M
Kategori
Karta

Eswatinis geografi

Antal invånare: 1 172 369 (2021)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Eswatini (landet hette tidigare Swaziland*) är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

Antal invånare: 1 172 369 (2021)
Huvudstad: Mbabane

Geografi

Eswatini (landet hette tidigare Swaziland*) är ungefär lika stort som Värmland. Landet gränsar i öster till Moçambique och är i övrigt omslutet av Sydafrika.

ANNONS

ANNONS

* Efter självständigheten från Storbritannien behöll kungadömet det koloniala namnet Swaziland. År 2018 bytte landet namn till Eswatini (formellt Konungariket Eswatini). Den nya landbeteckningen har efter några år börjat etablera sig internationellt men namnet Swaziland förekommer fortfarande i vissa sammanhang.

Vid gränsen mot Moçambique löper bergskedjan Lebombo. Därifrån sluttar Eswatini ned mot ett varmt och fuktigt lågland, Låga Velden, som följs av Mellersta Velden med behagligare klimat och bördig jord. Västerut stiger landet igen mot en gräsbevuxen högslätt, Höga Velden.

Flera floder rinner genom Eswatini i väst-östlig riktning, bland andra Komati i norr och den stora Usutu längre söderut.

Swaziland
Bild: Utrikespolitiska institutet
Hårt utnyttjande av savann- och stäppområden för bland annat sockerrörsodling har utarmat växt- och djurlivet. Det finns bara enstaka exemplar kvar av leopard och impala- och stenantilop.

Klimat

Eswatini har ett varmt, subtropiskt klimat året om. Varmast är det i den östra delen av låglandet. Mest regn faller i väster, medan låglandet österut får ganska lite nederbörd.

Naturtillgångar

Eswatini har tillgångar av kol, diamanter, guld, tenn, kaolin (porslinslera), talk, järnmalm och kiselsyra, men numera bryts endast stenkol, sten och lite järnmalm. Gruvindustrins andel av bruttonationalprodukten (BNP) har stadigt minskat ända sedan 1960-talet, från en tiondel till mindre än en procent några år in på 2010-talet.

Swazilands flagga.

Jordbruk

Fyra femtedelar av befolkningen i Eswatini livnär sig på jordbruk. Vanligast är små familjejordbruk på mark som formellt tillhör kungen. Den allra viktigaste grödan för hushållen är majs.

ANNONS

Industri

Industrin bidrar till omkring hälften av Eswatinis bruttonationalprodukt (BNP). Landets industrialisering har gått snabbt, bland annat till följd av att utländska företag har investerat i livsmedelsfabriker.

Besök Landguiden och läs mer om Swaziland.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Eswatinis geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Eswatinis geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Eswatinis historia

Historia om Eswatini (tidigare Swaziland). Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Sh
Karta

Fakta om Eswatini

Aktuell samhällsfakta om Eswatini (tidigare Swaziland). Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om...