M

Jordaniens geografi

Antal invånare: 9 702 350 (2017)
Huvudstad: Amman

Geografi

Jordanien gränsar i väster till Israel och Palestina (Västbanken), i norr till Syrien, i öster till Irak och i söder till Saudiarabien. En närmare tre mil lång kustremsa längs Aqabaviken vid Röda havet i söder är landets enda kontakt med havet. Större delen av ytan utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd.

Antal invånare: 9 702 350 (2017)
Huvudstad: Amman

Geografi

Jordanien gränsar i väster till Israel och Palestina (Västbanken), i norr till Syrien, i öster till Irak och i söder till Saudiarabien. En närmare tre mil lång kustremsa längs Aqabaviken vid Röda havet i söder är landets enda kontakt med havet. Större delen av ytan utgörs av en torr högplatå på mellan 700 och 1000 meters höjd.

ANNONS

ANNONS

Höglandet avbryts längst i väster av en djup dalgång i nord-sydlig riktning. I dalgångens norra del rinner Jordanfloden ner till sjön Döda havet, som ligger drygt 400 meter under havsnivån och är jordens lägst belägna plats. Döda havet saknar utflöde och dess vatten är tio gånger saltare än världshavens. Söder om sjön fortsätter dalgången som en torr sänka, Wadi Araba, vilken slutar i Aqabaviken. I nordöst skjuter landet in i den syriska öknen.

Alla större städer ligger i Jordaniens kulliga västra del.

Jordaniens flagga.

Klimat

Högplatån i centrala och östra Jordanien har heta somrar – temperaturen stiger ibland till uppemot 50 grader – och relativt kyliga vintrar. Västra Jordanien har medelhavsklimat med torra somrar och fuktiga vintrar.

Varmast är det i augusti, kallast i januari. De högst belägna delarna av landet kan vintertid få frost, till och med snö (2015 inleddes med köldgrader och en riktig snöstorm).

Jordanien lider av svår vattenbrist och den lilla nederbörd som faller kommer främst från november till mars; under sommaren är vattenransonering vanlig. Sandstormar kan förekomma på våren.

Eftersom Jordanien ligger i ett seismiskt aktivt område händer det att landet drabbas av jordbävningar, men oftast har dessa inte varit särskilt omfattande.

Naturtillgångar och energi

Till skillnad från många grannländer saknar Jordanien nästan helt tillgångar av olja och gas. Landet har överhuvudtaget få egna naturresurser med undantag av fosfat och pottaska (kaliumkarbonat). Jordanien är en av världens största producenter av fosfat, som bland annat används vid framställning av konstgödsel. Fosfatreserverna innehåller också en del uran.

Pottaska, för tillverkning av såpa och bakpulver, tas ur Döda havet. Det finns även små tillgångar av koppar, mangan, gips och mineralsalter.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Brist på vatten gör att endast 2,5 procent av landets yta är uppodlad. Lika mycket till skulle gå att odla upp men används främst som betesmark för får, getter och kameler.

Merparten av landets vattenförbrukning går idag till jordbruket men vattenbristen har lett till en konkurrens om vattnet mellan jordbruket och hushållen (dricksvatten).

Industri

Utvecklingen av den jordanska industrin har hämmats av en liten hemmamarknad och politisk oro i regionen. De största intäkterna kommer från fosfatutvinning, cementproduktion och oljeraffinering.

Andra viktiga industriprodukter är konstgödsel, salt och läkemedel. Det finns också lättare industri för framställning av livsmedel, kläder och konsumtionsvaror.

Turism

Jordanien har mycket att erbjuda inte minst den kulturellt intresserade turisten. Här finns lämningar från biblisk tid, från romarriket och från korstågstiden. Till landets stora turistattraktioner hör klippstaden Petra, Jarash med sina romerska ruiner liksom riddarborgarna Karak och Shoubak.
 

Besök Landguiden och läs mer om Jordanien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 6 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Jordaniens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fakta om Jordanien

Aktuell samhällsfakta om Jordanien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Jordaniens historia

Historia om Jordanien. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.