M
Kategori
Karta

Jordaniens geografi

Antal invånare: 10 269 022 (2021)
Huvudstad: Amman

Geografi och klimat

Jordanien gränsar i väster till Israel och Palestina (Västbanken), i norr till Syrien, i öster till Irak och i söder till Saudiarabien. En närmare tre mil lång kustremsa längs Aqabaviken vid Röda havet i söder är landets enda kontakt med havet. Större delen av ytan utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd.

Antal invånare: 10 269 022 (2021)
Huvudstad: Amman

Geografi och klimat

Jordanien gränsar i väster till Israel och Palestina (Västbanken), i norr till Syrien, i öster till Irak och i söder till Saudiarabien. En närmare tre mil lång kustremsa längs Aqabaviken vid Röda havet i söder är landets enda kontakt med havet. Större delen av ytan utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd.

ANNONS

ANNONS

Jordanien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Höglandet avbryts längst i väster av en djup dalgång i nord-sydlig riktning. I dalgångens norra del rinner Jordanfloden ner till sjön Döda havet, som ligger drygt 400 meter under havsnivån och är jordens lägst belägna plats.

Döda havet saknar utflöde och dess vatten är tio gånger saltare än världshavens. Söder om sjön fortsätter dalgången som en torr sänka, Wadi Araba, vilken slutar i Aqabaviken. I nordöst skjuter landet in i den syriska öknen. Alla större städer ligger i Jordaniens kulliga västra del.

Högplatån i centrala och östra Jordanien har heta somrar – temperaturen stiger ibland till uppemot 50 grader – och relativt kyliga vintrar. Västra Jordanien har medelhavsklimat med torra somrar och fuktiga vintrar.

Varmast är det i augusti, kallast i januari. De högst belägna delarna av landet kan vintertid få frost, till och med snö. Snö i januari är inte ovanligt på hög höjd, och om det stormar kan resultatet bli ett snötäcke som varar i flera dagar även på andra platser. Det hände exempelvis 2015, 2019 och 2020. En resa mellan huvudstaden Amman i Jordanien och Jerusalem, som båda ligger på närmare 800 meters höjd, kan börja och sluta i snöväder, medan temperaturen motsvarar nordisk sommarvärme när man passerar Jordanfloden.

Jordanien lider av svår vattenbrist och den lilla nederbörd som faller kommer främst mellan november och mars; under sommaren är vattenransonering vanlig. Sandstormar kan förekomma på våren. Eftersom Jordanien ligger i ett seismiskt aktivt område händer det att landet drabbas av jordbävningar, men oftast har dessa inte varit särskilt omfattande.

Jordaniens flagga.

Naturtillgångar och energi

Till skillnad från många grannländer saknar Jordanien nästan helt tillgångar av olja och gas. Landet har över huvud taget få egna naturresurser med undantag av fosfat och pottaska (kaliumkarbonat).

Jordbruk

Brist på vatten gör att endast 2,5 procent av Jordaniens yta är uppodlad. Lika mycket till skulle gå att odla upp men används främst som betesmark för får, getter och kameler. Merparten av landets vattenförbrukning går idag till jordbruket men vattenbristen har lett till konkurrens om vattnet mellan jordbruket och hushållen (dricksvatten).

ANNONS

ANNONS

Industri

Utvecklingen av den jordanska industrin har hämmats av en liten hemmamarknad och politisk oro i regionen. De största intäkterna kommer från fosfatutvinning, cementproduktion och oljeraffinering. Andra viktiga industriprodukter är konstgödsel, salt och läkemedel. Det finns också lättare industri för framställning av livsmedel, kläder och konsumtionsvaror.

Besök Landguiden och läs mer om Jordanien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Jordaniens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Jordaniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Jordanien

Aktuell samhällsfakta om Jordanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Jordaniens historia

Historia om Jordanien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.