M

Grenada idag

Antal invånare: 107 830 (2017)
Huvudstad: St George's

Befolkning

Majoriteten av Grenadas befolkning är svart och härstammar från slavar, som under kolonialtiden fördes från Afrika för att arbeta på öns plantager.

Religion

Katolicismen är utbredd i Grenada, vilket är ett av de tydligaste arven från den franska kolonialtiden. Knappt hälften av grenadierna beräknas vara katoliker.

Antal invånare: 107 830 (2017)
Huvudstad: St George's

Befolkning

Majoriteten av Grenadas befolkning är svart och härstammar från slavar, som under kolonialtiden fördes från Afrika för att arbeta på öns plantager.

Religion

Katolicismen är utbredd i Grenada, vilket är ett av de tydligaste arven från den franska kolonialtiden. Knappt hälften av grenadierna beräknas vara katoliker.

ANNONS

ANNONS

Politiskt system

Grenada är sedan 1974 en självständig republik inom Samväldet med ett tvåkammarparlament och en generalguvernör som representant för statschefen, den brittiska monarken. 

Partipolitiken karaktäriseras av personliga motsättningar, vilket lett till en rad utbrytningar och nya partibildningar. Rättssystemet bygger på det brittiska.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Grenadas flagga.

Utrikespolitik och försvar

Grenada har sedan USA:s invasion 1983 fört en västvänlig politik, där relationerna till USA och till de karibiska staterna har varit viktiga. USA har sedan invasionen varit en viktig biståndsgivare. Under senare år har även Kina utökat sitt samarbete med Grenada.

Ekonomi

Grenada är starkt beroende av turism och jordbruk. Den lilla ekonomin är sårbar för väder och vind liksom för svängningar i världsekonomin, vilket blev tydligt efter orkanerna 2004−2005 och den internationella finanskrisen några år senare. Under 2010-talet har det ekonomiska läget förbättrats betydligt.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Grenadas geografi >

Utrikeshandel

Grenada är beroende av råvaruexport och därmed känsligt för konjunktursvängningar på världsmarknaden. Landet har under lång tid varit en av världens största exportörer av muskot. De höga muskotpriserna har gett landet goda intäkter. Orkanen Ivans framfart hösten 2004 blev dock ett allvarligt hot mot muskotexporten.

Sociala förhållanden

Jämfört med många andra utvecklingsländer är levnadsstandarden ganska god med en förhållandevis hög BNP per invånare och god tillgång till hälsovård.

 

Besök Landguiden och läs mer om Grenada.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Grenada

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Grenadas historia

Historia om Grenada. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Grenadas geografi

Geografi med fokus på Grenada. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Grenadas geografi ur olika...