Bild:
M

Libyens historia

Det område som idag utgör staten Libyen har tidigare kontrollerats av bland annat romare, araber och turkar, men historiskt sett aldrig varit ett förenat territorium. Det moderna Libyen skapades först när Italien 1912 erövrade området som koloni. Libyen blev självständigt 1951, men det nya landet var extremt fattigt och kung Idris I en svag härskare. När stora oljetillgångar upptäcktes på 1960-talet tog utvecklingen äntligen fart, men då ökade i gengäld den politiska oron.

Innan araberna anlände på 600-talet e Kr dominerades Nordafrika av berberfolk. Ett av grekernas namn på de ljushyade berberna var libyer.

Stadsstaten Kartago, som grundats av fenicier, lät från 600-talet f Kr upprätta handelsstationer längs Nordafrikas kust, bland annat Oea (Tripoli) i Tripolitanien. Där såldes guld och elfenben som berber och andra ökenfolk fraktat från Västafrika genom Sahara. Vid ungefär samma tid slog sig greker ned i Cyrenaika (antikens Pentapolis) på den andra, östra sidan om den 50 mil breda Sirticaöknen. Under århundradet före Kristus införlivades både Cyrenaika och Tripolitanien i det romerska imperiet. I mer än 400 år blomstrade de båda provinserna som ”Roms kornbod” och som handelscentra. När romarriket delades 395 e Kr drogs gränsen mellan väst- och östromerska riket rakt genom Sirticaöknen, men från 534 löd hela området under Östrom (Bysans).

År 639 intogs Egypten av araber som medförde den nya religionen islam. Därifrån erövrades 642 Cyrenaika och två år senare Tripolitanien. Fezzan i söder invaderades 663, trots hårt berbiskt motstånd. Kustprovinsernas kristna kultur ersattes av den arabisk-muslimska, och även berber övergick till islam. Tripolitanien och Cyrenaika underställdes kalifatet i Damaskus.

På 1500-talet erövrades Tripolitanien och Cyrenaika av det osmanska (turkiska) riket. Den osmanska regimen styrde dock långa perioder bara till namnet. Senousia-orden fick från 1843 stort inflytande i Cyrenaika. Självständiga arabfurstar styrde Fezzan till början av 1800-talet, då området lades under Tripoli.

År 1911 besatte italienska trupper de libyska provinserna och grundade kolonin Libia Italiana. Senousia-orden spelade en ledande roll i det seglivade motståndet mot kolonialmakten, som krossades först på 1930-talet, sedan motståndsledaren Omar al-Mukhtar avrättats av italienarna. För att rå på motståndet inrättade den italienska fascistregeringen koncentrationsläger och lokalbefolkningen drevs brutalt bort från sina hem, samtidigt som fattiga italienare uppmuntrades att utvandra till Libyen. I Cyrenaika dödades närmare en tredjedel av befolkningen, och minnet av dessa oförrätter är mycket levande i Libyen.

Men italienarna lämnade också andra spår efter sig. När de 1934 slog samman regionerna Tripolitanien, Cyrenaika och Fezzan såddes fröet till en libysk nationalstat, vilket aldrig tidigare hade existerat.

Under andra världskriget utkämpades på libysk mark våldsamma pansarslag mellan de allierade och axelmakterna. Libyen var ockuperat av de allierade från 1943 till 1951. Oenigheter om hur territoriet skulle förvaltas utmynnade i att frågan framlades för omröstning i FN:s generalförsamling, vilket ledde till att landet blev den första kolonin i Afrika som fick självständighet. Senousia-ordens ledare blev kung under namnet Idris I.

Kungadömet var organiserat som en federation mellan Libyens tre regioner, men kung Idris samlade den mesta makten i sin hemregion Cyrenaika, vilket retade många i det mer folkrika Tripolitanien. Det fanns en nationalförsamling på federal nivå, men den löd helt under hovet. Nationalkänslan var svag, spänningarna var stora mellan öst och väst och mellan olika stammar. Efter de första valen 1952 förbjöd kungen politiska partier.

Det självständiga Libyen var ett fattigt land som fick större delen av sina inkomster från utländskt bistånd och från arrenden för amerikanska och brittiska militärbaser. Pengarna gick till kungen, varpå hovet fördelade dem vidare. Ännu 1954 var de viktigaste exportprodukterna alfagräs (eller esparto; ett slags gräs som utgör råmaterialet i kvalitetspapper) och skrot från andra världskrigets slagfält.

1959-1960 upptäcktes dock stora mängder olja. Det plötsliga välstånd som oljan gav fördelades ojämnt och oljeindustrin gav få arbeten åt vanliga libyer. Däremot inrättades högavlönade statliga befattningar som oftast gick till eliten i Cyrenaika och andra som hade nära förbindelser med hovet. Korruptionen ökade. Ekonomiska och kulturella klyftor började också uppträda i Libyen, som dittills hade varit ett traditionsstyrt beduinsamhälle med jämnt fördelad fattigdom. Missnöjet spred sig. Samtidigt svepte visioner om arabisk enhet över Mellanöstern. I Libyen underblåste regeringens nära band till västmakterna en oro som nådde sin kulmen efter sexdagarskriget mellan Israel och arabstaterna 1967.

