Harakiri

ÅRET RUNT 25 november
Bild:
Yukio Mishima, 1956.

Harakiri

av: Carsten Ryytty, författare och f.d. SO-lärare

Den 25 november 1970 begick den världsberömde författaren och nobelpriskandidaten Yukio Mishima, 45, harakiri på det japanska försvarshögkvarteret i Tokyo. Det var en protest mot "det ryggradslösa efterkrigets Japan". Han ansåg att Japan hade infekterats av främmande seder och västerländska ideal. Innan han begick harakiri utbringade han ett leve för kejsaren.

Ordet harakiri kommer av det japanska ordet hara som betyder buk samt kiri som betyder skära. Tidigare utfördes harakiri med ett litet svärd som stacks in i bukens vänstra sida och fick skära uppåt mot höger. Mot slutet av 1800-talet blev harakiri officiellt förbjudet, men det var vanligt med harakiri bland soldater som ville undgå förödmjukelsen att hamna i fiendens händer. Att begå harakiri har alltid ansetts vara en stor heder för självmördaren och hans familj.

Kategorier:

Liknande Året runt

14 augusti
Bild:
av:
Carsten Ryytty
Den 14 augusti kapitulerade Japan villkorslöst under andra världskriget. Då var kriget redan slut i Europa sedan några månader tillbaka. Men för att få slut på kriget i Asien fällde USA en atombomb...
08 juli
av:
Carsten Ryytty
Den 8 juli 1853 seglade en amerikansk flotteskader in i Tokyobukten och kommendör Perry överlämnade ett brev från president Fillmore med begäran att Japan skulle öppna sig för handel. Shogunen...
10 mars
av:
Carsten Ryytty
Den 10 mars 1974 slutade äntligen andra världskriget för Hiroe Onoda. Då kapitulerade han på den filippinske ön Lubang. Han hade då i nästan 29 år efter andra världskriget följt den order som innebar...