M

Haiti idag

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haiti är efter Barbados västra halvklotets mest tättbefolkade land, trots stor utvandring. Höga födelsetal och låg medellivslängd gör att landet har en ung befolkning; ungefär var tredje haitier är under 15 år. De flesta haitier har afrikanska rötter.

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haiti är efter Barbados västra halvklotets mest tättbefolkade land, trots stor utvandring. Höga födelsetal och låg medellivslängd gör att landet har en ung befolkning; ungefär var tredje haitier är under 15 år. De flesta haitier har afrikanska rötter.

ANNONS

ANNONS

Religion

Drygt hälften av haitierna är katoliker och lika många är anhängare av voodoo, som 2003 blev en erkänd trosriktning. Många som formellt beskriver sig som katoliker utövar samtidigt voodoo. Religionsfrihet finns inskriven i författningen.

Haitis flagga.

Politiskt system

Haiti är enligt författningen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt, som balanseras på regional nivå av folkvalda styrande råd. Men varken demokratin eller decentraliseringen fungerar särskilt bra.

De politiska partierna är svaga och oftast kortlivade och fungerar mest som redskap för starka individer med maktambitioner. Såväl politiken som rättsväsendet genomsyras av korruption, främst beroende på låga löner och bristande resurser.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Haiti har varit internationellt isolerat under perioder när demokratin varit satt ur spel. Landet är dock i hög grad beroende av utländskt bistånd, både för sin ekonomi och för sin säkerhet.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Haiti är västra halvklotets fattigaste land och en stor del av befolkningen lever i djup fattigdom. Klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Landet är hårt drabbat av naturkatastrofer som vållat oerhörda skador på infrastrukturen och jordbruket. Mellan flera svåra orkaner 2008 och 2016 kom den stora jordbävningen i början av 2010.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Haitis geografi >

Utrikeshandel

Uppgifter om utrikeshandeln är ofta osäkra men officiellt råder ett mycket stort underskott i handeln, som domineras av textilier och kläder, mango och kaffe, och med USA som i särklass största handelspartner. 2016 var importen långt mer än tre gånger så stor som exporten.

Sociala förhållanden

Överbefolkning, utbredd fattigdom, våld, brist på arbete och naturkatastrofer har lett till att mer än var åttonde haitier (främst de välutbildade) befinner sig utomlands – de flesta i USA, Kanada och länder i Karibien, framför allt Dominikanska republiken.
 

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 15 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Haiti

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Fattigdom och ohälsa i världen

Om BNP, skillnaden mellan utvecklingsländer och industriländer, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt...

Haitis historia

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Haitis geografi

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Haitis geografi ur olika perspektiv.