M

Algeriet idag

Antal invånare: 43 053 054 (2019)
Huvudstad: Alger

Algeriet är Afrikas största land och sträcker sig från Medelhavet långt ned i Sahara. Olja och gas utgör landets ekonomiska ryggrad. De flesta bor vid kusten, där stadsbebyggelsen vittnar om mer än hundra år av franskt styre, som avslutades med ett bittert krig 1954–1962. En våldsam konflikt rasade under 1990-talet, sedan militären satt stopp för en islamistisk valseger. Militärens fortsatta makt över samhället väckte 2019 en folklig rörelse som kräver demokratisering.

Antal invånare: 43 053 054 (2019)
Huvudstad: Alger

Algeriet är Afrikas största land och sträcker sig från Medelhavet långt ned i Sahara. Olja och gas utgör landets ekonomiska ryggrad. De flesta bor vid kusten, där stadsbebyggelsen vittnar om mer än hundra år av franskt styre, som avslutades med ett bittert krig 1954–1962. En våldsam konflikt rasade under 1990-talet, sedan militären satt stopp för en islamistisk valseger. Militärens fortsatta makt över samhället väckte 2019 en folklig rörelse som kräver demokratisering.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Merparten av befolkningen i Algeriet har berbiskt ursprung men en majoritet identifierar sig som araber. Berberna utgör dock en stor minoritet som ofta ser sig som diskriminerad. Befolkningen har vuxit kraftigt sedan självständigheten 1962. Algerierna blir nästan en miljon fler om året och drygt var fjärde algerier är under 15 år.

Algeriets flagga.

Religion

Islam är statsreligion i Algeriet där i princip alla bekänner sig till islams huvudfåra sunni. Författningen stadgar religionsfrihet men statliga institutioner får inte gå emot muslimsk moral. 2020 invigdes Afrikas största moské i Alger.

Politiskt system

Algeriet är en republik med relativt stark presidentmakt. Enligt författningen är landet en demokrati med flerpartisystem och med islam som statsreligion. I realiteten har FLN, det parti som är sprunget ur befrielsekampen mot Frankrike för ett drygt halvsekel sedan, fortsatt att helt dominera även sedan enpartistaten avskaffades 1989. Militären är en stark maktfaktor.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Algeriet har genomgått en ny ”arabisk vår” med början 2019. Den första, en internationell protestvåg 2011, lyckades regimen dämpa genom att använda landets oljepengar till olika sorters satsningar – men friheten och det folkliga inflytandet ökade inte. Den ”nya våren” har bromsats av coronapandemin som försvårat massmöten. Press- och yttrandefrihet garanteras i grundlagen men är inte lika säkra i verkligheten.

Utrikespolitik och försvar

Algeriet har traditionellt byggt sin utrikespolitik på alliansfrihet och solidaritet med tredje världen. Under 2000-talets början stod relationer med USA och EU i fokus. På senare tid har Algeriet intagit en aktiv roll och försökt agera stabil fredsmäklare i en instabil region. Relationerna med Marocko är dock ansträngda sedan länge, på grund av konflikten om Västsahara.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Olje- och gasutvinning utgör ryggraden i Algeriets ekonomi. Den svarar normalt för runt en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), upp till två tredjedelar av statens intäkter och i princip hela exportvärdet. Det stora beroendet av en sektor gör ekonomin känslig för yttre omständigheter, något som blir särskilt tydligt när världsmarknadspriset på olja faller.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Algeriets geografi >

Utrikeshandel

Exporten har i decennier helt dominerats av olja och gas. Algeriet är en av världens största exportörer av naturgas. Importen består främst av livsmedel, maskiner och konsumtionsvaror.

Sociala förhållanden

Klyftan mellan fattiga och rika är stor i Algeriet. Runt en fjärdedel av invånarna beräknas leva i fattigdom. Mest utbredd är fattigdomen bland jordlösa lantbrukare i bergen i norr samt i gränstrakterna till öknen i söder.

Besök Landguiden och läs mer om Algeriet.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 25 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Algeriet

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Algeriet

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Algeriets geografi

Fördjupa dig i Algeriets geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Internationella relationer

Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

Algeriets historia

Få en helhetsbild av Algeriets historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...