M
Kategori
Karta

Ghanas geografi

Antal invånare: 31 732 128 (2021)
Huvudstad: Accra

Geografi

Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika och är drygt hälften så stort som Sverige. Landet är låglänt, hälften av landytan höjer sig mindre än 150 meter över havsytan. Klimatet är tropiskt.

Antal invånare: 31 732 128 (2021)
Huvudstad: Accra

Geografi

Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika och är drygt hälften så stort som Sverige. Landet är låglänt, hälften av landytan höjer sig mindre än 150 meter över havsytan. Klimatet är tropiskt.

ANNONS

ANNONS

Längs den sandiga kusten finns grässlätter, buskvegetation och odlad mark. Från den västra delen av kusten sträcker sig regnskog in i landet. Huvudstaden Accra ligger längre österut vid kusten. Mot gränsen till Togo i öster reser sig berg med toppar på upp emot 900 meters höjd. Norra Ghana domineras av floden Nakambe (tidigare Vita Volta), kring vilken kuperad savann breder ut sig.

Ghanas flagga.

Den långsmala Voltasjön sträcker sig genom mer än halva landet och är en av de största konstgjorda sjöarna i världen. Den bildades 1965 genom en fördämning av Voltafloden cirka tio mil norr om Accra. Både Nakambe och Mouhoun (tidigare Svarta Volta) rinner ut i Voltasjön.

Tropiskt klimat råder i hela Ghana. I kustlandet, där sydvästliga monsunvindar blåser in från Atlanten, är det hett och fuktigt året om. Varmast och fuktigast är det i mars och april. Det faller mycket nederbörd vid kusten, särskilt i regnskogsområdet i sydväst. Regnperioderna infaller mars–juli och september–oktober.

I norr är det torrperiod från oktober till mars, medan det regnar från april till september. På savannerna i norr påverkas klimatet av harmattan – ökenvindar från nordöst – och variationerna i temperatur och nederbörd är större än i söder.

Naturtillgångar och energi

Betydande fyndigheter av olja och naturgas har på senare år hittats i Ghana. Oljefältet Jubilee utanför kusten invigdes i slutet av 2010 och bidrog redan året därpå till en stor del av exportinkomsterna. Ghana har även stora tillgångar av guld, diamanter, mangan och bauxit.

ANNONS

ANNONS

Jordbruk

Över halva befolkningen i Ghana försörjer sig på jordbruk, som svarar för drygt en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP). Merparten av bönderna odlar sina grödor på små privata ägor för självhushållning, men det finns också många stora plantager. Jordbruket är starkt beroende av hur regnen faller, eftersom bara en försumbar andel av landets åkermark är konstbevattnad.

Industri

Ghana har en relativt bred industribas som svarar för nästan en tredjedel av bruttonationalprodukten (BNP). Förutom olje- och gasindustri och gruvnäring finns tillverkningsindustri som omfattar bland annat livsmedels-, textil-, pappers-, cement-, kemi- och skotillverkningsindustrier.

Besök Landguiden och läs mer om Ghana.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Ghanas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Ghanas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Ghanas historia

Fördjupa dig i Ghanas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Ghana

Aktuell samhällsfakta om Ghana. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...