Tagg om kungar och kejsare

Kungar och kejsare

M

De sammansvurna som mördade Julius Caesar hade hävdat att de dödat honom för att rädda den romerska republiken. Men republiken var redan döende. Mördarna misslyckades och mordet på Caesar kom istället att leda till att Rom fick en lång rad av kejsare. Den mördade Caesars namn blev till och med dessa kejsares hederstitel.

År 29 f.Kr kunde Octavianus, som Caesar en gång utsett till sin arvinge, låta sig hyllas som Roms nye ledare. Senaten valde honom till princeps. Det var ett nytt ämbete och namnet betyder "den främste". Av ordet "princeps" har vi fått vårt ord prins.

Octavianus fick hedersnamnet "Augustus", ett namn som tidigare varit reserverat för gudar. Augustus aktade sig för att kalla sig kejsare. Mordet på Caesar visade vad som kunde hända den som ensam ville härska över romarriket. Men i verkligheten var det Augustus som styrde och han räknas som den förste av de romerska kejsarna.

ANNONS

ANNONS

De romerska härskarna betecknades så småningom som "caesar". Av ordet "caesar" har vi fått orden kejsare och tsar. Andra språk utgår ibland från det latinska ordet för befälhavare, imperator (eng. emperor, fr. empereur, etc.).

Begreppet kung eller konung är en titel för en manlig monark, statschefen i en monarki. Den kvinnliga motsvarigheten är drottning.

Det förekommer även andra titlar på monarker, t.ex. furste, storhertig och sultan.

Skillnaden mellan kejsare och kung

En kejsare var något helt annat än en kung. Titeln kejsare har som vi sett sina rötter i romarriket och levde kvar i det medeltida bysantinska riket. Traditionen med kejsare fortlevde även i det kejsardöme som grundades i Västeuropa (efter romerskt mönster) av Karl den store år 800. Kejsartiteln övertogs senare under 900-talet av den tyske kungen Otto I och därefter av hans tronföljare ända fram till 1806 då det tyska kejsardömet (det tysk-romerska riket) avskaffades.

Kejsarna kröntes av påven, och i teorin var de andra kristna härskarna i Europa underordnade kejsaren. I det medeltida Europa var det följaktligen mycket finare att vara kejsare än att vara kung.

I Ryssland har sedan 1500-talet titeln tsar använts av härskarna för att markera sin makt över alla underlydande furstar i det ryska imperiet. I början av 1800-talet upphöjde sig även den franske härskaren Napoleon Bonaparte till kejsare över det franska imperiet, och 1871 började den preussiske kungen kalla sig för kejsare över det enade tyska riket (en titel som syftade på överhöghet över övriga tyska furstar och kungar).

I västerländsk historieskrivning har även många utomeuropeiska härskare till stora imperier fått bära titeln kejsare, t.ex. i Kina, Japan, Korea, Vietnam och Etiopien.

Idag existerar bara ett kejsardöme, det japanska.


Text: Kaj Hildingson (journalist och läromedelsförfattare) och Robert de Vries (red.)
 

Här nedan hittar du material som kan relateras till olika kungar och kejsare och deras livsöden genom historien.

Uppdaterad: 20 oktober 2021
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Kungar och kejsare

M

De romerska kejsarna

av: Kaj Hildingson
2022-06-01

Efter mordet på Julius Caesar och hans adoptivson Octavianus blivit kejsare - med titeln Augustus - hade Rom fått en egen härskarsläkt. De strider om makten som tidigare utkämpats bland romarrikets ädlingar kom nu att utkämpas inne i den kejserliga familjen. Segraren i maktkampen var inte alltid bäst lämpad till kejsare. Maktkampen fördes med list, intriger och ibland gift. Det var ett högt spel, ofta med livet som insats. Men vinsten - kejsartronen - ansåg många vara värd att spela om...

