Bild:
M

Haiti idag

Antal invånare: 10 711 067 (2015)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haitis ursprungsbefolkning, tainoindianerna, utplånades under den spanska kolonisationen på 1500-talet (se Haitis historia). Samtidigt började spanjorerna köpa svarta slavar från Afrika.

Slavimporten fortsatte även sedan fransmännen hade tagit över området 1697.

Religion

Stödet för den katolska kyrkan, som är nära kopplad till den styrande eliten, har under senare år minskat.

Oftast anges andelen katoliker som ungefär 80 procent, men siffran kan vara lägre, enligt FN bara cirka 55 procent.

Även många som formellt beskriver sig som katoliker utövar samtidigt voodoo (vodou), som 2003 blev en erkänd trosriktning.

Politiskt system

Haiti är enligt författningen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt, som balanseras på regional nivå av folkvalda styrande råd. Men varken demokratin eller decentraliseringen fungerar särskilt bra.

De politiska partierna är svaga och oftast kortlivade och fungerar mest som redskap för starka individer med maktambitioner.

Såväl politiken som rättsväsendet genomsyras av korruption, främst beroende på låga löner och bristande resurser.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Haiti är i hög grad beroende av utländskt bistånd, både för sin ekonomi och för sin säkerhet, men landet har varit internationellt isolerat under perioder när demokratin varit satt ur spel.

Både 1994 och 2004 ingrep utländsk militär med stöd av FN på grund av akuta kriser. Efter de omtvistade valen 2000 avbröts ännu en gång hjälpen utifrån, och först 2006 strömmade biståndet till återuppbyggnad åter in i större omfattning.

Ekonomi

Haiti är västra halvklotets fattigaste land. Fyra av fem invånare lever i djup fattigdom och klyftan mellan fattiga och rika är enorm. En fjärdedel av alla inkomster går till bara två procent av invånarna.

Ekonomin har försämrats nästan varje år sedan kuppen 1991.

Landet är också hårt drabbat av naturkatastrofer som vållat enorma skador på infrastrukturen och jordbruket. Efter flera svåra orkaner 2008 kom den stora jordbävningen i början av 2010.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Haitis geografi >

Utrikeshandel

Uppgifter om Haitis handel är ofta osäkra, men exporten domineras stort av textilier och kläder.

USA är överlägset största handelspartner och tog 2012 emot mer än 80 procent av Haitis export och svarade för en fjärdedel av importen.

Sociala förhållanden

Överbefolkning, utbredd fattigdom, våld och brist på arbete har lett till att nästan var åttonde haitier befinner sig utomlands. De flesta återfinns i USA, Kanada och länder i Karibien, framför allt Dominikanska republiken.

Till detta kommer några hundratusen haitier som säsongsarbetar i jordbruket i grannlandet. Både där och i Bahamas har myndigheterna mer än en gång genomfört massutvisningar av haitier utan uppehållstillstånd.
 

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 10 711 067 (2015)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haitis ursprungsbefolkning, tainoindianerna, utplånades under den spanska kolonisationen på 1500-talet (se Haitis historia). Samtidigt började spanjorerna köpa svarta slavar från Afrika.

Slavimporten fortsatte även sedan fransmännen hade tagit över området 1697.

Religion

Stödet för den katolska kyrkan, som är nära kopplad till den styrande eliten, har under senare år minskat.

Oftast anges andelen katoliker som ungefär 80 procent, men siffran kan vara lägre, enligt FN bara cirka 55 procent.

Även många som formellt beskriver sig som katoliker utövar samtidigt voodoo (vodou), som 2003 blev en erkänd trosriktning.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Haiti

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Haiti. Diktatur, dålig infrastruktur och allvarliga naturkatastrofer har bidragit till att ödelägga Haiti sedan 1950-talet. Landet kämpar med fattigdom, omfattande korruption och en väldigt sårbar demokrati...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Haiti. Läs kortfattat om Haitis historia och landet idag.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Många av världens länder lider av fattigdom och överbefolkning p.g.a. en ojämn fördelning av jordens resurser. Men vad görs för att skapa en...

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Haitis geografi ur olika perspektiv.