M
Kategori
Karta

Laos idag

Antal invånare: 7 379 358 (2021)
Huvudstad: Vientiane

Laos i Sydöstasiens inland är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens fattigaste länder. Kommunisterna tog kontroll över hela landet 1975 och avskaffade monarkin samma år. Maktövertagandet föregicks av två årtionden med inbördeskrig. Under 1960-talet utsattes Laos för omfattande bombanfall av USA, som försökte slå ut vietnamesisk gerilla i gränstrakterna. De flesta laotier lever på att odla ris och andra grödor.

Antal invånare: 7 379 358 (2021)
Huvudstad: Vientiane

Laos i Sydöstasiens inland är en kommunistisk enpartistat och ett av Asiens fattigaste länder. Kommunisterna tog kontroll över hela landet 1975 och avskaffade monarkin samma år. Maktövertagandet föregicks av två årtionden med inbördeskrig. Under 1960-talet utsattes Laos för omfattande bombanfall av USA, som försökte slå ut vietnamesisk gerilla i gränstrakterna. De flesta laotier lever på att odla ris och andra grödor.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Det finns ett 50-tal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer. I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper: låglandslaotier, inlandslaotier och höglandslaotier. En liten grupp inom det höglandslaotiska hmongfolket har länge fört ett gerillakrig mot regimen.

Laos flagga.

Religion

Buddismen är den dominerande religionen i Laos. Den stöds av regimen och betraktas som en del av den laotiska kulturen, trots att många minoritetsfolk har andra religioner.

Politiskt system

Laos är en kommunistisk enpartistat. I likhet med Kina och Vietnam försöker Laos kombinera socialistisk politik med marknadsekonomi. Regimen har släppt en del av kontrollen över ekonomin men på det politiska planet råder ingen mångfald. Viktiga beslut fattas alltjämt inom kommunistpartiets innersta krets.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Laos styrs enväldigt av det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti, som är det enda tillåtna partiet i landet. Kommunistpartiet har full kontroll över i princip hela samhället, däribland rättsväsen och massmedier. Kritik av det politiska systemet tolereras inte.

Utrikespolitik och försvar

Laos geografiska läge, inklämt mellan mäktigare länder med skilda politiska system, präglar sedan länge de utrikespolitiska relationerna. Avspänningen efter det kalla kriget har dock gjort att landet numera har relativt goda kontakter med samtliga grannstater.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien. Dåliga kommunikationer och brist på såväl kapital som utbildad arbetskraft gör att landets naturrikedomar ännu till stor del förblivit outnyttjade, något som nu håller på att ändras. En stor majoritet av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Laos geografi >

Sociala förhållanden

Fattigdomen är fortfarande utbredd i Laos även om andelen fattiga har minskat efter millennieskiftet. Hälften av landets fattiga tillhör någon etnisk minoritet, trots att dessa folkslag bara utgör en tredjedel av befolkningen. De sociala skillnaderna mellan huvudstadsområdet Vientiane och de bergstrakter där minoritetsfolken bor är stora.

Besök Landguiden och läs mer om Laos.

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Laos

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Laos

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Ge

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Hi
Karta

Laos historia

Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Laos geografi

Fördjupa dig i Laos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv...