M
Tagg
Mottagning på borggården.
Kung Birger ruvade på hämnd men höll god min och gav sina båda bröder ett varmt välkomnande när de anlände till gästabudet på Nyköpingshus i slutet av december år 1317.

Nyköpings gästabud

Nyköpings gästabud var ett kalas på Nyköpingshus 1317 varefter kung Birger Magnusson lät fängsla sina två bröder tillika politiska rivaler, hertigarna Erik och Valdemar. Efter att de båda bröderna dött i fängelsehålorna gjorde deras anhängare uppror och avsatte Birger från tronen.

Bakgrund - Håtunaleken

Shakespeare hade inte kunnat göra det här dramat bättre. Här finns allt för ett riktigt ödes- och sorgespel. Tre bröder, ambitiösa och hänsynslösa: Birger, som ärver tronen. Hans bror Erik, som Erikskrönikan handlar om och som där beskrivs som "fager att skåda, ädelt och höviskt förde han sig, tapper var han i faran", hertig över Södermanland; och yngsta brodern Valdemar, hertig över Finland.

ANNONS

ANNONS

In kommer deras hustrur, kungadöttrar, unga makthungriga kvinnor. Här finns brutala krigare och snikna hovmän.

Kampen mellan bröderna intensifierades i en serie invecklade intriger som emellanåt exploderade i regelrätta drabbningar vilka ibland ledde till försoningsfester där det var säkrast att hålla handen nära dolkfästet.

År 1306 befann sig bröderna på kalas hos kungen, Birger i Håtuna. På natten rusade de plötsligt med sina beväpnade män in i kungagemaket och försökte fängsla kungen, drottningen och deras son. Vilt tumult utbröt och i röran fördes kungasonen i säkerhet, men kungen, drottningen och deras närmaste slogs i bojor. Nu var Erik herre i Sverige. Trodde han.

Detta var Håtunaleken.

Men det blev krig. Kungens anhängare, de danska och norska kungafamiljerna samt tyska furstar blandade sig i, de var alla släkt med släkten.

För bönderna i Västergötland och i södra Sverige blev Håtunaleken allt annat än någon lek, för under flera år böljade striderna över deras åkrar och gårdar.

Erik tvingades slutligen att släppa Birger och hans drottning. Sverige delades därefter i tre delar där Erik skapade sig ett rike i Västsverige.

Erik och Valdemar gifte sig i Oslo under stor prakt och ståt med varsin prinsessa. Eriks brud Ingeborg var bara 11 år. Några år därefter (Ingeborg var då bara 15 år) födde båda prinsessorna varsin son. Ingeborgs döptes till Magnus.

Sista akten i dramat - Nyköpings gästabud

Så följde några spända år. Hela tiden ruvade Birger på hämnd. Vid julen 1317 kom upplösningen. Kungen bjöd bröderna till Nyköpingshus på julkalas, "mjöd och vin där icke tröt", säger Erikskrönikan. "De dansade inne, de dansade ute", står det att läsa i en dansk krönika.

ANNONS

Då festen till slut tystnade bröt sig kungens män in till de intet ont anande bröderna och slog dem i bojor. 47,6 kg lär skrotet ha vägt, meddelar Erikskrönikan. Erik och Valdemar firades därefter halvnakna, mörbultade och med skramlande bojor ner genom en lucka till fängelsetornets djupaste håla. Enligt Erikskrönikan skulle Birger då i triumf ha ropat: "Minnes i den Håtuna lek? Denna leken skall ej bliva eder bättre."

Nu trodde han att Sverige var förenat i ett rike igen. Men det blev ett nytt inbördeskrig, där Birger jagades på flykten. Det var då han, enligt Erikskrönikan, ska ha kastat nyckeln till fängelsehålan i vallgravens vatten. Bröderna hittades följande år av sina anhängare, döda av umbärandena (skador och svält).

ANNONS

Kung Birger avled i landsflykt och hans son, som hade fängslats, avrättades. Kvar på scenen fanns bara en tänkbar arvtagare, hertig Eriks son Magnus, som nyss hade fått ärva hela Norge. Han (Magnus Eriksson) var bara tre år då han 1319 ställdes upp på Mora sten för att väljas till Sveriges kung.

Men hur hade Norden sett ut idag utan Nyköpings gästabud Om hertigarna och deras riken överlevt och Sverige på 1300-talet delats i tre separata, självständiga riken?

LÄS MER: Nyköpings gästabud - kung Birgers hämnd

LÄS MER: Birger Magnusson

LÄS MER: Erik Magnusson

LÄS MER: Erikskrönikan och Förbindelsedikten

FÖRFATTARE

Text: Herman Lindqvist, journalist och författare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Nyköpings gästabud.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Nyköpings gästabud

M

Nyköpings gästabud - kung Birgers hämnd

av: Bo Eriksson
2013-02-07

År 1317 inträffade en blodig händelse som skrivit in sig i historieböckerna som Nyköpings gästabud. Det dramatiska gästabudet innebar slutet på en lång och bitter maktkamp som pågått i många år mellan kung Birger och hans båda bröder hertig Erik och hertig Valdemar. På natten efter kalaset var Birger ensam herre på täppan...

+ Läs mer

Länkar om Nyköpings gästabud

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS