M
Tagg
Svenskarna anländer
Bilden föreställer ett följe som begett sig inåt land på upptäcktsfärd strax efter den svenska expeditionens ankomst till Amerika 1638.

Nya Sverige

Nya Sverige var en svensk handelskoloni i Nordamerika 1638-1655 som låg i ett område i närheten av Dalawareflodens mynning (se karta). Svenskarna som köpte jord av indianerna kallade kolonin för Nya Sverige. Ett fort uppfördes med ett tjugotal soldater som besättning.

Nya Sverige anskaffades på uppdrag av Sveriges dåvarande rikskansler Axel Oxenstierna som genom en handelskoloni i Amerika hoppades få in mer pengar till staten.

Det visade sig snart vara svårt att locka över kolonisatörer till Nya Sverige. Många var rädda för de långa och svåra sjöresorna. Med tiden började man tillgripa tvång och skickade bland annat iväg brottslingar som hade fått välja mellan straff i Sverige eller ett nytt liv i Nya Sverige.

ANNONS

ANNONS

De svenska bosättarna hade genom åren relativt goda kontakter med de amerikanska urinvånarna och levde på jordbruk, jakt och fiske. Men Nya Sverige blev aldrig lönsamt. Projektet misslyckades eftersom den svenska staten hade för knappa resurser för att underhålla och utveckla en koloni på andra sidan Atlanten.

Det svenska äventyret med kolonin Nya Sverige varade i bara 17 år. År 1655 erövrades Nya Sverige av holländarna.
 

Fördjupning

År 1638 - mitt under trettioåriga kriget - sändes skeppen Fågel Grip och Kalmar Nyckel till Nordamerika under ledning av holländaren Peter Minuit. På Sveriges vägnar köpte han mark av delawareindianerna och anlade en fästning som fick namn efter den svenska drottningen - Fort Christina.

Svensken Johan Printz var mellan åren 1643 och 1653 en framgångsrik och hårdför guvernör i Delaware. Han utvecklade handeln och anlade städer, bland annat Nya Göteborg, där staden Philadelphia ligger i dag. Printz har av historikern Ingvar Andersson beskrivits som "en färgrik figur i bullrande svensk barockstil, vital, vårdslös och våldsam".

Intresset från den svenska statens sida för den lilla kolonin var dock begränsat och de militära resurserna inte alls jämförbara med dem som de holländska och engelska kolonisatörerna fick från Europa. År 1655 intog Nederländerna Fort Christina och därmed upphörde den enda koloni Sverige haft i Nordamerika.

Kontakterna mellan Delawareområdet och Sverige har dock bestått genom århundradena. Svenska och finska invandrare som kom till kolonin slog vakt om traditionerna från hemländerna. Ända till slutet av 1700-talet sändes också svenska präster till den gamla kolonin, vilken efter den holländska perioden 1664 övergick i engelsk ägo.

Jubileumsåren 1938 och 1988 firades grundandet av Nya Sverige under betydande pompa och ståt med besök i USA av svenska kungligheter.
 


LÄS MER: Nya Sverige 1638-1655

LÄS MER: Stormaktstidens Sverige


Litteratur:
Magnus Bergsten, Stormaktstid - en antologi om svenskt 1600-tal, Historiska Media, 2004
Sten Carlsson m.fl., Den svenska historien, del 7, Bonniers, 1993
Sten Carlsson & Jerker Rosén, Svensk historia, del 2, Bonniers, 1961


FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och fördjupningen är skriven av Stig Hadenius, historiker och professor i journalistik
Fördjupningen är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här nedan hittar du material som kan relateras till Nya Sverige.

Uppdaterad: 16 mars 2024
Publicerad:
14 mars 2011

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Nya Sverige

Sverige, slavhandeln och slaveriet

av: Forum för levande historia
Högstadiet, Gymnasiet, Lättläst

Många känner till den transatlantiska slavhandeln och slaveriet, men få vet att Sverige var en del av det.

+ Läs mer

Artiklar om Nya Sverige

L

Nya Sverige 1638-1655

av: Hans Thorbjörnsson
2014-03-13

Vid mitten av 1600-talet väcktes i Sverige planer om att skaffa kolonier på liknande sätt som Spanien, Portugal, Holland och England gjort. En svensk expedition bestående av två mindre fartyg sändes därför till Nordamerika med uppdrag att grunda en svensk koloni. Syftet var att gynna den svenska handeln och öka Sveriges status som stormakt...

+ Läs mer

Länkar om Nya Sverige

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS