M
Kategori
Karta

Danmark idag

Antal invånare: 5 856 733 (2021)
Huvudstad: Köpenhamn

Danmark var under vikingatiden och Kalmarunionen en regional stormakt. I krig med Sverige, England och Tyskland under 1600- och 1800-talen gick dock det mesta av riket förlorat. Det som blev kvar av landet har ändå utvecklats till en betydande jordbruks-, handels- och sjöfartsnation. Industrin är övervägande småskalig, men en handfull företag är världsledande. Danskarna räknas bland världens rikaste, minst korrupta och mest demokratiska, jämställda - och lyckliga - folk.

Antal invånare: 5 856 733 (2021)
Huvudstad: Köpenhamn

Danmark var under vikingatiden och Kalmarunionen en regional stormakt. I krig med Sverige, England och Tyskland under 1600- och 1800-talen gick dock det mesta av riket förlorat. Det som blev kvar av landet har ändå utvecklats till en betydande jordbruks-, handels- och sjöfartsnation. Industrin är övervägande småskalig, men en handfull företag är världsledande. Danskarna räknas bland världens rikaste, minst korrupta och mest demokratiska, jämställda - och lyckliga - folk.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Danskarna är ett urbant folk. Av de 5,8 miljoner invånarna bor nästan en fjärdedel i huvudstaden Köpenhamn medan två tredjedelar lever i andra tätorter med minst 200 invånare. Endast var åttonde dansk bor på landsbygden.

Danmarks flagga.

Religion

I Danmark råder religionsfrihet och det finns ett stort antal olika trossamfund.

Mer än 80 procent av befolkningen tillhör den evangelisk-lutherska statskyrkan, Folkekirken, och betalar kyrkoskatt men går förhållandevis sällan i kyrkan.

Politiskt system

Danmark är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati, det vill säga att styrelseskicket bygger på principen att regeringen måste ha parlamentets förtroende för att kunna regera.

Enligt grundlagen, som reviderades 1953, har Danmarks monark den verkställande makten i förening med regeringen samt den lagstiftande makten i förening med parlamentet (folketinget). Men i praktiken ligger den verkställande makten hos regeringen och den lagstiftande makten hos folketinget.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

ANNONS

ANNONS

Demokrati och rättigheter

Danmark är en robust demokrati där mänskliga rättigheter överlag respekteras. Men på senare tid har landet fått kritik från människorättsorganisationer för hur flyktingar och migranter behandlas.

Utrikespolitik och försvar

De mest aktuella utrikespolitiska frågorna i Danmark gäller hur långtgående EU-samarbetet ska vara och hur nya säkerhetspolitiska hot, till exempel internationell terrorism, ska bemötas. Rysslands utrikespolitik har under de senaste åren börjat upplevas som problematisk.

Ekonomi

Danmark är ett av världens rikaste länder mätt i bruttonationalprodukt (BNP) per invånare och har världens högsta skattetryck (runt 50 procent av BNP).

Eftersom den danska hemmamarknaden är liten och landet saknar de flesta råvaror som industrin behöver, är ekonomin i hög grad baserad på utrikeshandel, välutbildad arbetskraft, en flexibel arbetsmarknad och en effektiv fysisk och administrativ infrastruktur som gör det attraktivt att bo och investera i Danmark.

Ekonomin domineras av privata och offentliga tjänster. Därefter kommer en modern och väl utbyggd industri.

Den traditionella huvudnäringen jordbruket bidrar numera bara med någon procent av BNP.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Danmarks geografi >

Utrikeshandel

Danmark har en öppen ekonomi och en omfattande utrikeshandel.

Exporten av varor och tjänster motsvarar drygt 60 procent av landets bruttonationalprodukt (BNP).

Merparten av Danmarks handelsutbyte sker med andra EU-länder.

ANNONS

ANNONS

Sociala förhållanden

Liksom övriga Norden har Danmark ett väl utbyggt välfärdssystem med barnbidrag, föräldraledighet, sjukförsäkring, bostadsbidrag, pensioner, arbetslöshetsförsäkring, socialhjälp med mera.

De sociala utgifterna motsvarar runt en tredjedel av landets bruttonationalprodukt (BNP).

En tredjedel av socialbudgeten går till hälsovård och dylikt, medan två tredjedelar utgörs av olika bidrag.
 

Besök Landguiden och läs mer om Danmark.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Danmark

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Danmark

SO-rummet podcast icon
M

Danmarks geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-10-31

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Danmarks geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Danmark

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Danmarks historia

Här hittar du material som behandlar Danmarks historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Ge
Karta

Danmarks geografi

Fördjupa dig i Danmarks geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Relaterade taggar

Ge
Sattelitbild

Grönland

Grönland är världens största ö och är idag en självstyrande dansk provins (se karta). Ön är nästan...

Hi
EUs flagga

EU:s historia

1951 bildades den s.k. Kol- och stålgemenskapen mellan staterna: Västtyskland, Frankrike, Italien,...

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...

Ge
Karta

Färöarna

Det lilla öriket Färöarna ligger mellan Skottland, Norge och Island ute i norra Atlanten (se karta...

Sh
EU

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...