M
Tagg
Symbol
Röda korsets flagga.

Röda korset

Röda korset är en neutral hjälporganisation som grundades 1863 för att ta hand om sårade i krig. En viktig del av Röda korsets arbete idag är att ge skydd och hjälp till människor som drabbats av krig eller av andra katastrofer.

Röda korset grundades på initiativ av schweizaren Henri Dunant för att hjälpa krigsoffer. Henri Dunant upplevde hur svårt sårade soldater hade det efter slaget vid Solferino i Italien 1859 (läs mer om slaget). Tiotusentals döende och sårade soldater låg övergivna kvar på slagfältet, lämnade ensamma för att dö. Henry Dunant började tillsammans med frivilliga kvinnor från bygden att organisera hjälpen till så många som möjligt av de som sårats och lemlästats.

ANNONS

ANNONS

Upplevelserna på slagfältet fick honom att oförtrutet verka för att fasorna från Italien inte skulle upprepas. Genom goda kontakter och ett ihärdigt agiterande för sin idé lyckas Dunant få till stånd en konferens i sin hemstad Genève där 14 regeringar var representerade. Konferensen ledde till att den första Internationella rödakorskommittén bildades 1863, vilket även räknas som året för Röda korsets tillkomst. Dunant tog också initiativ till att organisationen (Röda korset) skulle finnas i varje land. Syftet var att utbilda frivilliga som kunde ta hand om sårade och sjuka i krig.

Henry Dunant ordnade därefter ytterligare en internationell konferens i Genève. Där antogs år 1864 den första Genèvekonventionen som lade grunden till den internationella humanitära rätten.

Röda korset finns idag i nästan hela världen, med 190 föreningar i lika många länder. I muslimska länder finns Röda halvmånen, som är en systerorganisation till Röda korset.

Det världsomspännande nätverket gör att Röda korset nästan alltid är på plats om något händer.

Röda korsets arbete bygger på frivilliga insatser. Omkring 17 miljoner människor i världen arbetar idag (2017) som frivilliga inom Röda korset eller i Röda halvmånen, beredda att göra en insats för medmänniskor i nöd.

Utöver biståndsarbete omfattar den nationella verksamheten bl.a. utbildning (sjuk- och olycksfallsvård), social verksamhet, ungdomsverksamhet och rehabilitering för tortyroffer.

Svenska röda korset (SRK) bildades 1865. Föreningen har ca 30 000 frivilligarbetare organiserade i ett hundratal tjänstgöringsområden i olika regioner.

LÄS MER: Folkrätt och krigets lagar

FÖRFATTARE

Text: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Här nedan hittar du material som kan relateras till Röda korsets historia och verksamhet idag.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Röda korset

Webbkurs om krigsbrott

av: Svenska Röda korset
Gymnasiet

Vet du vad som händer om krigets lagar inte följs? Lär dig mer genom att göra vår webbkurs om arbetet mot krigsbrott.

+ Läs mer

Webbkurs i krigets lagar

av: Svenska Röda Korset
Gymnasiet, Lättläst

Vad kan du och dina elever om reglerna i väpnade konflikter? Lär er mer genom att göra Röda Korsets webbkurs om krigets lagar och folkrätten runtomkring.

+ Läs mer

Tema om internationella organisationer

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Gymnasiet

I det här skolmaterialet får eleverna stifta bekantskap med en rad olika internationella organisationer. Materialet syftar till att öka förståelsen för hur de internationella organisationerna fungerar och påverkar vår omvärld.

+ Läs mer

Artiklar om Röda korset

M

Vita bussarna

av: Folke Schimanski
2019-10-27

Under andra världskrigets sista månader räddades mirakulöst nog cirka 15 000 fångar från nazisternas koncentrationsläger. Det skedde med de så kallade Vita bussarna, som var en samnordisk aktion under svensk ledning. Omkring hälften av de som befriades var danska och norska fångar. De övriga bestod av en rad olika nationaliteter, en grupp danska judar samt svensk-tyska kvinnor och deras barn...

+ Läs mer

M

Mänskliga rättigheter - förr och idag

av: Christoffer Dahlin
2019-10-14

Idén att varje människa har rättigheter är inte ny. Man kan se spår av den i olika kulturer och tider. Men under 1700-talet och med den strömning som kallas för upplysningen fick idén genomslag i Europa. Då växte ett nytt synsätt på människan fram, med betoning på förnuft och kritiskt tänkande. Individen ställdes i centrum, istället för religionen eller kungamakten...

+ Läs mer

S

Italiens enande 1848-1870

av: Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-07-29

Vid mitten av 1800-talet var Italien splittrat i flera stater. Men längtan efter enighet var stark. Hemliga sällskap arbetade för Italiens nationella enighet, medan Österrikes kansler motsatte sig detta. Giuseppe Garibaldi, som tidigare hade kämpat för demokrati i Sydamerika, återvände till Italien och blev en symbol för den italienska frihetsrörelsen. Men de italienska nationalisterna stod inför stora utmaningar, och kring 1800-talets mitt verkade drömmen om ett enat Italien svår att förverkliga...

+ Läs mer

S

Internationella organisationer

av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

I takt med att världen blivit mer sammanlänkad, har antalet internationella organisationer ökat från omkring 500 st vid tiden kring första världskriget, till över 6 000 st idag. Små stater har hittat styrka i mellanstatliga organisationer, medan individer och grupper med gemensamma intressen har slutit sig samman i s.k. NGO:er (Non Government Organisations) med makt att utmana traditionella maktstrukturer...

+ Läs mer

Länkar om Röda korset

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS