Tagg om FN-historia och FN-insatser
FN:s flagga

FN-historia och FN-insatser

Förenta nationerna (FN) bildades 1945 utifrån de ramar som segrarna i det andra världskriget utarbetade under Jaltakonferensen.

FN var från början en sammanslutning av 51 länder som utformade organisationens uppbyggnad och stadgar. Syftet med FN var att arbeta för och att säkra världsfreden. Organisationen skulle stå som garant för alla människors lika värde och rätt till självbestämmande, och arbeta för att främja de mänskliga rättigheterna i världen.

Under efterkrigstiden präglades FN och dess arbete i hög grad av kalla kriget och de motsättningar som existerade mellan USA och Sovjetunionen. Motsättningar vilka tidvis fick FN att bli ett medel för de båda supermakterna i deras strävan att kontrollera och styra världspolitiken i egna syften.

Efter kalla krigets slut har FN fungerat bättre (t.ex. under Gulfkriget 1990-1991), men organisationens roll i världspolitiken är fortfarande inte helt bestämd.

Text: Robert de Vries (red.)

Läs mer om FN:s historia och vägen till bildandet av FN >

Här hittar du material med anknytning till Förenta nationernas historia och FN-insatser som gjorts runt om i världen från mitten av 1900-talet och framåt.

Uppdaterad:
24 maj 2017
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om FN-historia och FN-insatser

Lär om kärnvapen

Svenska läkare mot kärnvapen
Högstadiet, Gymnasiet

Lär om kärnvapen är ett webbaserat utbildningsmaterial för alla som vill lära sig mer om kärnvapen och dess konsekvenser. Här finns också tips på övningar som hjälper dig som lärare i undervisningen.

+ Läs mer

Alla människor - om rättigheter och lika värde

Forum för levande historia
Mellanstadiet

Klassrumsmaterialet Alla människor! är till för lärare och elever i årskurs 4-6 som vill arbeta med mänskliga rättigheter och alla människors lika värde, fördjupat och med ett historiskt perspektiv.

+ Läs mer

Artiklar om FN-historia och FN-insatser

S

Internationella brottmålsdomstolen (ICC)

Robert de Vries
2017-07-09

Internationella brottmålsdomstolen i Haag (ICC) togs i bruk 2002 och fungerar som ett komplement till den Internationella domstolen i Haag som är ett av FN:s sex huvudorgan. ICC skapades för att kunna utreda och döma för folkmord och brott mot mänskligheten...

+ Läs mer

M

Jugoslaviens upplösning

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2015-09-13

De krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer ville skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna utfördes för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

S

Bosnienkriget 1992-1995 - en historisk bakgrund

Jan-Gunnar Rosenblad och Gundel Söderholm
2014-09-20

Det krig som under första delen av 1990-talet fördes i det forna Jugoslavien hade etnisk rensning som mål. Serber, kroater och muslimer har velat skapa etniskt sammanhängande områden. Grymheterna begicks för att förmå de främmande folken att flytta...

+ Läs mer

S

Internationell säkerhetspolitik och FN:s roll

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2014-03-02

Världsfred skulle kunna uppnås genom en överordnad internationell myndighet som tog över makt och resurser från staterna, en slags världsregering. I den här artikeln kan du läsa om FN:s roll samt om andra viktiga frågor som berör internationell säkerhetspolitik...

+ Läs mer

S

Historien bakom Nationernas förbund och Förenta nationerna

Robert de Vries (red)
2014-03-02

Efter första världskriget började stämningar göra sig hörda som förespråkade mänskliga rättigheter och en demokratisering av Europa. Man ville inte ha mer krig och skapade därför en organisation som skulle kunna förhindra detta i framtiden - Nationernas förbund (NF)...

+ Läs mer

M

Förenta nationerna (FN)

Per Jacoby, Svenska FN-förbundet
2014-03-02

Förenta nationerna är en unik organisation bestående av självständiga stater som gått samman för att arbeta för fred och ekonomiska och sociala framsteg. Unik därför att ingen annan organisation kan sägas företräda alla världens länder på det sätt som FN gör...

+ Läs mer

M

FN:s historia - vägen till bildandet av FN

Svenska FN-förbundet
2013-10-16

FN-dagen firas 24 oktober varje år till minne av att FN-stadgan trädde i kraft. Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt. FN-dagen har firats sedan 1948, men grundandet av FN ägde rum redan 1945. Här kan du läsa historien bakom bildandet av FN...

+ Läs mer

M

Koreakriget - ett oavslutat krig

Johnny Poetzsch och Robert de Vries
2013-05-10

Koreakriget utkämpades 1950-1953 mellan Nordkorea och Sydkorea. Konflikten var en del av det kalla krigets motsättning mellan öst och väst, socialism och kapitalism. Kriget slutade oavgjort varefter länderna fick sina nuvarande gränser. Men formellt har kriget aldrig upphört...

+ Läs mer

Podcast om FN-historia och FN-insatser

SO-rummet podcast icon
M

Hur fungerar FN:s säkerhetsråd?

Julia, Kristoffer och Mattias
2017-02-21

Apropå att Sverige blivit medlem i FN:s säkerhetsråd pratar vi en del om FN:s mäktigaste organ.

+ Läs mer

Länkar om FN-historia och FN-insatser

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS