner och vindistrikt. Romarna introducerade vinet i Frankrike, som snart blev världens viktigaste vinland. Olika typer av klimat och jordmån gör att de flesta typer av drycken kan produceras där. Men också andra regioner i Europa har utvecklat vintraditioner som stått sig genom århundradena...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om svensk alkoholpolitik under andra halvan av 1900-talet och lite om Systembolagets historia.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan lära dig mer om medeltidens kost och matvanor. Under medeltiden etablerades många nya vanor inom kosthållning och matlagning över hela Europa och många av dessa lade grunden för de moderna europeiska köken...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den svenska bryggerinäringens mest kända företag genom tiderna - Pripps. När 33-årige Johan Albrecht Pripp 1828 övertog Brembergska bryggeriet i Göteborg gick startskottet för det som skulle bli landets starkaste varumärke inom ölbranschen...

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du hittar en kronologi med viktiga årtal som berör spritens svenska historia från 1400-talet till nutid.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan fördjupa dig i champagnens historia. ”Min gud, jag dricker stjärnor!” Det lär munken Dom Pérignon ha utbrustit när han för första gången smakade champagne i slutet av 1600-talet...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där det berättas om vinets äldsta historia. DNA-teknik och förfinade kemiska analyser ger en tydligare bild av vinets äldsta historia…

Spara som favorit
          

Artikel på VinNytts webbsida där du kan fördjupa dig i vinets historia. Alla myter och berättelser pekar mot att det första vinet uppstod i Persien. Även de äldsta arkeologiska fynden leder till Persien. De äldsta spåren av vin har man funnit i iranska boplatser från den tidigare stenåldern...

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Mathistoria som handlar om maträtter, kryddor och folks matvanor genom historien.

Relaterade taggar