Läs i Landguiden om Libyens historia från 1969 och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Det område som idag utgör staten Libyen har tidigare kontrollerats av bland annat romare, araber och turkar, men historiskt sett aldrig varit ett förenat territorium. Det moderna Libyen skapades först när Italien 1912 erövrade området som koloni. Libyen blev självständigt 1951, men det nya landet var extremt fattigt och kung Idris I en svag härskare. När stora oljetillgångar upptäcktes på 1960-talet tog utvecklingen äntligen fart, men då ökade i gengäld den politiska oron.

Innan araberna anlände på 600-talet e Kr dominerades Nordafrika av berberfolk. Ett av grekernas namn på de ljushyade berberna var libyer.

Stadsstaten Kartago, som grundats av fenicier, lät från 600-talet f Kr upprätta handelsstationer längs Nordafrikas kust, bland annat Oea (Tripoli) i Tripolitanien. Där såldes guld och elfenben som berber och andra ökenfolk fraktat från Västafrika genom Sahara. Vid ungefär samma tid slog sig greker ned i Cyrenaika (antikens Pentapolis) på den andra, östra sidan om den 50 mil breda Sirticaöknen. Under århundradet före Kristus införlivades både Cyrenaika och Tripolitanien i det romerska imperiet. I mer än 400 år blomstrade de båda provinserna som ”Roms kornbod” och som handelscentra. När romarriket delades 395 e Kr drogs gränsen mellan väst- och östromerska riket rakt genom Sirticaöknen, men från 534 löd hela området under Östrom (Bysans).

Uppdaterad: 03 december 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Libyens historia

M
Hans Thorbjörnsson
2014-04-01
Slaveri och slavhandel har förekommit i Nordafrika åtminstone sedan vår tideräknings början. Rika romare köpte slavar som längs Nilen fördes norrut från Sudan. Men några skriftliga redogörelser...

Länkar om Libyens historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Libyen. 2011 utbröt uppror och inbördeskrig i Libyen. FN:s säkerhetsråd gav därefter NATO tillåtelse att använda militärmakt för att beskydda civila mot Gaddafi-regimens luftvapen. NATO bidrog till Gaddafi-regimens fall, men kampen om makt och oljeresurser i Libyen fortsätter. Situationen i Libyen har på nytt fått omvärldens uppmärksamhet på grund av libyska milisers stöd till den Islamiska Staten (IS)...

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Libyen. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Libyen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel och bokrecension på SMB:s webbsida där Thomas Roth berättar om ökenkriget i Nordafrika under andra världskriget. Britterna hade tömt nederlagets bittra kalk i Norge, i Frankrike, i Fjärran östern. Rommel hade jagat dem ända in i Egypten och hotade skära av Suezkanalen. Det var ingen ände på motgångarna. Men så fi ck världshistorien lära sig ett nytt namn, El Alamein...

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om det s.k. barbareskkriget. I början av 1800-talet angrep svenska och amerikanska flottstyrkor Tripoli gemensamt. Krigsorsaken var att de nordafrikanska städerna Tripoli, Tunis och Alger, liksom Marocko, utövade utpressning mot samtliga sjöfarande nationer i deras farvatten. Sammanlagt över en miljon européer (och ett antal amerikaner) satt i nordafrikanskt slaveri mellan 1500-talet och 1800-talet...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Libyen ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i det andra puniska kriget mellan Rom och Kartago.

Spara som favorit
          

Omfattande artikel i Wikipedia där du kan fördjupa dig i Libyens historia. Landets historia var, tills Libyen blev självständigt 1951, i stort sett en historia om stammar, regioner och städer, samt de imperier som området ingick i...

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om striderna i Nordafrika under andra världskriget. Är du intresserad av historia så är sidan en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även och sök med andra ord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av historien de skildrar.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om ökenkriget 1941. Så fort Erwin Rommel anlände till den nordafrikanska krigsscenen i februari 1941 för att med två pansardivisioner, Afrikakåren, bringa de allierade på fall där italienarna så grundligt hade misslyckats, demonstrerade han sin redan legendariska djärvhet och taktiska uppfinningsrikedom…

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa svenska flottans kamp mot pirater. Pirater är inget nytt fenomen - tvärtom. På 1700- och 1800-talen deltog Sverige, tillsammans med bland annat USA, i kampen mot kapare på Medelhavet...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Islams långa historia från dess uppkomst på 600-talet e.Kr fram till idag.

Fördjupa dig i Libyens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Libyen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Relaterade taggar