M
Kategori

Scientologikyrkan är lika mycket en affärsrörelse som en andlig rörelse. Med hjälp av Ron Hubbards bok "Dianetics" lockar man med att frigöra kundernas kreativa energi.

Scientologi

Beväpnade vakter patrullerar runt det lilla området i New Mexicos ödesmark, ca två och en halv timma öster om Santa Fe. Under marken döljs de gångar och valv som leder till den plats där scientologins heliga skrifter förvaras. De hemliga skrifterna som rörelsens grundare L. Ron Hubbard producerade är i högsta grad enbart till för dem som lyckats nå högst inom scientologikyrkans pyramidspel. Dessa skrifter innehåller nämligen sanningen, enligt scientologerna. Men vilken sanning är det som scientologerna håller så hårt på?

Dianetik - hur tanken påverkar kroppen

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L. Ron Hubbard (1911-1986) i USA på 1950-talet. Hubbard ansågs av sin omgivning vara en allmänbildad och vis person. Många såg upp till honom. Liksom en guru ansågs Hubbard vara en man som hade svar på många av livets existentiella frågor.

Beväpnade vakter patrullerar runt det lilla området i New Mexicos ödesmark, ca två och en halv timma öster om Santa Fe. Under marken döljs de gångar och valv som leder till den plats där scientologins heliga skrifter förvaras. De hemliga skrifterna som rörelsens grundare L. Ron Hubbard producerade är i högsta grad enbart till för dem som lyckats nå högst inom scientologikyrkans pyramidspel. Dessa skrifter innehåller nämligen sanningen, enligt scientologerna. Men vilken sanning är det som scientologerna håller så hårt på?

Dianetik - hur tanken påverkar kroppen

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L. Ron Hubbard (1911-1986) i USA på 1950-talet. Hubbard ansågs av sin omgivning vara en allmänbildad och vis person. Många såg upp till honom. Liksom en guru ansågs Hubbard vara en man som hade svar på många av livets existentiella frågor.

ANNONS

ANNONS

Hubbard utvecklade till en början vad han själv kallade för dianetik, vilket var en slags terapiform och lära om hur själen och människan fungerar. Denna dianetik är en grundpelare inom vad som senare kom att bli scientologikyrkan. I hans bok Dianetics: The Modern Science of Mental Health (1950) beskriver Hubbard hur man med hjälp av dianetik bland annat kan förklara människans existens och sjukdomars uppkomst.

Att lära sig utföra terapin var ganska okomplicerat vilket ledde till att många dianetikgrupper bildades i USA under 1950-talet.

Dianetiken påpekar att människan i grunden är god, men att hon påverkats av traumatiska händelser i livet vilket har skapat engram (blockader/mentala bilder) i människans medvetande. Dessa blockader gör att människan uppför sig på ett sätt som leder till sjukdomar och misär. Under en människas livstid tar sinnet intryck från syn, lukt, ljud, smak, smärta, beröring, rörelser och så vidare. Sinnet använder sedan dessa intryck för att fatta beslut och lösa problem under livet. Enligt dianetiken samlas vissa intryck i det reaktiva sinnet som påminner dig om tidigare händelser. Ett exempel kan vara en soldat som sårats av ett skott under ett krig. Väl hemma och flera år senare sitter soldaten i en park när plötsligt några barn avfyrar en smällare. Ljudet från smällaren kan utlösa smärta både fysiskt och psykiskt då soldaten påminns om situationen då hen besköts.

Likaså kanske du någon gång har ätit något som har gjort dig sjuk. När du senare i livet ser eller luktar på den typen av mat börjar du känna dig lite illamående. Även fast du logiskt sett vet att du inte blir sjuk av detta reagerar ditt reaktiva sinne genom att få dig att återuppleva samma situation som du "spelade in" vid din tidigare erfarenhet då du senast kom i kontakt med maten. Ditt sinne försöker då skydda dig mot något som det tror är en farlig situation.

Dianetiken går enligt Hubbard ut på att du som individ ska frigöras från dessa negativa effekter av tidigare erfarenheter. Genom så kallad auditering - en slags andlig vägledning, t.ex. i form av en serie frågor eller instruktioner - ska man kunna befria sig från dessa engram.

En person som genomgår auditering anses vara preclear. Genom att använda sig av elektrometer, som är ett slags elektriskt avläsningsverktyg, kan man se engrammen som behöver lösas upp. Här framgår också vilka auditeringar som är nödvändiga för att nå dit. Målet med auditeringen är att finna alla engrammen och medvetandegöra dem för att nå det yttersta tillståndet ”Clear”, fri. En fri människa har full kontroll över sig själv och sina känslor, tankar och handlingar. Hen är frisk och lycklig.

ANNONS

ANNONS

Det finns organisationer som sägs vara fristående från scientologin och som använder sig av liknande former av Hubbards metoder. Dianetiken är även förekommande i vissa rehabiliteringsgrupper för drogmissbruk, samtalsterapi, friskolor och dagis. På grund av sitt släktskap med scientologin har dessa organisationer fått en del av den massmediala kritik som förföljer hela scientologirörelsen.

Auditering görs med hjälp av en så kallad e-meter.

Religiösa inslag

Scientologin utgår ifrån Hubbards dianetik, men har även utvecklats för att omfatta mer existentiella drag. Individens sanna jag kallas för thetan - något odödligt som återföds flera gånger. Enligt scientologin har människan ingen thetan, utan man är en thetan. En thetan beskrivs som något som inte omfattar ens kropp, sinne, namn etc. utan istället är den del av dig som är medveten om att vara medveten. Förenklat kan man säga att du har en kropp, du har ett sinne, men du är en thetan. Scientologins mål är att utveckla verktyg för att thetanens förmågor ska utvecklas till det yttersta och uppnå dess fulla potential i livet.

För att kunna utvecklas som thetan har åtta nya nivåer tillkommit som står över tillståndet Clear. Dessa åtta dynamiker kallas OT-nivåer (Operating Thetan) och syftar till att hjälpa dig att uppnå högsta nivån av överlevnad. Scientologin vill ge insikt om att ditt liv sträcker sig långt bortom dig som individ.

Scientologikyrkans kors representerar livets åtta dynamiker. Dynamikerna är de drivkrafter som riktar mot överlevnad.

OT-nivåerna börjar med överlevnad över individen, som är den första dynamiken, och slutar med drivkraften att existera som oändlighet, vilket är den åttonde dynamiken.

En person är i bäst form och är som lyckligast när hen lever bra inom livets alla områden. För att nå dessa OT-nivåer behöver man gå flera kurser och reningsprocesser, vilket tar mycket lång tid.

Scientologin växer sig större

1953 registrerades scientologin som en religion efter en omröstning bland anhängarna. Eftersom grupper av scientologer fanns utspridda lite varstans, började de nu att kallas för kyrkor. Kyrkornas uppgift skulle vara att utbilda medlemmar i att utföra terapin. Viktigt var såklart även att låta betalande medlemmar få tillgång till terapin.

ANNONS

ANNONS

I slutet av 1960-talet började spridningen av scientologin på allvar efter att Hubbard och andra medlemmar ur scientologikyrkan åkt ut med ett fartyg vars mål var att sprida läran. Hela projektet kallades för Sjöorganisationen (Sea Org) som under sitt resande bland annat förde scientologin till Sverige.

Intresset för scientologin tilltog på 1980-talet. I samband med det ökade även priserna på de kurser som erbjöds medlemmarna. Många medlemmar var tvungna att ta lån i miljonklassen för att betala kostnaderna för terapin.

När Hubbard dog 1986 tog David Miscavige över och är än idag (2024) den högsta ledaren inom Scientologikyrkan.

Celebrity Centre i Hollywood.

Kritik mot Scientologikyrkan

En återkommande kritisk röst mot scientologin handlar om auditeringen och OT-nivåerna. Dessa kurser och reningsprocesser som krävs för att nå nästa steg inom den scientologiska trappan tar oftast lång tid och kostar hundratusentals kronor. Robert Dam, som numera hoppat av Scientologikyrkan, beskriver att han betalade 380 000 kr för att uppnå den femte OT-nivån.

Avhoppare från scientologin beskriver ibland scientologirörelsen som mental hjärntvätt där svaga och sökande människor utnyttjas och vilseleds av en uppmålad bild av en supermänniska som är möjlig att bli. Steg för steg manipuleras sedan novisen (den blivande scientologen) att tro på kyrkans ord samtidigt som hen blir mer och mer involverad i kyrkans verksamhet. Avhoppare beskriver även processen att lämna kyrkan som mycket tuff då man sätts i förhör och i vissa fall även förföljs.

Hubbard ansåg att kyrkans inkomster skulle komma från försäljning av kurser och terapi. Men efter Hubbards död började rörelsen bjuda in sina medlemmar till så kallade fundraisers där de förväntades donera pengar till kyrkans verksamhet - en slags påtvingad kollekt. Trots att alla scientologer får lära sig att inte ändra eller ta bort något i grundtexterna, så finns det fortfarande kyrkor som hittar på nya och egna initiativ för att finansiera och förändra kyrkans verksamhet.

Många medlemmar tar jobb åt kyrkan där lönen mestadels består av gratis kurser och auditering. Men om kontraktet med kyrkan bryts i förtid tvingas medlemmen ändå betala fullpris på de kurser och auditeringar genomgåtts.

ANNONS

ANNONS

Sjöorganisationen existerar än idag, men utgör numera ett hem för högt uppsatta inom OT-kurserna. Lönen är ca $50 per vecka och det är strikta regler som gäller för medlemmarna. De skriver kontrakt som löper en miljard år, och om de inte sköter sig kan de hamna i rehabiliteringsprojekt där de bl.a. inte får träffa sina familjemedlemmar.

Scientologerna har även fått utstå kritik för sina s.k. Celebrity centers som är exklusiva byggnader där kända personer ska kunna få umgås och skapa en positiv miljö. Dessa finansieras som många andra projekt genom påtvingade donationer och betalda kursavgifter, men kan bara utnyttjas om du är av viss kändisrang.

Syftet med att värva kända personer till verksamheten är att ge Scientologikyrkan större legitimitet bland andra människor ute i världen. Några kändisar som är uttalade scientologer är bl.a. Tom Cruise och John Travolta.

Scientologins OT-material blev tillgängligt på nätet i Sverige under 1990-talet efter att en privatperson publicerat texterna på sin hemsida. Men eftersom scientologerna ägde upphovsrätten till materialet stämde de personen vilket gjorde att dokumenten hamnade hos domstolen. Detta i sin tur gjorde texterna till offentliga handlingar i enlighet med den svenska offentlighetsprincipen. För att hindra att texterna nådde ut till icke-medlemmar så turades scientologer om att läsa texterna under domstolens öppettider. Dokumenten blev även stulna två gånger. Efter påtryckningar som kan ha kommit från den amerikanska kongressen hemligstämplades till slut dokumenten, vilket ledde till komplikationer då lagen om upphovsrätt helt plötsligt stod över svensk grundlag.

Delar av skrifterna har spridits med tiden. Scientologer världen över har varit väldigt mån om att skrifterna måste hållas inom kyrkan och inte får läsas av någon som inte uppnått rätt OT-nivå.

Scientologin idag

I allmänhet är det svårt att beräkna antalet religiösa människor eftersom inte alla registrerar sig i ett trossamfund. Dessutom har scientologin kritiserats för att ljuga om sina medlemsantal för att få religionen att verka större än vad den egentligen är.

Scientologin är vanlig i USA där den är accepterad som en etablerad religion, vilket den inte är i alla länder.

LÄS MER: Nya religiösa rörelser

LÄS MER: Allmänt om religion

LÄS MER: Om sekter

ANNONS

ANNONS

Visste du att:

 • I skrifterna beskriver Hubbard bl.a. hur den onde rymdhärskaren Xenu för 75 miljoner år sedan regerade över ett rymdimperium som skapades för 95 miljoner år sedan. Invånarna i detta rymdimperium kallades för thetaner som enligt Hubbard är universums ursprungliga varelser.  Xenu upptäckte att han kunde kontrollera dessa genom sin tankekraft. Han kunde t.ex. få dem att känna ilska, avundsjuka etc.

  När Xenu upptäckt detta samlade han miljarder thetaner som skickades iväg till jorden. Där sänktes thetanerna ner i en vulkan där de sedan förintades med hjälp av utplacerade vätebomber. Det enda som återstod av thetanerna var deras själar som levde kvar på jorden. Själarna tog sig senare in i oss människor. Dessa själar innehåller olika typer av energi som har klamrat sig fast och som enligt Hubbard ger svar på varför exempelvis blindhet, dövhet och andra kroppsliga sjukdomar existerar.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Vad kännetecknar Scientologikyrkan?
   
 2. Kan du se några likheter med andra religioner?
   
 3. Nämn ett påstående för och ett mot att kalla scientologi för en religion.
   
 4. Vad tror du människor ser i scientologin som får dem att bli medlemmar?
   
 5. Vilken typ av kritik har Scientologikyrkan fått utstå?

Ta reda på:

 1. Nämn ett par världskändisar som representerar Scientologikyrkan.
   
 2. Hur många medlemmar har Scientologikyrkan i Sverige?

Fundera på:

 1. Vad är din åsikt om Scientologikyrkan? Motivera.
   


Litteratur
Stefan Tunedal, De hånfulla – Om scientologirörelsen, CKM Förlag, 2011
Liselotte Frisk, De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen?, Nya Doxa, 2007
Karl-Erik Nylund, Att leka med elden - sekternas värld, Sellin & Partner, 2004
Svenska kuppen mot scientologerna 1996 – P3 dokumentär – Sveriges radio.
http://www.scientology.org
http://www.scientologi.nu/
 

FÖRFATTARE

Text: David Geiser, SO-lärare
 

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Scientologi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Re

Nyreligiösa rörelser

Nya religiösa rörelser är ett begrepp som rymmer stor mångfald och variation. Gemensamt för samtliga nyreligiösa...

Re

New Age

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild...

Relaterade taggar

Re
Jordglob

Världsbild

En världsbild sammanfattar och ger en överblick över världsalltet och jordens och människans...

Hi
ikon

Människosyn

Människosyn är ett brett begrepp och en sammanfattande benämning på olika uppfattningar om...

Re
ljus

Vad är religion?

Att leva innebär att vi ställs inför en rad existentiella frågor. Religion är människans sätt att...