Bild:
Scientologikyrkan är lika mycket en affärsrörelse som en andlig rörelse. Med hjälp av Ron Hubbards bok "Dianetics" lockar man med att frigöra kundernas kreativa energi.
M

Scientologi

Beväpnade vakter patrullerar runt det lilla området i New Mexicos ödesmark, ca två och en halv timma öster om Santa Fe. Under marken döljs de gångar och valv som leder till den plats där scientologins heliga skrifter förvaras. De hemliga skrifterna som rörelsens grundare L. Ron Hubbard producerade är i högsta grad enbart till för dem som lyckats nå högst inom scientologikyrkans pyramidspel. Dessa skrifter innehåller nämligen sanningen, enligt scientologerna. Men vilken sanning är det som scientologerna håller så hårt på?

Dianetik - hur tanken påverkar kroppen

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L. Ron Hubbard (1911-1986) i USA på 1950-talet.

 Hubbard ansågs av sin omgivning vara en allmänbildad och vis person. Många såg upp till honom. Liksom en guru ansågs Hubbard vara en man som hade svar på många av livets existentiella frågor.

Hubbard utvecklade till en början vad han själv kallade för dianetik, vilket var en slags terapiform och lära om hur själen och människan fungerar. Denna dianetik är en grundpelare inom vad som senare kom att bli scientologikyrkan. I hans bok Dianetics: The Modern Science of Mental Health (1950) beskriver Hubbard hur man med hjälp av dianetik bland annat kan förklara människans existens och sjukdomars uppkomst.

Att lära sig utföra terapin var ganska okomplicerat vilket ledde till att många dianetikgrupper bildades i USA under 1950-talet.

Dianetiken påpekar att människan i grunden är god, men att hon påverkats av traumatiska händelser i livet vilket har skapat engram (blockader/mentala bilder) i människans medvetande. Dessa blockader gör att människan uppför sig på ett sätt som leder till sjukdomar och misär. Under en människas livstid tar sinnet intryck från syn, lukt, ljud, smak, smärta, beröring, rörelser och så vidare. Sinnet använder sedan dessa intryck för att fatta beslut och lösa problem under livet. Enligt dianetiken samlas vissa intryck i det reaktiva sinnet som påminner dig om tidigare händelser. Ett exempel kan vara en soldat som sårats av ett skott under ett krig. Väl hemma och flera år senare sitter soldaten i en park när plötsligt några barn avfyrar en smällare. Ljudet från smällaren kan utlösa smärta både fysiskt och psykiskt då soldaten påminns om situationen då hen besköts.

Likaså kanske du någon gång har ätit något som har gjort dig sjuk. När du senare i livet ser eller luktar på den typen av mat börjar du känna dig lite illamående. Även fast du logiskt sett vet att du inte blir sjuk av detta reagerar ditt reaktiva sinne genom att få dig att återuppleva samma situation som du "spelade in" vid din tidigare erfarenhet då du senast kom i kontakt med maten. Ditt sinne försöker då skydda dig mot något som det tror är en farlig situation.

Dianetiken går enligt Hubbard ut på att du som individ ska frigöras från dessa negativa effekter av tidigare erfarenheter. Genom så kallad auditering - en slags andlig vägledning, t.ex. i form av en serie frågor eller instruktioner - ska man kunna befria sig från dessa engram.

Auditering görs med hjälp av en så kallad e-meter.

En person som genomgår auditering anses vara preclear. Genom att använda sig av elektrometer, som är ett slags elektriskt avläsningsverktyg, kan man se engrammen som behöver lösas upp. Här framgår också vilka auditeringar som är nödvändiga för att nå dit. Målet med auditeringen är att finna alla engrammen och medvetandegöra dem för att nå det yttersta tillståndet ”Clear”, fri. En fri människa har full kontroll över sig själv och sina känslor, tankar och handlingar. Hen är frisk och lycklig.

Det finns organisationer som sägs vara fristående från scientologin och som använder sig av liknande former av Hubbards metoder. Dianetiken är även förekommande i vissa rehabiliteringsgrupper för drogmissbruk, samtalsterapi, friskolor och dagis. På grund av sitt släktskap med scientologin har dessa organisationer fått en del av den massmediala kritik som förföljer hela scientologirörelsen.

Religiösa inslag

Scientologin utgår ifrån Hubbards dianetik, men har även utvecklats för att omfatta mer existentiella drag. Individens sanna jag kallas för thetan - något odödligt som återföds flera gånger. Enligt scientologin har människan ingen thetan, utan man är en thetan. En thetan beskrivs som något som inte omfattar ens kropp, sinne, namn etc. utan istället är den del av dig som är medveten om att vara medveten. Förenklat kan man säga att du har en kropp, du har ett sinne, men du är en thetan. Scientologins mål är att utveckla verktyg för att thetanens förmågor ska utvecklas till det yttersta och uppnå dess fulla potential i livet.

Bild:
Scientologikyrkans kors representerar livets åtta dynamiker. Dynamikerna är de drivkrafter som riktar mot överlevnad.

Visste du att...

I skrifterna beskriver Hubbard bl.a. hur den onde rymdhärskaren Xenu för 75 miljoner år sedan regerade över ett rymdimperium som skapades för 95 miljoner år sedan. Invånarna i detta rymdimperium kallades för thetaner som enligt Hubbard är universums ursprungliga varelser.  Xenu upptäckte att han kunde kontrollera dessa genom sin tankekraft. Han kunde t.ex. få dem att känna ilska, avundsjuka etc.

När Xenu upptäckt detta samlade han miljarder thetaner som skickades iväg till jorden. Där sänktes thetanerna ner i en vulkan där de sedan förintades med hjälp av utplacerade vätebomber. Det enda som återstod av thetanerna var deras själar som levde kvar på jorden. Själarna tog sig senare in i oss människor. Dessa själar innehåller olika typer av energi som har klamrat sig fast och som enligt Hubbard ger svar på varför exempelvis blindhet, dövhet och andra kroppsliga sjukdomar existerar.

För att kunna utvecklas som thetan har åtta nya nivåer tillkommit som står över tillståndet Clear. Dessa åtta dynamiker kallas OT-nivåer (Operating Thetan) och syftar till att hjälpa dig att uppnå högsta nivån av överlevnad. Scientologin vill ge insikt om att ditt liv sträcker sig långt bortom dig som individ.

OT-nivåerna börjar med överlevnad över individen, som är den första dynamiken, och slutar med drivkraften att existera som oändlighet, vilket är den åttonde dynamiken.

En person är i bäst form och är som lyckligast när hen lever bra inom livets alla områden. För att nå dessa OT-nivåer behöver man gå flera kurser och reningsprocesser, vilket tar mycket lång tid.

Scientologin växer sig större

1953 registrerades scientologin som en religion efter en omröstning bland anhängarna. Eftersom grupper av scientologer fanns utspridda lite varstans, började de nu att kallas för kyrkor. Kyrkornas uppgift skulle vara att utbilda medlemmar i att utföra terapin. Viktigt var såklart även att låta betalande medlemmar få tillgång till terapin.

I slutet av 1960-talet började spridningen av scientologin på allvar efter att Hubbard och andra medlemmar ur scientologikyrkan åkt ut med ett fartyg vars mål var att sprida läran. Hela projektet kallades för Sjöorganisationen (Sea Org) som under sitt resande bland annat förde scientologin till Sverige.

Intresset för scientologin tilltog på 1980-talet. I samband med det ökade även priserna på de kurser som erbjöds medlemmarna. Många medlemmar var tvungna att ta lån i miljonklassen för att betala kostnaderna för terapin.

När Hubbard dog 1986 tog David Miscavige över och är än idag (2018) den högsta ledaren inom Scientologikyrkan.

Kritik mot Scientologikyrkan

En återkommande kritisk röst mot scientologin handlar om auditeringen och OT-nivåerna. Dessa kurser och reningsprocesser som krävs för att nå nästa steg inom den scientologiska trappan tar oftast lång tid och kostar hundratusentals kronor. Robert Dam, som numera hoppat av Scientologikyrkan, beskriver att han betalade 380 000 kr för att uppnå den femte OT-nivån.

Avhoppare från scientologin beskriver ibland scientologirörelsen som mental hjärntvätt där svaga och sökande människor utnyttjas och vilseleds av en uppmålad bild av en supermänniska som är möjlig att bli. Steg för steg manipuleras sedan novisen (den blivande scientologen) att tro på kyrkans ord samtidigt som hen blir mer och mer involverad i kyrkans verksamhet. Avhoppare beskriver även processen att lämna kyrkan som mycket tuff då man sätts i förhör och i vissa fall även förföljs.

Hubbard ansåg att kyrkans inkomster skulle komma från försäljning av kurser och terapi. Men efter Hubbards död började rörelsen bjuda in sina medlemmar till så kallade fundraisers där de förväntades donera pengar till kyrkans verksamhet - en slags påtvingad kollekt. Trots att alla scientologer får lära sig att inte ändra eller ta bort något i grundtexterna, så finns det fortfarande kyrkor som hittar på nya och egna initiativ för att finansiera och förändra kyrkans verksamhet.

Många medlemmar tar jobb åt kyrkan där lönen mestadels består av gratis kurser och auditering. Men om kontraktet med kyrkan bryts i förtid tvingas medlemmen ändå betala fullpris på de kurser och auditeringar genomgåtts.

Sjöorganisationen existerar än idag, men utgör numera ett hem för högt uppsatta inom OT-kurserna. Lönen är ca $50 per vecka och det är strikta regler som gäller för medlemmarna. De skriver kontrakt som löper en miljard år, och om de inte sköter sig kan de hamna i rehabiliteringsprojekt där de bl.a. inte får träffa sina familjemedlemmar.

Bild:
Celebrity Centre i Hollywood.

Scientologerna har även fått utstå kritik för sina s.k. Celebrity centers som är exklusiva byggnader där kända personer ska kunna få umgås och skapa en positiv miljö. Dessa finansieras som många andra projekt genom påtvingade donationer och betalda kursavgifter, men kan bara utnyttjas om du är av viss kändisrang.

Syftet med att värva kända personer till verksamheten är att ge Scientologikyrkan större legitimitet bland andra människor ute i världen. Några kändisar som är uttalade scientologer är bl.a. Tom Cruise och John Travolta.

Scientologins OT-material blev tillgängligt på nätet i Sverige under 1990-talet efter att en privatperson publicerat texterna på sin hemsida. Men eftersom scientologerna ägde upphovsrätten till materialet stämde de personen vilket gjorde att dokumenten hamnade hos domstolen. Detta i sin tur gjorde texterna till offentliga handlingar i enlighet med den svenska offentlighetsprincipen. För att hindra att texterna nådde ut till icke-medlemmar så turades scientologer om att läsa texterna under domstolens öppettider. Dokumenten blev även stulna två gånger. Efter påtryckningar som kan ha kommit från den amerikanska kongressen hemligstämplades till slut dokumenten, vilket ledde till komplikationer då lagen om upphovsrätt helt plötsligt stod över svensk grundlag.

Delar av skrifterna har spridits med tiden. Scientologer världen över har varit väldigt mån om att skrifterna måste hållas inom kyrkan och inte får läsas av någon som inte uppnått rätt OT-nivå.

Scientologin idag

I allmänhet är det svårt att beräkna antalet religiösa människor eftersom inte alla registrerar sig i ett trossamfund. Dessutom har scientologin kritiserats för att ljuga om sina medlemsantal för att få religionen att verka större än vad den egentligen är.

Scientologin är vanlig i USA där den är accepterad som en etablerad religion, vilket den inte är i alla länder.
 

Uppgifter och frågor

 1. Vad kännetecknar Scientologikyrkan?
   
 2. Kan du se några likheter med andra religioner?
   
 3. Nämn ett påstående för och ett mot att kalla scientologi för en religion.
   
 4. Vad tror du människor ser i scientologin som får dem att bli medlemmar?
   
 5. Vilken typ av kritik har Scientologikyrkan fått utstå?
   
 6. Vad är din åsikt om Scientologikyrkan? Motivera.
   


Litteratur
Stefan Tunedal, De hånfulla – Om scientologirörelsen, CKM Förlag, 2011
Liselotte Frisk, De nya religiösa rörelserna – vart tog de vägen?, Nya Doxa, 2007
Karl-Erik Nylund, Att leka med elden - sekternas värld, Sellin & Partner, 2004
Svenska kuppen mot scientologerna 1996 – P3 dokumentär – Sveriges radio.
http://www.scientology.org
http://www.scientologi.nu/
 

Text: David Geiser, SO-lärare
 

Beväpnade vakter patrullerar runt det lilla området i New Mexicos ödesmark, ca två och en halv timma öster om Santa Fe. Under marken döljs de gångar och valv som leder till den plats där scientologins heliga skrifter förvaras. De hemliga skrifterna som rörelsens grundare L. Ron Hubbard producerade är i högsta grad enbart till för dem som lyckats nå högst inom scientologikyrkans pyramidspel. Dessa skrifter innehåller nämligen sanningen, enligt scientologerna. Men vilken sanning är det som scientologerna håller så hårt på?

Dianetik - hur tanken påverkar kroppen

Scientologikyrkan är en terapeutisk nyreligiös rörelse som grundades av L. Ron Hubbard (1911-1986) i USA på 1950-talet.

Uppdaterad: 01 februari 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Scientologi

Sortera efter:
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där Magnus Västerbro berättar om Scientologikyrkans uppkomst. Kan en utfattig science fiction-skribent hitta på sin egen religion, få andra att tro på den och på så vis bli rik och berömd? L Ron Hubbard, scientologins omstridde grundare, visade att det är fullt möjligt.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Kortfattad pedagogisk genomgång (4:30 min) där det berättas om de båda nya religiösa rörelserna Scientologikyrkan och Livets Ord. Materialet presenteras av Studi.se.

Spara som favorit
          

Religionsfröknarna är en sajt om religionskunskap. I det här avsnittet kan du läsa kortfattat om scientologikyrkan. Webbsidan drivs av två religionskunskapslärare.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På Yvonne Sjöstrands webbsida om religion och livsåskådning hittar du en sammanfattning om Scientologikyrkan deras lära. Materialet är anpassat för elever på högstadiet och gymnasiet.

Kategorier:
Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om scientologerna och scientologi ur olika perspektiv. Är du intresserad av religion så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia om scientologi där du kan läsa om scientologirörelsen, ideologi, läror, organisationens struktur, kritik m.m. Scientologi är en nyreligiös rörelse skapad av den amerikanske författaren L. Ron Hubbard. Den primära organisationen som förespråkar scientologi är Scientologikyrkan, en hierarkisk organisation grundad av Hubbard...

Kategorier:
Spara som favorit
          

En webbsida av scientologer om scientologi. Här finns en del fakta och artiklar i ämnet. Scientologi är en tillämpad religiös filosofi som baserar sig på att människan i grunden är god. Den erbjuder väl fungerande, praktiska verktyg och metoder som vem som helst kan tillägna sig för att bli mer kapabel, framgångsrik och lyckligare som individ, och förbättra tillstånd i sin omgivning för sig själv och andra människor...

Kategorier:
Spara som favorit
          

Scientologi-kyrkan i Stockholms hemsida. Här hittar du sammanfattning av deras tro och verksamhet.

Kategorier:
Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

New Age är en strömning av idéer med inslag av teosofi, ekosofi och astrologi som förespråkar en holistisk världsbild med tonvikt på människans...

Relaterade taggar