M

Vatikanstatens historia

Vatikanen var i antiken benämningen på en sankmark öster om floden Tibern i Rom. Namnet kom även att användas på Vatikankullen på västra flodstranden, där Vatikanstaten numera finns.

Romersk tid

På kejsar Neros tid fanns en cirkus för gladiatorspel invid Vatikankullen, där man i dag finner Sankt Petersplatsen och Sankt Peterskyrkan. Där ska enligt traditionen aposteln Petrus år 67 ha lidit martyrdöden och blivit begravd.

Kejsar Konstantin, som erkände kristendomen i romarriket, lät på 300-talet uppföra en basilika (kyrkobyggnad) över Petrus grav.

Under medeltiden

En stadsbebyggelse växte upp kring Petrus-basilikan och omgärdades på 800-talet med den så kallade leoninska muren. I slutet av 1200-talet och början av 1300-talet uppfördes de första byggnaderna i det komplex som kom att utgöra Vatikanpalatset.

I omkring tusen år från 300-talet bodde påvarna huvudsakligen i Lateranpalatset i södra Rom. Efter det så kallade Avignon-påvedömdet på 1300-talet gjorde påven Gregorius XI Vatikanpalatset till påvligt residens 1377.

I slutet av 1400-talet uppfördes Sixtinska kapellet, och i slutet av 1500-talet byggdes den fastighet som numera är påvens residens. Den fornkristna Petrus-basilikan fick på 1500-talet lämna plats för bygget av Sankt Peterskyrkan under ledning av bland andra Michelangelo. Kyrkan invigdes 1626.

Långlivad kyrkostat

Under närmare tusen år, fram till 1870, regerades stora delar av det nuvarande centrala Italien av Kyrkostaten med påven som statsöverhuvud. Kyrkostaten invaderades 1807, när den franske kejsaren Napoleon ockuperade större delen av den italienska halvön. Efter Wienkongressen 1815 återupprättades Kyrkostaten.

När Italien enats 1861 (se Italiens historia) krävde de nya härskarna att kyrkan skulle ge upp sin världsliga maktutövning. Enligt en folkomröstning 1870 skulle Kyrkostaten införlivas i kungariket Italien. Kyrkan vägrade, och påven stängde in sig i ett litet område kring Peterskyrkan och Vatikanpalatset. I stället för att erkänna den nya italienska staten, bannlyste kyrkan dess monark och förbjöd sina medlemmar att inneha offentliga ämbeten och rösta i allmänna val.

Konflikten mellan Vatikanen och Italien, den så kallade romerska frågan, löstes först efter sex decennier genom de så kallade Lateranfördragen mellan påven och Mussolinis fascistregim 1929. I det första fördraget upprättades Vatikanstaten som en suverän stat, medan påven i gengäld erkände den italienska staten. Vatikanen gav upp alla krav på tidigare besittningar i Italien och fick ekonomisk ersätt­ning för kyrkliga egendomar som övergått i italienska statens ägo. Dessutom slöts ett så kallat konkordat – religionsavtal – som gav katolicismen ställning som statsreligion i Italien. Heliga stolen fick också äganderätt till ett antal kyrkor och palats i Rom och på andra håll i Italien.

Läs i Landguiden om Vatikanstatens historia fr.o.m. andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Vatikanen var i antiken benämningen på en sankmark öster om floden Tibern i Rom. Namnet kom även att användas på Vatikankullen på västra flodstranden, där Vatikanstaten numera finns.

Romersk tid

På kejsar Neros tid fanns en cirkus för gladiatorspel invid Vatikankullen, där man i dag finner Sankt Petersplatsen och Sankt Peterskyrkan. Där ska enligt traditionen aposteln Petrus år 67 ha lidit martyrdöden och blivit begravd.

Kejsar Konstantin, som erkände kristendomen i romarriket, lät på 300-talet uppföra en basilika (kyrkobyggnad) över Petrus grav.

Uppdaterad: 31 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Vatikanstatens historia

L
Carsten Ryytty
2017-04-18
Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle,...
L
Carsten Ryytty
2016-04-22
Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Som jämförelse kan nämnas att den näst minsta...
L
Carsten Ryytty
2015-05-02
När en ny påve ska väljas riktas världens ögon mot Rom. För världens alla katoliker (1,2 miljarder) är påven Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterföljare, biskop av Rom och...
S
Pia Gadd
2013-05-01
Den 28 februari 2013 avgick påven Benedictus XVI och det blev väldigt uppmärksammat. Det är lätt att förstå. Av alla de 265 erkända påvarna under kyrkans två årtusenden hade bara fem av hans...

Länkar om Vatikanstatens historia

Sortera efter:
          

Vem är påven? Vilka är hans uppgifter? Kort tecknad video (3:12 min) som på ett humoristiskt sätt förklarar synen på påveämbetet i katolska kyrkan. Filmen är producerad av den tyska katolska biskopskonferensens hemsida katholisch.de och utgiven i en svensk version av Katolska Pedagogiska Nämnden.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Vatikanstaten. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Artikel (6 sid) i pdf-format ur tidningen Nordisk Filateli där historieläraren Carl-Henrik Larsson berättar om staden Vatikanstatens historia.
I nordvästra Rom ligger Vatikanstaten med påven som högste ledare. Här finns inte enbart världens största kyrka, Peterskyrkan, utan också konst- och kulturföremål utan dess like...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Ulla Britta Ramklint berättar om maktkampen i Rom i början av 1500-talet där familjen Borgia spelade en central roll. Renässansen visar en egendomlig ambivalens i sin uppfattning av påveämbetet. Påven symboliserade två saker: han var aposteln Petrus representant och han var Roms härskare. Den förste skulle man givetvis vörda – vilket det dock torde vara svårt att fortsätta att göra, om den andre kunde röjas ur vägen...

Spara som favorit
          

I den här artikeln i tidningen Militär Historia redogör Oskar Sjöström för det blodiga sjöslaget vid Lepanto 1571. Med sex tungt bestyckade tremastare i spetsen gick den Heliga ligan till anfall mot sultanens flotta. Osmanerna hade aldrig sett något liknande och deras galärer krossades under slaget utanför Greklands kust. De nya galeaserna hade tagit över sjökriget...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där Maud Webster berättar om de heliga relikernas betydelse för staden Rom som kristendomens centrum. Den roll som döda martyrkroppar har spelat i Västeuropas medeltidshistoria kan knappast överskattas. Det var kring relikerna som kyrkan byggde sina helgedomar och utövade sin kult, och det var relikdyrkan som gav upphov till pilgrimsfenomenet – som i sin tur möjliggjorde Roms återupprättelse efter kejsardömets sönderfall...

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Vatikanstaten ur olika perspektiv. Vatikanstaten är en självständig stadsstat belägen som en enklav i den italienska huvudstaden Rom. Vatikanstaten upprättades 1929...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om Sixtus V, påve mellan 1585-90, som var en av de verkliga kraftpåvarna. Liksom den store konstpåven Julius II var han utrustad med en järnvilja, och med en kort stubin som inte tålde motsägelse, och som denne var han en boren härskarnatur. Julius tillnamn Il Terribile (”den förskräcklige”) applicerades mycket riktigt snart också på Sixtus...

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av bakomliggande ideologiska...

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har sitt säte i Vatikanstaten i...

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Aktuell samhällsfakta om Vatikanstaten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med...

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vatikanstatens geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar