M
Tagg
Sokrates
Sokrates, frågornas mästare.

Sokrates

Sokrates (469-399 f.Kr) var moralfilosofins grundare. Han införde också metoden att försöka komma fram till sanningen genom att ihärdigt ställa frågor.

Sokrates föddes i Aten: Han var son till en skulptör, Sofroniskos, och en barnmorska, Fenarete. Han utbildades i litteratur, musik och gymnastik, liksom i retorik, dialektik och sofism. 

Sokrates beskrevs som kort och ful, och brukade själv skoja om sitt utseende. Hans hustru hette Xanthippe.

ANNONS

ANNONS

Innan Sokrates blev känd som filosof arbetade han som skulptör, och han var tillräckligt förmögen för att ha ett eget hus. Sokrates lånade också ut pengar mot hög ränta. Vid ungefär 40 års ålder tjänstgjorde han i den atenska armens infanteri under det peloponnesiska kriget. Efter att oraklet i Delfi hade sagt att han var den visaste mannen i världen spenderade Sokrates resten av sitt liv som talare och lärare.

Hans berömda citat "Jag vet endast att jag intet vet" reflekterar väl hans filosofi. Sokrates ansåg att han var ignorant och att folk i allmänhet också var det. Han försökte hjälpa människor att förstå detta genom dialoger där han ställde frågor så att personen kunde komma till insikt genom sina egna svar.

Enligt Sokrates föds människan god, med ignoransen gör hennes handlingar onda ibland. Den enda sanna dygden är kunskapen. Genom argumentation och definition av etiska idéer kan man komma på rätt väg.

Trots att han Sokrates välkänd var han inte populär hos alla. Författaren Aristofanes skrev satirer om honom, sofisterna var hans motståndare och många ansåg att han hade ett finger med i den aristokratiska revolten i Aten år 404 f.Kr, vilket för en tid avbröt stadsstatens demokratiska styrelseskick..Till sist ledde detta till att Sokrates - vid 70 års ålder - anklagades för gudlöshet och att ha korrumperat Atens ungdom. Filosofen försvarade sig själv, men ansågs skyldig. Med 281 röster för och 220 röster mot, dömdes Sokrates till döden.

Trots att hans vänner och elever erbjöd hjälp med att fly motsatte sig Sokrates detta, och talade om hur medborgarna måste lyda lagarna och myndigheternas beslut. Efter att ha tagit farväl av sin hustru och barn talade han med sina vänner och elever om själens odödlighet, sedan tömde han en giftbägare.

Platon, som var en av Sokrates elever, var omkring 31 år gammal när Sokrates tömde giftbägaren år 399 f.Kr. Han var med i rättssalen under hela rättegången. Hela denna sekvens av händelser tycks ha varit en traumatisk upplevelse för honom eftersom han betraktade Sokrates som den bäste, visaste och rättvisaste av alla människor.

ANNONS

Efter Sokrates död började Platon sprida en rad filosofiska dialoger där huvudpersonen, som alltid är Sokrates, ställer kluriga frågor till sina samtalspartners om de grundläggande moraliska och politiska begreppen. Platon tycks ha haft två motiv för detta. Det ena var att trotsa, att på nytt framföra Sokrates läror trots att de officiellt fördömts; det andra var att återupprätta sin älskade mentors rykte och visa att han inte hade förlett unga män utan tvärtom varit deras högt uppskattade lärare.

LÄS MER: Aristoteles

LÄS MER: Antikens Aten

LÄS MER: Antikens Grekland


Text: Leif Löwegren, tidigare gymnasielärare i religionskunskap, historia och filosofi vid Lerums gymnasieskola och ämnesdidaktiker i religionskunskap och historia vid Lärarhögskolan i Göteborg.

Här nedan hittar du material som kan relateras till Sokrates.

Uppdaterad: 29 februari 2024
Publicerad:
25 juni 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Sokrates

SO-rummet bok
M
Rättegångar collage

Fem av historiens viktigaste rättegångar

av: Mattias Axelsson
2016-05-20

Rättegångar har genom historien varit en plats där samhällets normer och värderingar prövats. Listan över de fem viktigaste rättegångarna i historien tar oss på en resa från antikens Grekland med Sokrates till Nürnbergsalen efter andra världskriget. Vi ser hur rättsväsendet har använts både för att utmana och upprätthålla makt, från Martin Luther och reformationen till Galileo Galileis kamp med den katolska kyrkan. Dessa rättegångar har inte bara påverkat de inblandade, utan också lämnat varaktiga spår i vår förståelse av rätt och fel...

+ Läs mer

Länkar om Sokrates

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS