Bild:
M

Kambodja idag

Antal invånare: 15 577 899 (2015)
Huvudstad: Phnom Penh

Befolkning

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham. Därutöver finns en mängd små folkgrupper som främst lever i bergen i nordöstra Kambodja. De kallas med ett samlingsnamn khmer loeu (höglandskhmerer).

Religion

Nästan alla kambodjaner som tillhör majoritetsfolket khmer (cirka nio av tio invånare) bekänner sig till theravadabuddismen, som också praktiseras av folkmajoriteten i Thailand, Laos, Burma och Sri Lanka. I varje by finns ett buddisttempel kring vilket en stor del av livet kretsar. De flesta traditionella högtider är förknippade med buddismen.

Politiskt system

Kambodja är ett kungadöme med ett parlamentariskt flerpartisystem och marknadsekonomi. Regelbundna val hålls men de demokratiska bristerna är stora och landet domineras av regeringspartiet CPP som är arvtagare till det gamla kommunistpartiet. Premiärminister Hun Sen har varit regeringschef sedan 1985. Rättssystemet är korrumperat och politiskt styrt. En särskild tribunal har inrättats för att utreda folkmord och brott mot mänskligheten som begicks under Röda khmerernas styre på 1970-talet.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Kambodja ligger klämt mellan två politiska och kulturella stormakter i regionen – Thailand och Vietnam – och har genom historien fått kämpa för att bevara sin identitet och sitt självstyre. Förhållandet till grannländerna har alltid varit spänt. Kambodja har i modern tid också fallit offer för globala stormakters krigföring.

Ekonomi

Kambodja har i alla tider varit ett utpräglat jordbruksland, men sedan demokratiseringen 1993 har industrin, främst textilproduktionen, och turismen vuxit kraftigt i betydelse och står nu för en större del av ekonomin än vad jordbruket gör.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kambodjas geografi >

Utrikeshandel

Kambodja har underskott i sin utrikeshandel, men det balanseras till stor del av inkomster från bistånd och turism. Kläder och skor svarar för över hälften av exportinkomsterna. Andra viktiga exportvaror är timmer, papper och pappersmassa, gummi, ris och fisk. Importen utgörs av bland annat oljeprodukter, material till textilindustrin samt fordon och elektronisk utrustning.

Sociala förhållanden

Fattigdomen är utbredd i Kambodja. Drygt en fjärdedel av invånarna lever under den nationella fattigdomsgränsen. En majoritet saknar tillgång till el, avlopp och rinnande vatten. Mer än en tredjedel av barnen under fem år lider av undernäring och är korta för sin ålder.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kambodja.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 15 577 899 (2015)
Huvudstad: Phnom Penh

Befolkning

Ungefär nio av tio kambodjaner tillhör majoritetsfolket khmer. I landet finns tre större minoritetsgrupper: vietnameser, kineser och den muslimska folkgruppen cham. Därutöver finns en mängd små folkgrupper som främst lever i bergen i nordöstra Kambodja. De kallas med ett samlingsnamn khmer loeu (höglandskhmerer).

Religion

Nästan alla kambodjaner som tillhör majoritetsfolket khmer (cirka nio av tio invånare) bekänner sig till theravadabuddismen, som också praktiseras av folkmajoriteten i Thailand, Laos, Burma och Sri Lanka. I varje by finns ett buddisttempel kring vilket en stor del av livet kretsar. De flesta traditionella högtider är förknippade med buddismen.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Fakta om Kambodja

M
Hans Thorbjörnsson
2014-05-16
Från april 1975 till januari 1979 styrdes Kambodja av röda khmererna som förslavade landets befolkning i ett hänsynslöst försök att skapa ett kommunistiskt utopiskt bondesamhälle. Detta helvete...

Länkar om Fakta om Kambodja

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kambodja. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Diakonias webbplats hittar du en del aktuell samhällsfakta om de länder i Asien som Diakonia arbetar i. Diakonia är det gemensamma biståndsorganet för fem svenska kyrkor. Genom stöd till hundratals organisationer världen över görs insatser för varaktig förändring av situationen för de mest utsatta och fattiga.

Spara som favorit
          

På SIDA:s webbsida hittar du fakta och aktuell information som bl.a. handlar om fattigdom och utvecklingssamarbete i Asien. Här kan du läsa om ekonomisk tillväxt för minskad fattigdom, hälsa och utbildning, naturresurser och miljö, ekonomiska reformer, demokratiska reformer och mänskliga rättigheter m.m. SIDA, styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, är en statlig myndighet som lyder under Utrikesdepartementet

Spara som favorit
          

Kort artikel i Wikipedia där du kan läsa lite om Kambodja. Kambodja, formellt Konungariket Kambodja, är en monarki i Sydostasien. Landets officiella namn på khmer, i dagligt tal Kampuchea. I väst betecknar namnet Kampuchea oftast landet under Röda khmerernas styre 1975–79...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kambodja. Här kan du läsa kortfattat om landets politik, samhälle, historia, geografi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de asiatiska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kambodjas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en...

Få en helhetsbild av Kambodjas historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder i landets historia.