M

Mikronesiska federationens geografi

Antal invånare: 104 460 (2015)
Huvudstad: Palikir

Geografi

Mikronesiska federationen ligger i västra Stilla havet norr om Papua Nya Guinea och Salomonöarna. Landet utgör huvuddelen av ögruppen Karolinerna i den geografiska regionen Mikronesien som ligger nordöst om Melanesien och väster om Polynesien.

Mikronesiska federationen omfattar fler än 600 öar och atoller som tillsammans täcker en havsyta om 2,6 miljoner kvadratkilometer (fem gånger Frankrikes yta), medan landytan är endast 700 kvadratkilometer (ungefär som halva Öland).

I öst-västlig riktning breder övärlden ut sig 290 mil.

Landet är en förbundsrepublik med fyra delstater: från väster Yap, Chuuk, Pohnpei och Kosrae. Chuuk består av omkring 300 öar, Kosrae bara av fem.

De flesta öarna är av vulkaniskt ursprung. Några av dessa är höglänta med toppar på upp till 800 meter över havet. Övriga öar är lägre korallatoller med undantag för några öar, bland annat Yap, som bildats genom en veckning av jordskorpan.

De bergiga öarna kantas av mangroveträsk. Innanför dessa finns gräs- och buskvegetation som övergår i regnskog på bergssluttningarna. På korallöarnas tunna jordlager växer främst kokos- och pandanuspalmer samt brödfruktsträd.

Klimat

Klimatet i Mikronesiska federationen är tropiskt med en jämn temperatur året om och stora mängder nederbörd, särskilt på de bergiga öarna och ju längre österut man kommer.

Den torraste perioden infaller från januari till mars. Öarna drabbas årligen av tyfoner, cykloner och orkaner. Ofta leder dessa till svåra översvämningar och stor materiell förstörelse.

Tyfonsäsongen varar från juni till december.

Naturtillgångar och energi

Mikronesiska federationen är fattigt på naturtillgångar. Fisk är den i särklass viktigaste resursen. Dessutom finns fosfat att utvinna på några av öarna, liksom timmer från skogen.

Jordbruk

Jordbruket bedrivs nästan uteslutande för självhushållning och täcker cirka 60 procent av landets behov.

Alla försök med storskaligt jordbruk har hittills misslyckats, med undantag för svartpepparodling på ön Pohnpei.

Industri

Industrin har länge varit småskalig och av liten ekonomisk betydelse.

Under 1990-talet startades dock några fabriker för bearbetning av fisk och dessa har fått en växande marknad.

Turism

Turistindustrin växer trots att landets infrastruktur är dåligt utbyggd och det råder brist på hotellrum. En viktig attraktion är dykning.
 

Besök Landguiden och läs mer om Mikronesiska federationen.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Antal invånare: 104 460 (2015)
Huvudstad: Palikir

Geografi

Mikronesiska federationen ligger i västra Stilla havet norr om Papua Nya Guinea och Salomonöarna. Landet utgör huvuddelen av ögruppen Karolinerna i den geografiska regionen Mikronesien som ligger nordöst om Melanesien och väster om Polynesien.

Mikronesiska federationen omfattar fler än 600 öar och atoller som tillsammans täcker en havsyta om 2,6 miljoner kvadratkilometer (fem gånger Frankrikes yta), medan landytan är endast 700 kvadratkilometer (ungefär som halva Öland).

I öst-västlig riktning breder övärlden ut sig 290 mil.

Landet är en förbundsrepublik med fyra delstater: från väster Yap, Chuuk, Pohnpei och Kosrae. Chuuk består av omkring 300 öar, Kosrae bara av fem.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 juli 2013

Annons

Länkar om Mikronesiska federationens geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Mikronesiska Federationen. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om länderna i Oceanien.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Oceaniens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Historia om Mikronesiska federationen. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Aktuell samhällsfakta om Mikronesiska federationen. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...