M
Kategori
Karta

Danmarks geografi

Antal invånare: 5,9 miljoner (2024)
Huvudstad: Köpenhamn

Geografi och klimat

Kungariket Danmark omfattar förutom själva Danmark också två områden i Nordatlanten med långtgående självstyre: Färöarna och Grönland. Landet omges av Nordsjön i väster, Skagerrak i norr samt Kattegatt och Öresund i öster och Östersjön i söder. Danmark har en kort landgräns mot Tyskland i söder.

Antal invånare: 5,9 miljoner (2024)
Huvudstad: Köpenhamn

Geografi och klimat

Kungariket Danmark omfattar förutom själva Danmark också två områden i Nordatlanten med långtgående självstyre: Färöarna och Grönland. Landet omges av Nordsjön i väster, Skagerrak i norr samt Kattegatt och Öresund i öster och Östersjön i söder. Danmark har en kort landgräns mot Tyskland i söder.

ANNONS

ANNONS

Danmark
Bild: Utrikespolitiska institutet

Danmark består av den Jylländska halvön och över 400 öar, varav 74 är bebodda. De största öarna är Själland, Vendsyssel-Thy, Fyn, Lolland, Bornholm och Falster.

Danmark är ett låglänt, delvis backigt moränland med en medelhöjd över havet på 30 meter. De högsta naturliga punkterna är Möllehöj, Yding Skovhöj och Ejer Bavnehöj som alla tre är 171 meter höga och ligger nära varandra i det skog- och sjörika ”höglandet” på mellersta Jylland. En stor del av den 730 mil långa kusten består av sandstränder, i synnerhet i väst. Det finns också kuststräckor med krita- eller moränklinter, strandängar eller skog.

Danmark är ett utpräglat jordbrukslandskap. Bara 16 procent av landytan täcks av skog, hedar och gräsmark medan 7 procent är ängar, mossar och sjöar. En tiondel av landytan täcks av städer, trädgårdar, vägar och järnvägar.

Danmark har ett tempererat kustklimat med hög luftfuktighet. Det blåser mycket och vädret präglas av tvära växlingar. Medeltemperaturen är 0 °C i januari och 16 °C i augusti. De mest extrema temperaturer som har uppmätts i Danmark är –31 °C och +36 °C. Landet får årligen i genomsnitt drygt 700 mm nederbörd och har omkring 1 500 solskenstimmar per år.

Danmarks flagga.

Naturtillgångar och energi

Danmark har inga metaller och relativt få råvaror i jorden men det finns både olja och naturgas utanför den danska kusten. Utvinningen ska dock ha upphört år 2050 och letandet efter nya fyndigheter har stoppats. Istället storsatsar landet på förnybar energi.

Utöver olje- och naturgastillgångarna och den viktiga jordbruksmarken har Danmark länge varit självförsörjande med krita, kalksten, lera, sand, grus och salt.

Danmark har blivit ett föregångsland när det gäller förnybar energi och sedan början av 2000-talet har användningen ökat kraftigt. Nära hälften av energiförsörjningen utgjordes av förnybara energikällor år 2022. Biobränsle är den största källan men även vind- och solkraft är viktig. Samtidigt har dock användningen av fossil energi inte upphört och olja stod långt över en tredjedel av försörjningen.

Nära två tredjedelar av de danska hushållen får fjärrvärme, ungefär hälften av denna kommer från biomassa och förnybara energikällor.

Jordbruk och industri

Jordbruk har traditionellt varit basen för Danmarks utrikeshandel men har i ekonomisk betydelse för länge sedan passerats av industrin för inte att tala om den enorma servicesektorn. Inte många danskar är medvetna om att sjöfarten tjänar in mer än dubbelt så mycket valuta som jordbruket.

Nästan två tredjedelar av Danmarks totala yta utgörs av uppodlad åkermark. Jordbruket har sedan 1950-talet genomgått stora förändringar för att anpassa sig till den tekniska och ekonomiska utvecklingen. Antalet jordbruk har minskat, och utvecklingen har gått mot allt större gårdar.

Jämfört med andra länder har Danmark inga riktigt stora industrikoncerner, och det finns inga statsägda industriföretag. Små och medelstora företag är vanligast. Drygt 90 procent av alla företag har färre än tio anställda.

Viktigaste branscher är järn- och metallindustrin, livsmedelsindustrin, bioteknik, läkemedelsindustrin och den kemiska industrin.

ANNONS

ANNONS

Turism

Tack vare sina många öar, stränder, sevärda städer och pittoreska byar är Danmark ett populärt semestermål.

Bland utländska turister dominerar tyskar och skandinaver. Utländska gäster spenderar nästan lika mycket pengar i Danmark som danska resenärer spenderar i utlandet.

Besök Landguiden och läs mer om Danmark.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 18 juni 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Danmarks geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Danmarks geografi

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-31

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Danmarks geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Sh
Karta

Fakta om Danmark

Aktuell samhällsfakta om Danmark. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Ge
Sattelitbild

Grönland

Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan...

Ge
Karta

Färöarna

Det lilla öriket Färöarna ligger mellan Skottland, Norge och Island ute i norra Atlanten (se karta...