M
Kategori
Karta

Tjeckien idag

Antal invånare: 10 703 446 (2021)
Huvudstad: Prag

Tjeckien ligger mitt i Europas korsning mellan gamla handelsvägar från öst till väst och från norr till söder. Efter fyra decenniers kommuniststyre utvecklades Tjeckien till en av de starkaste ekonomierna i det forna östblocket och är nu medlem i såväl Nato som EU.

Antal invånare: 10 703 446 (2021)
Huvudstad: Prag

Tjeckien ligger mitt i Europas korsning mellan gamla handelsvägar från öst till väst och från norr till söder. Efter fyra decenniers kommuniststyre utvecklades Tjeckien till en av de starkaste ekonomierna i det forna östblocket och är nu medlem i såväl Nato som EU.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Befolkningen är ganska jämnt fördelad över landet. De flesta av invånarna bor i mindre städer. Prag (Praha) är den enda staden med över en miljon invånare. Födelsetalen är låga och andelen äldre i befolkningen växer.

Befolkningen ökar i Prag och i delar av Böhmen. Eftersom fler människor flyttar från Tjeckien än dit har antalet invånare minskat något under 2010-talet.

Religion

Religionsfriheten är garanterad i lag och respekteras också. Tjeckien är ett av Europas mest sekulariserade länder. I folkräkningen 2011 sade sig 42 procent av invånarna vara icke troende, en 44 procent besvarade inte frågan om religiös tillhörighet alls. 10 procent angav den romersk-katolska kyrkan, vilket gör den till landets största religiösa samfund. Det var en kraftig minskning jämfört med folkräkningen 2001 då drygt en fjärde­del av invånarna sade sig vara katoliker. Det finns även protestantiska samfund i landet, samt muslimska och judiska församlingar.

Tjeckiens flagga.

Politiskt system

Tjeckien är en parlamentarisk demokrati, där premiärministern och dennes regering har den verkställande makten. Presidenten har formellt en ceremoniell roll, men kan genom sin vetorätt påverka lagstiftningen.

Korruption är ett utbrett problem inom statsförvaltningen och politiken. Misstron mot politiker är stor.

Två partier, det borgerliga Demokratiska medborgarpartiet (ODS) och det vänsterinriktade Socialdemokratiska partiet (ČSSD), har växlat vid makten sedan 1990, men har oftast styrt i koalition med flera mindre partier. Men i valet 2017 blev ett relativt nytt parti, Missnöjda medborgares aktion (Ano) största parti.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Efter sammetsrevolutionen 1989 ville Tjeckoslovakien så snabbt som möjligt integreras med Västeuropa. Det gällde även den nya staten, Tjeckien, som bildades 1993, sedan federationen med Slovakien hade upplösts.

Tjeckien blev medlem i försvarsalliansen Nato redan 1999 och fem år senare anslöt sig landet till EU. Sedan 2007 ingår Tjeckien också i EU:s passunion Schengen.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Tjeckiens ekonomi är exportinriktad och påverkas därför i hög grad av konjunkturläget i omvärlden. Både den globala finanskrisen 2008 och den efterföljande lågkonjunkturen, liksom problemen inom eurozonen, slog hårt mot ekonomin. Från 2014 vände tillväxten uppåt igen, mycket på grund av exportframgångar för bil- och elektronikindustrin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Tjeckiens geografi >

Sociala förhållanden

Levnadsförhållandena i Tjeckien har förbättrats sedan övergången till marknadsekonomi inleddes 1989. Landet har närmat sig levnadsstandarden i Västeuropa, men ligger fortfarande en bra bit under snittet när det gäller ekonomisk standard.

Besök Landguiden och läs mer om Tjeckien.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Tjeckien

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Tjeckien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Tjeckiens historia

Historia om Tjeckien. Här hittar du material som behandlar Tjeckiens historia i stora och små perspektiv.

Ge
Karta

Tjeckiens geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Tjeckiens geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...