M
Tagg
Porträtt
Karl XII, 1706, målning av Johan David Schwartz (1678-1729).

Karl XII

Karl XII (1682-1718) var son till Karl XI och Ulrika Eleonora (d.ä.) och Sveriges kung fr.o.m. 1697 fram tills sin död. Han tillbringade hela sitt vuxna liv som krigsledare för de svenska arméerna under det stora nordiska kriget.

Karl hade bara varit kung i några år och befann sig fortfarande i tonåren när grannländerna kring Östersjön tog chansen och tillsammans anföll Sverige. Därmed inleddes det stora nordiska kriget (1700-1721) som skulle prägla resten av hans liv.

Sverige hade vid tiden för krigsutbrottet ovanligt goda militära resurser. Detta tack vare Karl XI:s nyligen genomförda uppbyggnad av landets armé och flotta. Karl XII kunde därför genast gå på offensiven och föra över kriget till motståndarna som besegrades en efter en tills bara Ryssland återstod.

ANNONS

ANNONS

Det stora nordiska kriget vände till ryssarnas fördel efter ett svårt svenskt nederlag vid Poltava 1709. Karl XII flydde därefter till orten Bender (i nuvarande Moldavien) i det Osmanska riket där han stannade i några år för att försöka få med turkarna i kriget mot Ryssland. När sultanen till slut tröttnat begav han sig hemåt för att istället försöka erövra Norge från Danmark.

Karl XII stupade under sitt andra fälttåg mot Norge 1718 efter att ha blivit träffad av en kula i huvudet.

Karl XII har i alla tider beskrivits som en lysande militär taktiker och operativ chef - han var bra på att leda militära operationer och vinna strider och slag till lands. Detta bidrog starkt till att den svenska stormaktens undergångskamp kunde pågå så länge som den gjorde - i över två decennier. Men i modern historieforskning utmålas Karl XII samtidigt som en bristfällig strateg då han inte behärskade det storpolitiska spelet. Han kunde vinna slag men inte kriget.

Karl XII:s misslyckande som strateg bottnar i en rad missade eller bortvalda diplomatiska möjligheter som kunde hjälpt Sverige att nå större framgångar i kriget. För en fältherre som samtidigt var enväldig kung och statschef var denna diplomatiska brist alltför stor för att uppvägas av ett skickligt militärt taktiskt ledarskap på slagfälten.

ANNONS

S  Fördjupning

Den förmyndarregering som tillsattes vid Karl XI:s död verkade bara några månader och därefter tog Karl XII själv makten, 15 år gammal. Han var den centrala gestalten i stora nordiska kriget och har kommit att personifiera såväl den svenska stormaktstidens glans som dess fall.

Karl XII har hyllats som hjälte för sina insatser i slaget vid Narva år 1700. Han slogs nästan ensam med värja mot turkarna under kalabaliken i Bender, och han vägrade envist att gå med på förhandlingslösningar. Gång på gång visade han att han inte kunde acceptera kompromisser. Han ville krossa fienden helt. Inte ens de fem åren i det Osmanska riket förändrade honom.

Även när han var i fält lyckades Karl XII behålla makten över styrelsen i Stockholm. Hans fältkansli blev den svenska statens centrum, och de hemmavarande organen fick finna sig i att följa noggranna instruktioner från kungen och hans rådgivare i kansliet. Under åren i Bender gjorde dock de bristande kommunikationerna att rådet de facto (faktiskt) fick en allt större betydelse. År 1713 inkallade detta också en riksdag, men den upplöstes av kungen genom ett brev. Karl XII torde vara den ende svenske kung som aldrig sammankallat en riksdag men ändå upplöst en.

Karl XII träffades av en kula och dog under belägringen av Fredriksten vid nuvarande Halden i Norge den 30 november 1718. Läget i landet var sådant att det fanns grund för rykten om att han skulle ha lönnmördats. Oppositionen mot honom hade växt sig allt starkare. Sentida undersökning av kraniet har dock inte givit belägg för att han skulle ha skjutits av en av de egna. [Aktuella forskningsrön har numera fastställt att projektilen som dödade kungen var ett norskt druvhagel (kartesch), som avlossats från en av fästningens kanoner några hundra meter bort.] red. anm.

Karl XII har fortsatt att fascinera eftervärlden. Hans personliga egenart och hans kungagärning har gjort honom till en av de få svenskar som kommit att tillhöra vad som kallats "det världshistoriska typgalleriet". Redan 1730 gav Voltaire ut Histoire de Charles XII, som var kritisk mot kungens politik men beskrev hans personliga egenskaper - enkelheten, toleransen och konsekvensen - i positiva ordalag.

Typiskt är annars att man föga nyanserat antingen prisat Karl XII som den unge hjälten och geniale krigarkungen eller också fördömt honom som den som raserade stormakten Sverige. Under andra hälften av 1800-talet dominerade den senare bilden men vid sekelskiftet 1900 omvärderades han i positiv riktning, främst genom historikern Harald Hjärne. Redan före honom hade dock nationalskalden Verner von Heidenstam hyllat kungen i novellsamlingen Karolinerna (1-2,1897-1898).

Karolinska förbundet blev under början av 1900-talet centrum inte bara för en positiv Karl XII-forskning utan också för personer som var aktiva i den aktuella politiska kampen - mot parlamentarism och demokrati. I en tid då Ryssland av många sågs som det stora hotet blev han också en viktig symbol. Han var den som hade försökt krossa den ryska björnen.

Från vänsterhåll tog man avstånd från Karl XII:s gärning medan han hyllades med fackeltåg inom framför allt den akademiska världen. Vid 1900-talets slut blev kungens dödsdag åter aktuell. Små högerextremistiska och främlingsfientliga grupper ställde till kravaller i olika städer genom sina "hyllningar" av kungen.

I historieforskningen har bilden blivit mer balanserad.
 

LÄS MER: Bilden av Karl XII förr och idag

LÄS MER: Karl XII och stormaktsväldets undergång
 

Litteratur:
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961
Christer Kuvaja, Karolinska krigare 1660-1721, Schildts Förlags AB, 2008


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till Karl XII och hans dramatiska liv.

Uppdaterad: 15 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Karl XII

S

Karolinska enväldet

av: Stig Hadenius
2021-11-11

Det karolinska enväldet infördes under Karl XI:s regering under helt lagliga former genom beslut vid flera riksdagar. Karl XI gjordes till enväldig kung. Kungen fick därmed rätt att stifta lagar, ta ut skatter och inleda krig. Utomlands saknades inte förebilder. I Danmark hade enväldet införts 1660 och i Frankrike härskade Ludvig XIV, symbolen för en absolut monark...

+ Läs mer

M

Karl XII:s anfall mot Ryssland blev den svenska stormaktens undergång

av: Magnus Västerbro
2019-03-25

Karl XII hade inlett sin karriär i krigets och dödens tjänst med att segra, segra och segra igen. Men han hade inte vett att sluta. Kanske var han så övertygad om sig själv och sin storhet att han inte kunde sluta...

+ Läs mer

L

Karl XII och stormaktsväldets undergång

av: Herman Lindqvist
2017-10-30

Karl XII levde mer än halva sitt liv i fält tillsammans med sina soldater. I arton år fick han försvara den stormakt som han ärvt. Det sista fälttåget förde honom till Halden i Norge. Under belägringen av stadens fästning träffades kungen av en kula. Med den kulan avslutades den svenska stormaktstiden...

+ Läs mer

L

Historiska kändisar - som du aldrig har sett dem

av: Robert de Vries
2017-06-09

Du kanske inte har tänkt på det, men är inte de flesta personerna på museernas tavlor ofta allvarliga eller rent av dystra? På SO-rummet har vi nu ändrat på detta. Välkommen in på en annorlunda och lite gladare gallerivisning...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Den karolinska tiden 1654-1718

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-30

Perioden i Sveriges historia mellan 1654-1718 kallas ibland för den karolinska tiden, då Karl X Gustav, Karl XI och Karl XII, i tur och ordning, var Sveriges regenter. Den karolinska tiden täcker den senare hälften av stormaktstiden då Sverige var inblandat i flera stora krig mot framförallt Danmark och Ryssland...

+ Läs mer

S

Reduktionen och adelns opposition mot enväldet

av: John Chrispinsson
2015-09-26

Den svenska adeln drabbades hårt av XI:s reduktion på 1680-talet. Det adliga missnöjet mot den enväldiga kungamakten växte sig därmed allt starkare. När sedan Karl XI dog och slottet brann ner 1697 sipprade kritiken upp till ytan. Kritiska röster gjorde sig nu hörda och med dem trädde en opposition mot kungamakten fram...

+ Läs mer

Podcast om Karl XII

SO-rummet podcast icon
L

Introduktion till stormaktstiden

av: Mattias Axelsson
2021-10-04

I veckans avsnitt sammanfattar Mattias Axelsson (gymnasielärare i bl.a. historia) den svenska stormaktstiden.

+ Läs mer

Länkar om Karl XII

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS