Bild:
M

Paraguays geografi

Antal invånare: 6 639 123 (2015)
Huvudstad: Asunción

Geografi

Paraguay är till ytan något mindre än Sverige och ligger strax söder om Sydamerikas mitt. Landet gränsar till Brasilien i nordöst och öst, Argentina i sydväst och Bolivia i nordväst.

Paraguay saknar kust, men med båt når man Atlanten via floderna Paraguay och Paraná.

Paraguayfloden och dess bifloder delar landet i två olika delar. Öster om floden böljar skogbevuxna kullar som i söder övergår i bördiga grässlätter - Pampas - genomkorsade av små floder.

Väster om floden breder det flacka Chacoområdet ut sig över drygt halva landets yta. Torka varvad med översvämningar gör delar av Chaco till halvöken, dominerad av taggbuskar och jättekaktusar. Området lämpar sig inte för jordbruk, men bevattningsdammar har bitvis skapat bra betesmark för nötkreatur.

Djurlivet är rikt och det finns många sorters fåglar som papegojor, undulater och rhea (amerikansk struts). Ormar är också vanliga. På grund av den snabba befolkningsökningen i östra Paraguay blir djur som jaguar, myrslok, bälta, varg och brasiliansk tapir alltmer sällsynta.

Klimat

Östra Paraguay har milt, subtropiskt klimat, medan Chaco i väster oftast är varmt och torrt. Där kan temperaturen under sommaren (oktober till mars) överskrida 40 grader, medan det under vintern (juni till augusti) kan vara kyligt i öster med frost vissa nätter.

I väster faller kraftiga regn under sommaren medan det nästan inte regnar alls på vintern. Skogsområdena i öster får en rikligare och jämnare nederbörd, även om sommaren också där ger mest regn.

Snabba väderomslag, med häftiga stormar och plötsliga skyfall, är vanliga.

Naturtillgångar och energi

Paraguays viktigaste naturtillgångar är floderna, skogen och den bördiga jorden. Landet har nästan inga mineraltillgångar som kan utvinnas.

Vid gränsfloden Paraná finns flera vattenkraftverk som är av avgörande betydelse för Paraguays ekonomi.

Jordbruk

Paraguay är ett utpräglat jordbruksland. Jordbruk, fiske och skogsbruk står tillsammans för upp emot en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP), drygt en fjärdedel av arbetstillfällena och nästan alla officiella exportintäkter.

Industri

Paraguays industri är småskalig. Den står för ungefär en femtedel av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsätter en lika stor andel av arbetskraften.

Turism

Paraguay lockar få turister. De flesta besökarna är brasilianer och argentinare, som handlar smuggelvaror billigt. Centrum för smuggeltrafiken är staden Ciudad del Este vid gränsen mot Brasilien och Argentina.

Landets främsta turistattraktion är de stora vattenfallen i Iguazú.
 

Besök Landguiden och läs mer om Paraguay.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 6 639 123 (2015)
Huvudstad: Asunción

Geografi

Paraguay är till ytan något mindre än Sverige och ligger strax söder om Sydamerikas mitt. Landet gränsar till Brasilien i nordöst och öst, Argentina i sydväst och Bolivia i nordväst.

Paraguay saknar kust, men med båt når man Atlanten via floderna Paraguay och Paraná.

Paraguayfloden och dess bifloder delar landet i två olika delar. Öster om floden böljar skogbevuxna kullar som i söder övergår i bördiga grässlätter - Pampas - genomkorsade av små floder.

Väster om floden breder det flacka Chacoområdet ut sig över drygt halva landets yta. Torka varvad med översvämningar gör delar av Chaco till halvöken, dominerad av taggbuskar och jättekaktusar. Området lämpar sig inte för jordbruk, men bevattningsdammar har bitvis skapat bra betesmark för nötkreatur.

Djurlivet är rikt och det finns många sorters fåglar som papegojor, undulater och rhea (amerikansk struts). Ormar är också vanliga. På grund av den snabba befolkningsökningen i östra Paraguay blir djur som jaguar, myrslok, bälta, varg och brasiliansk tapir alltmer sällsynta.

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Paraguays geografi

Sortera efter:
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Paraguay. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Sydamerika och de sydamerikanska ländernas geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Paraguay ur olika perspektiv. Namnet Paraguay är en sammansättning av de guaranska orden pará 'flod' och quay 'källa'. Betydelsen är 'havets källa' eller 'flodsjön'...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Paraguay. Här kan du läsa kortfattat om landets ekonomi, samhälle, politik m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla de latinamerikanska länderna. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Paraguay. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Paraguay. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.