Tagg om valloner

Valloner

M
Vapensmedja
Valloner i arbete i en vapensmedja.

Kring mitten av 1600-talet kom ett par tusen valloner till Sverige. De hade flyttat från Ligeområdet (i nuvarande Belgien) som länge varit känt för sin järnhantering. Invandringen organiserades av Louis de Geer (själv vallon) som behövde företagare och skickliga smeder till de järnbruk han arrenderade och senare köpte av den svenska staten: Finspång, Österby, Leufsta m.fl.

Vallonerna var fransktalande men oftast protestanter. De kom främst att bosätta sig vid de uppländska bruken. Trots all uppmärksamhet kring deras "fransöska" masugnar och "vallonsmide" var de inte främst tekniska nydanare. Viktigare var att de bedrev en storskalig produktion med mer omfattande arbetsdelning och grundligare bearbetning av malmen, oftast från Dannemora. Järnet fick därmed en jämnare kvalitet.

ANNONS

ANNONS

Tillsammans med den mer kontinuerliga tyska invandringen bidrog vallonernas insats starkt till att järnproduktionen femdubblades under 1600-talet och att Sverige fick en ledande ställning på den i och för sig blygsamma världsmarknaden.I början gifte sig vallonerna inom sin krets, men ganska snart inlemmades de helt i det svenska samhället. Idag kan man spåra vallonsk bakgrund i släktnamn som De Geer, Gauffin, Gilljam, Sporrong, Pousette, Anjou, Hjibinette m. fl.
 

smedja
BILD: SO-rummet.se
Arbete i en smedja.


LÄS MER: Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

LÄS MER: Louis de Geer d.ä.

LÄS MER: Järnhantering

LÄS MER: Bergsbruk och skogsbruk i 1700-talets Sverige


Text: Torbjörn Nilsson, professor i historia
Materialet är en omarbetad version av en text som tidigare ingått i boken Sveriges historia - vad varje svensk bör veta (tidigare utg. av Bonnier Alba).

Här hittar du material som kan relateras till valloner.

Uppdaterad: 22 februari 2024
Publicerad:
27 juli 2019

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Valloner

SO-rummet bok
S

Synen på invandring och medborgarskap i Sverige - medeltid och tidigmodern tid

av: Torbjörn Nilsson
2021-10-11

I Norden förekom långt fram i tiden träldom. Trälarna under vikingatiden bestod av fångar från plundringståg eller brottslingar i det egna samhället. Också fattiga som saknade levebröd eller de som var svårt skuldsatta kunde frivilligt – men tvingade av omständigheterna – bli trälar. Som sådana saknade de alla rättigheter som fria män hade och sattes på tyngre arbeten. Att ha många trälar var ett tecken på välstånd och makt. Ofriheten ärvdes genom generationerna, även om frigivande också förekom. Successivt avtog träldomen som system, inte minst genom kristendomens införande. Från 1335 fanns en bestämmelse om att ingen som fötts av kristna föräldrar fick tjäna som träl. Eftersom alla invånare ansågs tillhöra den nya tron upphörde träldomen med den dåvarande generationen trälar...

+ Läs mer

S

Vallonernas betydelse för svensk järnindustri

av: Torbjörn Nilsson
2020-01-07

Under 1600-talet var Nederländerna – dagens Belgien och Holland – Europas ekonomiska kraftcentrum. Amsterdam framstod som tidens stora handelsstad dit internationellt kapital sökte sig. Inom järnindustrin var Nederländerna ledande med sin avancerade teknik och sina moderna produktionsformer. Vallonien, det fransktalande området mot gränsen till Frankrike, blev en guldgruva också för Sverige. Härifrån rekryterades ett par tusen yrkesarbetare, företagare och köpmän – vallonerna – som genom sin insats för bruksnäringen i vårt land kan sägas vara den mest lönsamma importen någonsin...

+ Läs mer

L

Falu koppargruva - den svenska stormaktens hjärta

av: Herman Lindqvist
2017-10-19

Falu koppargruva var den svenska stormaktens hjärta, tills den rasade 1687. Under 1600-talet var den landets största arbetsplats med mer än tusen arbetare anställda. För dem rådde emellertid ingen stormaktstid. Deras slit var omänskligt tungt och hårt och förenat med ständiga risker...

+ Läs mer

SO-rummet bok
M

Trettioåriga kriget - Sverige blir en stormakt

av: Hans Thorbjörnsson
2016-05-16

Det var under det trettioåriga kriget som Sverige blev en stormakt i Europa. Kriget bestod av en rad sammanhängande konflikter med varierande bakgrund. De stridande utgjordes främst av katoliker på ena sidan och protestanter på den andra. På den katolska sidan stod framförallt det mäktiga Tysk-romerska riket, medan den protestantiska sidan dominerades av Sverige som i slutändan blev konfliktens stora vinnare.

+ Läs mer

Länkar om Valloner

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

ANNONS