M
Kategori
Karta

Vatikanstatens historia

Vatikanen var i antiken benämningen på en sankmark öster om floden Tibern i Rom. Namnet kom även att användas på Vatikankullen på västra flodstranden, där Vatikanstaten numera finns.

Romersk tid

På kejsar Neros tid fanns en cirkus för gladiatorspel invid Vatikankullen, där man i dag finner Sankt Petersplatsen och Sankt Peterskyrkan. Där ska enligt traditionen aposteln Petrus år 67 ha lidit martyrdöden och blivit begravd.

Vatikanen var i antiken benämningen på en sankmark öster om floden Tibern i Rom. Namnet kom även att användas på Vatikankullen på västra flodstranden, där Vatikanstaten numera finns.

Romersk tid

På kejsar Neros tid fanns en cirkus för gladiatorspel invid Vatikankullen, där man i dag finner Sankt Petersplatsen och Sankt Peterskyrkan. Där ska enligt traditionen aposteln Petrus år 67 ha lidit martyrdöden och blivit begravd.

ANNONS

ANNONS

Kejsar Konstantin, som erkände kristendomen i romarriket, lät på 300-talet uppföra en basilika (kyrkobyggnad) över Petrus grav.

Under medeltiden

En stadsbebyggelse växte upp kring Petrus-basilikan och omgärdades på 800-talet med den så kallade leoninska muren. I slutet av 1200-talet och början av 1300-talet uppfördes de första byggnaderna i det komplex som kom att utgöra Vatikanpalatset.

I omkring tusen år från 300-talet bodde påvarna huvudsakligen i Lateranpalatset i södra Rom. Efter det så kallade Avignon-påvedömdet på 1300-talet gjorde påven Gregorius XI Vatikanpalatset till påvligt residens 1377.

I slutet av 1400-talet uppfördes Sixtinska kapellet, och i slutet av 1500-talet byggdes den fastighet som numera är påvens residens. Den fornkristna Petrus-basilikan fick på 1500-talet lämna plats för bygget av Sankt Peterskyrkan under ledning av bland andra Michelangelo. Kyrkan invigdes 1626.

Långlivad kyrkostat

Under närmare tusen år, fram till 1870, regerades stora delar av det nuvarande centrala Italien av Kyrkostaten med påven som statsöverhuvud. Kyrkostaten invaderades 1807, när den franske kejsaren Napoleon ockuperade större delen av den italienska halvön. Efter Wienkongressen 1815 återupprättades Kyrkostaten.

När Italien enats 1861 (se Italiens historia) krävde de nya härskarna att kyrkan skulle ge upp sin världsliga maktutövning. Enligt en folkomröstning 1870 skulle Kyrkostaten införlivas i kungariket Italien. Kyrkan vägrade, och påven stängde in sig i ett litet område kring Peterskyrkan och Vatikanpalatset. I stället för att erkänna den nya italienska staten, bannlyste kyrkan dess monark och förbjöd sina medlemmar att inneha offentliga ämbeten och rösta i allmänna val.

Konflikten mellan Vatikanen och Italien, den så kallade romerska frågan, löstes först efter sex decennier genom de så kallade Lateranfördragen mellan påven och Mussolinis fascistregim 1929. I det första fördraget upprättades Vatikanstaten som en suverän stat, medan påven i gengäld erkände den italienska staten. Vatikanen gav upp alla krav på tidigare besittningar i Italien och fick ekonomisk ersätt­ning för kyrkliga egendomar som övergått i italienska statens ägo. Dessutom slöts ett så kallat konkordat – religionsavtal – som gav katolicismen ställning som statsreligion i Italien. Heliga stolen fick också äganderätt till ett antal kyrkor och palats i Rom och på andra håll i Italien.

Läs i Landguiden om Vatikanstatens historia fr.o.m. andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 23 november 2022
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Vatikanstatens historia

L

Lätta fakta om Peterskyrkan

av: Carsten Ryytty
2017-04-18

Världens största kristna kyrka, Peterskyrkan, finns i världens minsta stat, Vatikanstaten. Peterskyrkan, vars väldiga kupol är ritad av Michelangelo och som ibland kallas Roms åttonde kulle, dominerar Vatikanen och fungerar som en trons fyr för miljoner pilgrimer varje år...

+ Läs mer

L

Lätta fakta om Vatikanstaten

av: Carsten Ryytty
2016-04-22

Vatikanstaten är världens minsta land. Landet ligger mitt inne i Rom och omfattar en yta av 44 hektar. Man kan promenera runt den på tre kvart. Befolkningen i Vatikanstaten utgörs av ca 800 personer varav omkring 450 är medborgare...

+ Läs mer

L

Så väljs en påve

av: Carsten Ryytty
2015-05-02

När en ny påve ska väljas riktas världens ögon mot Rom. För världens alla katoliker (1,3 miljarder) är påven Kristi ställföreträdare på jorden, aposteln Petrus efterföljare, biskop av Rom och statschef i Vatikanen...

+ Läs mer

S

Påvarna som överlevt Heliga stolen - en realpolitisk historia

av: Pia Gadd
2013-05-01

Den 28 februari 2013 avgick påven Benedictus XVI och det blev väldigt uppmärksammat. Det är lätt att förstå. Av alla de 265 erkända påvarna under kyrkans två årtusenden hade bara fem av hans föregångare lämnat den Heliga stolen med livet i behåll...

+ Läs mer

Länkar om Vatikanstatens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Det korta 1900-talet

Världskrigens och kalla krigets tid (1914-1991). 1900-talet präglades av stora internationella konflikter, styrda av...

Re

Katolicismen

Katolicismen är den största och en av de äldsta grenarna inom kristendomen. Den katolska kyrkan leds av påven som har...

Hi
Karta

Italiens historia

Fördjupa dig i Italiens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Vatikanstaten

Aktuell samhällsfakta om Vatikanstaten. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en...

Ge
Karta

Vatikanstatens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Vatikanstatens geografi ur olika perspektiv.

Hi

Nutidshistoria

Vår nutidshistoria från 1991 och framåt i form av utmärkande tidstypiska utvecklingslinjer och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
rom

Roms historia

Italiens huvudstad Rom ligger ungefär mitt på Italiens västkust (se karta). Väster om staden ligger...

Re
Bannlysning

Bannlysning

Bannlysning innebar uteslutning ur kyrkans gemenskap. I medeltida kyrkorätt skilde man mellan två...