Bild:
M

Haiti idag

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haiti är efter Barbados västra halvklotets mest tättbefolkade land, trots stor utvandring. Höga födelsetal och låg medellivslängd gör att landet har en ung befolkning; ungefär var tredje haitier är under 15 år. De flesta haitier har afrikanska rötter.

Religion

Drygt hälften av haitierna är katoliker och lika många är anhängare av voodoo, som 2003 blev en erkänd trosriktning. Många som formellt beskriver sig som katoliker utövar samtidigt voodoo. Religionsfrihet finns inskriven i författningen.

Politiskt system

Haiti är enligt författningen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt, som balanseras på regional nivå av folkvalda styrande råd. Men varken demokratin eller decentraliseringen fungerar särskilt bra.

De politiska partierna är svaga och oftast kortlivade och fungerar mest som redskap för starka individer med maktambitioner. Såväl politiken som rättsväsendet genomsyras av korruption, främst beroende på låga löner och bristande resurser.

Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Haiti har varit internationellt isolerat under perioder när demokratin varit satt ur spel. Landet är dock i hög grad beroende av utländskt bistånd, både för sin ekonomi och för sin säkerhet.

Ekonomi

Haiti är västra halvklotets fattigaste land och en stor del av befolkningen lever i djup fattigdom. Klyftan mellan fattiga och rika är enorm. Landet är hårt drabbat av naturkatastrofer som vållat oerhörda skador på infrastrukturen och jordbruket. Mellan flera svåra orkaner 2008 och 2016 kom den stora jordbävningen i början av 2010.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Haitis geografi >

Utrikeshandel

Uppgifter om utrikeshandeln är ofta osäkra men officiellt råder ett mycket stort underskott i handeln, som domineras av textilier och kläder, mango och kaffe, och med USA som i särklass största handelspartner. 2016 var importen långt mer än tre gånger så stor som exporten.

Sociala förhållanden

Överbefolkning, utbredd fattigdom, våld, brist på arbete och naturkatastrofer har lett till att mer än var åttonde haitier (främst de välutbildade) befinner sig utomlands – de flesta i USA, Kanada och länder i Karibien, framför allt Dominikanska republiken.
 

Besök Landguiden och läs mer om Haiti.
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 10 981 230 (2017)
Huvudstad: Port-au-Prince

Befolkning

Haiti är efter Barbados västra halvklotets mest tättbefolkade land, trots stor utvandring. Höga födelsetal och låg medellivslängd gör att landet har en ung befolkning; ungefär var tredje haitier är under 15 år. De flesta haitier har afrikanska rötter.

Religion

Drygt hälften av haitierna är katoliker och lika många är anhängare av voodoo, som 2003 blev en erkänd trosriktning. Många som formellt beskriver sig som katoliker utövar samtidigt voodoo. Religionsfrihet finns inskriven i författningen.

Politiskt system

Haiti är enligt författningen en parlamentarisk demokrati med stark presidentmakt, som balanseras på regional nivå av folkvalda styrande råd. Men varken demokratin eller decentraliseringen fungerar särskilt bra.

Uppdaterad: 21 november 2018
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Haiti

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om Haiti. Diktatur, dålig infrastruktur och allvarliga naturkatastrofer har bidragit till att ödelägga Haiti sedan 1950-talet. Landet kämpar med fattigdom, omfattande korruption och en väldigt sårbar demokrati...

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Haiti. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Haiti. Läs kortfattat om Haitis historia och landet idag.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om Karibiens länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Röda Korsets hemsida behandlas mänskliga rättigheter utifrån tydliga exempel och aktuella händelser. Här kan du läsa mer om just nu pågående katastrofer och krishärdar, men också studera olika teman direkt kopplade till enskilda mänskliga rättigheter.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa kortfattat om Haiti ur olika perspektiv. Haiti, formellt Republiken Haiti, är en stat i Västindien som upptar den västra tredjedelen av ön Hispaniola (de östra två tredjedelarna upptas av Dominikanska republiken). Ayiti (landet med höga berg) var ursprungsbefolkningens namn på den bergrika västra delen av ön...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa om Haiti ur olika perspektiv. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer. Här hittar du fakta om världens länders geografi, ekonomi, historia, politik och aktuella konflikter.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Syd- och Centralamerika. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser i de latinamerikanska länderna. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Om BNP, skillnaden mellan u-länder och i-länder, orsaker till och konsekvenser av fattigdom samt organisationers arbete för att förbättra...

Fördjupa dig i Haitis historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Här hittar du texter och annat faktamaterial som fokuserar på Haitis geografi ur olika perspektiv.