M
Kategori
Karta

Vietnams historia

Ett samhälle baserat på jakt, fiske och risodling började växa fram ungefär 10 000 år f Kr i det område som idag utgör Vietnam. Från 1200-talet f Kr blomstrade en rik bronsålderskultur, den så kallade Don Son-kulturen, som nådde sin höjdpunkt på 300-talet f Kr. I slutet av 200-talet f Kr började Kina försöka erövra Vietnam, vilket lyckades vid en invasion år 112 f Kr.

I tusen år var Vietnam ett kinesiskt lydrike.

Ett samhälle baserat på jakt, fiske och risodling började växa fram ungefär 10 000 år f Kr i det område som idag utgör Vietnam. Från 1200-talet f Kr blomstrade en rik bronsålderskultur, den så kallade Don Son-kulturen, som nådde sin höjdpunkt på 300-talet f Kr. I slutet av 200-talet f Kr började Kina försöka erövra Vietnam, vilket lyckades vid en invasion år 112 f Kr.

I tusen år var Vietnam ett kinesiskt lydrike.

ANNONS

ANNONS

Den kinesiska dominansen påverkade språket och kulturen men födde också en nationalism som har präglat landets ledare in i modern tid. Flera upprorsförsök slogs ned innan kineserna drevs ut år 938.

Det självständiga Vietnam växte till en stark feodalstat, som lyckades slå tillbaka flera nya kinesiska erövringsförsök. Landet utvidgades söderut och lade under sig det hinduiska riket Champa i nuvarande centrala Vietnam.

Mot slutet av 1700-talet erövrades den sydligaste delen av nuvarande Vietnam, som fram till dess ingått i det kambodjanska riket. Efter inbördeskrig på 1700-talet lyckades den sydlige ledaren Nguyen Anh lägga under sig hela landet. Han lät 1802 kröna sig till kejsare under namnet Gia Long och gjorde Hué i centrala Vietnam till huvudstad.

Sedan slutet av 1500-talet hade katolska missionärer verkat i Vietnam. På 1850-talet använde Frankrike förföljelse av missionärerna som en förevändning för ett militärt ingripande. 1867 hade Frankrike koloniserat hela södra Vietnam. Framryckningen fortsatte och 1885 var resten av landet internationellt erkänt som ett franskt protektorat. 1902 slogs Vietnam ihop med de franska besittningarna Laos och Kambodja till Indokinesiska unionen.

Frankrike utnyttjade främst Vietnam som leverantör av råvaror. Investeringar finansierades genom hård beskattning av vietnameserna. Plantager och gruvor tvångsrekryterade arbetare till svältlöner.

Vid en kongress i Hongkong 1930 grundades Indokinas kommunistparti av bland andra Ho Chi Minh. Ett årslångt kommunistiskt uppror slogs brutalt ned i början av 1930-talet.

Under andra världskriget erövrades Vietnam av Japan, som dock lät fransmännen fortsätta att styra området. Gemensamt exploaterade japaner och fransmän Vietnam. Deras hänsynslösa politik ledde i norr till hungersnöd, som kostade två miljoner människor livet.

Kommunistpartiet organiserade motstånd genom en nationalistisk folkfront, kallad Viet Minh. Ho Chi Minh, som varit utomlands sedan 1911, återvände för att leda kampen. Vid det kaotiska krigsslutet tog Viet Minh kontroll över en stor del av landet och den 2 september 1945 utropade Ho Chi Minh Demokratiska republiken Vietnam.

Läs i Landguiden om Vietnams historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vietnams historia

S

Orsaker till Vietnamkriget och USA:s förlust

av: Daniel Rydén
2021-03-23

När det franska kolonialväldet i Vietnam föll samman stod den kommunistiska befrielserörelsen Viet Minh som vinnare. Vad spelade detta för roll? Vad hade egentligen Vietnam och Indokina för strategisk betydelse? Varför behövde människor i den fria världen bry sig om dessa avlägsna områden? USA:s president Dwight Eisenhower (president 1953–1961) lade fram svaret i den s.k. dominoteorin: Om kommunismen segrade i Franska Indokina skulle snart resten av länderna i Sydostasien falla som dominobrickor i de rödas händer. Det var enligt Eisenhower USA:s plikt att stoppa en sådan utveckling. Beslutet om USA:s inblandning i Vietnam var kanske den största felbedömningen i USA:s politiska historia. I den här artikeln kan du läsa om bakgrunden till Vietnamkriget och orsaker till att USA förlorade konflikten...

+ Läs mer

Länkar om Vietnams historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Ge
Karta

Vietnams geografi

Fördjupa dig i Vietnams geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Sh
Karta

Fakta om Vietnam

Aktuell samhällsfakta om Vietnam. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Nord mot syd

Inbördeskrig

Ett inbördeskrig är en inomstatlig väpnad konflikt mellan olika grupper inom ett och samma land....

Hi
Patrull

Vietnamkriget

Vietnamkriget ca 1957-1975 var delvis en fortsättning på det franska kolonialkriget i Indokina (...