M

Algeriet idag

Antal invånare: 41 318 140 (2017)
Huvudstad: Alger

Befolkning

Merparten av befolkningen i Algeriet har berbiskt ursprung men en majoritet identifierar sig som araber.

Berberna utgör dock en stor minoritet som ofta ser sig som diskriminerad.

Befolkningen har vuxit kraftigt sedan självständigheten 1962. Tillväxttakten har nu bromsats upp men algerierna blir fortfarande runt en miljon fler om året. Drygt var fjärde algerier är under 15 år.

Antal invånare: 41 318 140 (2017)
Huvudstad: Alger

Befolkning

Merparten av befolkningen i Algeriet har berbiskt ursprung men en majoritet identifierar sig som araber.

Berberna utgör dock en stor minoritet som ofta ser sig som diskriminerad.

Befolkningen har vuxit kraftigt sedan självständigheten 1962. Tillväxttakten har nu bromsats upp men algerierna blir fortfarande runt en miljon fler om året. Drygt var fjärde algerier är under 15 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Islam är statsreligion i Algeriet där i princip alla bekänner sig till islams huvudfåra sunni.

Författningen stadgar religionsfrihet men statliga institutioner får inte gå emot muslimsk moral.

  Algeriets flagga.

  Politiskt system

  Algeriet är en republik med relativt stark presidentmakt. Enligt författningen är landet en demokrati med flerpartisystem och med islam som statsreligion.

  I realiteten har FLN, det parti som är sprunget ur befrielsekampen mot Frankrike för ett drygt halvsekel sedan, fortsatt att helt dominera även sedan enpartistaten avskaffades 1989.

  Militären är en stark maktfaktor.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Algeriet har traditionellt byggt sin utrikespolitik på alliansfrihet och solidaritet med tredje världen. Under 2000-talets början stod relationer med USA och EU i fokus.

  På senare tid har Algeriet intagit en allt aktivare roll och försöker agera stabil fredsmäklare i en instabil region. Relationerna med Marocko är dock ansträngda sedan länge, på grund av konflikten om Västsahara.

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Ekonomi

   Olje- och gasutvinning utgör ryggraden i Algeriets ekonomi. Den svarar normalt för runt en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP), upp till två tredjedelar av statens intäkter och i princip hela exportvärdet. Det stora beroendet av en sektor gör ekonomin känslig för yttre omständigheter, något som blivit särskilt tydligt med den senaste tidens kraftigt fallande världsmarknadspris på olja.
   Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Algeriets geografi >

   Utrikeshandel

   Exporten har i decennier helt dominerats av olja och gas. Algeriet är en av världens största exportörer av naturgas.

   Importen består främst av livsmedel, maskiner och konsumtionsvaror.

   Sociala förhållanden

   Klyftan mellan fattiga och rika är stor i Algeriet. Runt en fjärdedel av invånarna beräknas leva i fattigdom.

   Mest utbredd är fattigdomen bland jordlösa lantbrukare i bergen i norr samt i gränstrakterna till öknen i söder.
    

   Besök Landguiden och läs mer om Algeriet.

    

   Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

   Läs mer om

   Sidan uppdaterad: 20 januari 2019
   Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

   ANNONS

   ANNONS

   Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

   Länkar om Fakta om Algeriet

   ANNONS

   ANNONS

   Loading content ...
   Loading content ...
   Loading content ...

   ANNONS

   ANNONS

   Relaterade ämneskategorier

   Algeriets geografi

   Fördjupa dig i Algeriets geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

   Fattigdom och ohälsa i världen

   Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

   Internationella relationer

   Ämnet internationella relationer (IR) handlar om internationell säkerhetspolitik och om förhållandet mellan olika...

   Algeriets historia

   Få en helhetsbild av Algeriets historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag som utmärker vissa perioder...