M

Kambodja idag

Antal invånare: 16 005 370 (2017)
Huvudstad: Phnom Penh

Befolkning

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham. Därutöver hyser landet en mängd små folkgrupper som främst lever i bergen i nordöstra Kambodja. De kallas med ett samlingsnamn khmer loeu (höglandskhmerer).

Antal invånare: 16 005 370 (2017)
Huvudstad: Phnom Penh

Befolkning

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham. Därutöver hyser landet en mängd små folkgrupper som främst lever i bergen i nordöstra Kambodja. De kallas med ett samlingsnamn khmer loeu (höglandskhmerer).

ANNONS

ANNONS

Religion

Nästan alla kambodjaner som tillhör majoritetsfolket khmer (cirka nio av tio invånare) bekänner sig till theravadabuddismen, som också praktiseras av folkmajoriteten i Thailand, Laos, Burma och Sri Lanka. I varje by finns ett buddisttempel kring vilket en stor del av livet kretsar. De flesta traditionella högtider är förknippade med buddismen.

Små grupper av mahayanabuddister, kristna, muslimer och anhängare av naturreligioner finns i landet.

Kambodjas flagga.

Politiskt system

Kambodja är ett kungadöme med ett parlamentariskt flerpartisystem och marknadsekonomi. Regelbundna val hålls men de demokratiska bristerna är stora och landet domineras helt av regeringspartiet CPP som är arvtagare till det gamla kommunistpartiet. Premiärminister Hun Sen har varit regeringschef sedan 1985. Rättssystemet är korrumperat och politiskt styrt. En särskild tribunal har inrättats för att utreda folkmord och brott mot mänskligheten som begicks under Röda khmerernas styre på 1970-talet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Kambodja ligger klämt mellan två politiska och kulturella stormakter i regionen – Thailand och Vietnam – och har genom historien fått kämpa för att bevara sin identitet och sitt självstyre. Förhållandet till grannländerna har alltid varit spänt. Kambodja har i modern tid också fallit offer för globala stormakters krigföring. Under senare år har banden till Kina stärkts i takt med att relationerna till västvärlden försämrats.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kambodja har i alla tider varit ett utpräglat jordbruksland. En majoritet av invånarna är fortfarande beroende av främst risodling för sitt uppehälle. Men sedan demokratiseringen 1993 har industrin, främst textilproduktionen, och turismen vuxit kraftigt i betydelse och står numera för en större del av ekonomin än vad jordbruket gör. Klädexporten genererar ensam runt 70 procent av exportintäkterna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kambodjas geografi >

Utrikeshandel

Kambodja har underskott i sin utrikeshandel, men det balanseras till stor del av bistånd och inkomster från turism. Kläder och skor svarar för över två tredjedelar av exportinkomsterna.

Sociala förhållanden

I Kambodja finns fortfarande många fattiga människor, men landet har gjort stora framsteg i kampen mot fattigdomen med tanke på hur ödelagt samhället var efter ett par decennier av krig, terror och konflikt. Klara förbättringar har gjorts i fråga om mödravård, spädbarnsvård och undervisning.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kambodja.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Fakta om Kambodja

M

Röda khmererna och folkmordet i Kambodja

av: Hans Thorbjörnsson
2014-05-16

Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete på jorden pågick bara några år, men det beräknas att omkring 2 miljoner människor dödades av röda khmererna under perioden – av en befolkning på cirka 8 miljoner...

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Kambodja

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kambodjas geografi

Fördjupa dig i Kambodjas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Kambodjas historia

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...