+ Läs mer

L

Tsar Peter I formade Ryssland till en stormakt

av: Lars Hildingson
2022-05-09

I Kreml föddes år 1672 ett gossebarn i tsarfamiljen. Pojken döptes till Pjotr, på svenska Peter. Senare skulle han kallas Peter den store. Han skulle betyda mer än någon annan när det Ryssland formades som i vår tid skulle växa till supermakt. Av historiker räknas Peter I som en av Rysslands mest framgångsrika härskare och betraktas av många ryssar som en nationalhjälte...

+ Läs mer

S

Nikolaj II och tsarfamiljen - mördade och helgonförklarade

av: Carl-Henrik Larsson
2022-05-06

Under drygt 300 år styrdes Ryssland av ätten Romanov. Dessa tsarer sågs länge som gudomliga av befolkningen, men den bilden kom att förändras. Den siste tsaren Nikolaj II och hela hans familj avrättades kallblodigt i en källare 1918. Mindre än 100 år senare helgonförklarades emellertid både tsaren och hans familj av den rysk-ortodoxa kyrkan. Cirkeln blev därmed sluten vad gäller religiös tillbedjan och kult...

+ Läs mer

S

Jean Baptiste Bernadotte - revolutionären som blev regent

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-08

Trevåningshuset med rangliga balkonger där den blivande regenten föddes hade inte mycket gemensamt med de slott där tidens furstar brukade se dagens ljus. Jean Baptistes familj tillhörde stadens medelklass, i en bortglömd landsdel 80 mil från Paris. Det sociala avståndet till landets glansfulla elit var närmast astronomiskt. Att familjen Bernadottes yngste son i slutet av sitt liv stolt kunde hävda att ”ingen har fyllt en bana liknande min” berodde naturligtvis delvis på hans egna förtjänster. Ännu viktigare var dock att han levde i en tid när det gamla samhället, ”l´ancien régime”, omkullkastades, kungaätter sopades undan, krigen ritade om Europas karta och meriter började slå ut börd som grund för avancemang...

+ Läs mer

S

Gustav IV Adolfs livsbana - från kungahus till värdshus

av: Torbjörn Nilsson
2022-04-07

Mannen som avled efter ett slaganfall på det ruffiga schweiziska värdshuset i februari 1837 var 58 år gammal. Han titulerade sig överste men tillgångarna var ytterst begränsade: kläder, en tobakspung, enkla smycken och elva böcker, bland annat en skrift av Gustav III. Trots det uppmärksammades hans död i februari 1837 av Europas furstehov, mer än i Sverige där han ändå hade varit kung 1792–1809. Liksom storpolitikens virvelvindar hade lett till hans fall 1809 krävde monarkernas omsorg om sin egen legitimitet att han hedrades med artiga ceremonier – en kung, om än avsatt och förnedrad, var trots allt inte vem som helst...

+ Läs mer

L

Ashoka - Indiens förste kejsare

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-02-02

Indiens förste kejsare, Ashoka (304-232 f.Kr), anses av många vara en av de mest exemplariska regenterna i världshistorien. Ashoka är genom egna skrifter känd som en av de första troende buddhisterna. Han lät bygga helgedomar och införa läran i hela sitt enorma rike. Det var under hans tid vid makten som buddhismens guldålder ägde rum i Indien. Ashoka bidrog även till buddhismens spridning utanför Indien genom att skicka ut missionärer, bland annat till Sri Lanka. Från hans tid och fram till 700-talet e.Kr fick buddhismen i stort sett den spridning som den har idag...

+ Läs mer

Podcast om Kungar och kejsare

SO-rummet podcast icon
L

Vasatiden

av: Juia, Mattias och Kristoffer
2017-04-25

Julia, Mattias och Kristoffer pratar om Vasatiden - alltså när Gustav Vasa och hans söner regerade Sverige.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Successionsordningen i Sverige

av: Julia, Kristoffer och Mattias
2016-03-09

Apropå att prins Oscar fötts pratar Mattias, Kristoffer och Julia om successionsordningen i Sverige - alltså vem som ärver tronen och hur det går till.

+ Läs mer

Länkar om Kungar och kejsare

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS