M

Laos idag

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Befolkning

Det finns ett femtiotal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer.

I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

Antal invånare: 6 858 160 (2017)
Huvudstad: Vientiane

Befolkning

Det finns ett femtiotal olika folkgrupper i Laos, men många av dessa omfattar bara ett par tusen individer.

I den officiella statistiken delas befolkningen in i tre grupper. Den största är låglandslaotierna (lao lum), näst största grupp är inlandslaotierna (lao theung) och den tredje gruppen kallas höglandslaotier.

ANNONS

ANNONS

Religion

Bland de thaitalande folken är theravadabuddhismen huvudreligion, även om animism (andetro och förfädersdyrkan) fortfarande lever kvar hos många folkgrupper, ofta uppblandad med buddhismen. Bland de mon-khmerspråkiga bergsfolken dominerar animism.

Laos flagga.

Politiskt system

Laos styrs enväldigt av det kommunistiska Laotiska folkets revolutionära parti (Phak Paxaxon Pativat Lao, PPPL), som är det enda tillåtna partiet. PPPL tillsätter alla politiska poster och har full kontroll över det mesta i samhället, däribland rättsväsen och massmedier. Kritik av det politiska systemet tolereras inte och de få regimkritiska protester som förekommit under senare år har snabbt slagits ned.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Laos geografiska läge, inklämt mellan mäktigare länder med skilda politiska system, präglar sedan länge de utrikespolitiska relationerna. Avspänningen efter det kalla kriget har dock gjort att landet numera har relativt goda förhållanden till samtliga grannstater.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Laos är ett av de fattigaste länderna i Asien. Dåliga kommunikationer och brist på såväl kapital som utbildad arbetskraft gör att landets naturrikedomar ännu till stor del förblivit outnyttjade, något som nu håller på att ändras. En stor majoritet av befolkningen är sysselsatt inom jordbruket.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Laos geografi >

Utrikeshandel

Laos importerar varor till ett betydligt högre värde än vad landets export uppgår till. Alla kapitalvaror och alla oljeprodukter måste köpas från utlandet. Exporten består främst av kläder och textilier, elektricitet, trävaror, kaffe och mineraler.

Sociala förhållanden

Drygt en fjärdedel av laotierna lever i fattigdom, trots att andelen fattiga har minskat i samband med den ekonomiska tillväxten under 2000-talet.

De sociala skillnaderna mellan huvudstadsområdet Vientiane och de bergstrakter där minoritetsfolken bor är stora. Laos låg på plats 139 av 187 länder på FN:s utvecklingsindex för 2014.
 

Besök Landguiden och läs mer om Laos.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Laos

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Buddhismen

Buddhismen grundades på 500-talet f.Kr i norra Indien av Siddharta Gautama efter att han nått upplysning och blivit...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Laos historia

Historia om Laos. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Laos geografi

Fördjupa dig i Laos geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv...