Bild:
M

Laos idag

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Befolkning

Det finns ett femtiotal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer.

I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

Religion

Bland de thaitalande folken är theravadabuddhismen huvudreligion, även om animism (andetro och förfädersdyrkan) fortfarande lever kvar hos många folkgrupper, ofta uppblandad med buddhismen. Bland de mon-khmerspråkiga bergsfolken dominerar animism.

Politiskt system

Laos styrs enväldigt av det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti (Phak Paxaxon Pativat Lao, PPPL), som är det enda tillåtna partiet. PPPL tillsätter alla politiska poster och har full kontroll över det mesta i samhället, däribland rättsväsen och massmedier. Kritik av det politiska systemet tolereras inte och de få regimkritiska protester som förekommit under senare år har snabbt slagits ned.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Laos geografiska läge, inklämt mellan mäktigare länder med skilda politiska system, präglar sedan länge de utrikespolitiska relationerna. Avspänningen efter det kalla kriget har dock gjort att landet numera har relativt goda förhållanden till samtliga grannstater.

Ekonomi

Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien. Dåliga kommunikationer och brist på såväl kapital som utbildad arbetskraft gör att landets naturrikedomar ännu till stor del förblivit outnyttjade, något som nu håller på att ändras. En stor majoritet av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Laos geografi >

Utrikeshandel

Laos importerar varor till ett betydligt högre värde än vad landets export uppgår till. Alla kapitalvaror och alla oljeprodukter måste köpas från utlandet. Exporten består främst av kläder och textilier, elektricitet, trävaror, kaffe och mineraler.

Sociala förhållanden

Drygt en fjärdedel av laotierna lever i fattigdom, trots att andelen fattiga har minskat i samband med den ekonomiska tillväxten under 2000-talet.

De sociala skillnaderna mellan huvudstadsområdet Vientiane och de bergstrakter där minoritetsfolken bor är stora. Laos låg på plats 139 av 187 länder på FN:s utvecklingsindex för 2014.
 

Besök Landguiden och läs mer om Laos.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Befolkning

Det finns ett femtiotal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer.

I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

Religion

Bland de thaitalande folken är theravadabuddhismen huvudreligion, även om animism (andetro och förfädersdyrkan) fortfarande lever kvar hos många folkgrupper, ofta uppblandad med buddhismen. Bland de mon-khmerspråkiga bergsfolken dominerar animism.

Uppdaterad: 11 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Laos

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Laos. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Peter Fogde berättar om USA:s bomboffensiv mot Laos i slutet av Vietnamkriget och de kvarvarande blindgångarna som fortfarande skördar offer bland befolkningen. USA vräkte ner bomber över Laos för att slå hål på Ho Chi Minh-leden – de vietnamesiska kommunisternas viktigaste underhållsväg. Resultatet blev åttio miljoner blindgångare som än i dag håller kvar befolkningen i fattigdom...

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Laos ur olika perspektiv. Laos, formellt Demokratiska folkrepubliken Laos, är ett land i Sydostasien. Landet gränsar till Burma och Thailand i väst, Vietnam i öst, Kambodja i söder och Kina i norr...

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit Buddha. Buddhismen är en...

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fördjupa dig i Laos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.