M

Etiopien idag

Antal invånare: 104 957 440 (2017)
Huvudstad: Addis Abeba

Befolkning

Näst Nigeria är Etiopien Afrikas folkrikaste land. Befolkningstillväxten är hög; invånarantalet närmar sig snabbt 100-miljonerstrecket.

Av ett stort antal folkgrupper beräknas oromoerna vara flest, även om de är splittrade i undergrupper. Amharerna, och de närbesläktade tigreanerna, har historiskt varit statsbärande folk.

Antal invånare: 104 957 440 (2017)
Huvudstad: Addis Abeba

Befolkning

Näst Nigeria är Etiopien Afrikas folkrikaste land. Befolkningstillväxten är hög; invånarantalet närmar sig snabbt 100-miljonerstrecket.

Av ett stort antal folkgrupper beräknas oromoerna vara flest, även om de är splittrade i undergrupper. Amharerna, och de närbesläktade tigreanerna, har historiskt varit statsbärande folk.

ANNONS

ANNONS

Religion

Etiopien är ett av världens äldsta kristna länder. Redan på 300-talet blev kristendomen officiell religion i det dåvarande Aksumriket. Numera saknar Etiopien statsreligion.

Färre än hälften av invånarna tillhör den etiopisk-ortodoxa kyrkan medan andelen protestanter har ökat. Minst en tredjedel är muslimer.

Etiopiens flagga.

Politiskt system

Etiopien är en federal republik som består av nio etniskt definierade delstater samt de två storstadsområdena Addis Abeba och Dire Dawa.

På pappret har delstaterna stort självbestämmande men i realiteten har regeringspartiet EPRDF ett starkt grepp om makten. Partiet dominerar även rättsapparaten, och brotten mot de mänskliga rättigheterna är många.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Etiopien är en regional stormakt och spelar en aktiv roll på den internationella scenen. Förhållandet till länderna i närområdet är i flera fall ansträngt och i fråga om Eritrea är det direkt fientligt.

För USA är Etiopien en viktig allierad i ett hörn av världen som är hårt drabbat av politiska och humanitära kriser.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Ekonomins bas är jordbruket som står för nästan halva bruttonationalprodukten (BNP). Andra näringar av större betydelse finns inte.

Trots stark tillväxt på senare år är Etiopien ett av världens fattigaste och mest biståndsberoende länder.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Etiopiens geografi >

Utrikeshandel

Kaffe har länge varit Etiopiens största exportvara, landet är Afrikas största kaffeproducent.

Numera är försäljningen av oljeväxter till utlandet nästan lika stor. Kina är den största handelspartnern.

Sociala förhållanden

De flesta etiopier lever på landsbygden under knappa villkor. Landet drabbas ofta av hungersnöd och den snabba befolkningsökningen frestar på redan ansträngda resurser.

Trots stora satsningar på hälsovård och utbildning sedan 1990-talet hamnar Etiopien bland de 15 länder som ligger lägst i FN:s index över mänsklig utveckling.
 

Besök Landguiden och läs mer om Etiopien.
Konflikter : Etiopien-Eritrea

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Etiopien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Etiopiens historia

Få en helhetsbild av Etiopiens historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...

Etiopiens geografi

Fördjupa dig i Etiopiens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...