Nefertiti (ca 1380-1331 f.Kr) är en av de mest omtalade egyptiska drottningarna. I det gamla Egypten härskade farao eller en drottning som ägde all jord och alla människor i riket. De fick hjälp att styra riket av präster, ämbetsmän och skrivare som hade kontroll över folket.
L

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket uppstod för omkring 5000 år sedan längs med floden Nilen ungefär samtidigt som den sumeriska civilisationen i Mesopotamien. Den egyptiska högkulturen (civilisationen) blomstrade emellertid betydligt längre än den sumeriska. En viktig orsak till att den egyptiska civilisationen kunde bestå så länge var Egyptens geografiska läge som bidrog till att isolera landets kultur och till viss del skydda riket från större invasioner. Egypten var omgivet av hav, berg och öknen (se karta).

Floden Nilen var rikets pulsåder

Det var floden Nilens regelbundna översvämningar och möjlighet till transporter som utgjorde underlaget för det välstånd som kännetecknar det egyptiska riket. På floden fraktades allt från mat till sten för pyramidbyggen.

Varje år svämmade Nilen över efter att det fallit häftiga regn i högländerna söderut i Afrika. Regnen spolade ner slam i vattnet som floden förde med sig och spred över Egyptens åkrar. Egyptierna var skickliga på att bygga kanaler och dammar för att kunna kontrollera flodens vatten. Nilens årliga översvämningar gjorde landet bördigt (så att det växte bra).

Bortom den bördiga floddalen fanns mest öken och berg. De flesta av Egyptens invånare bodde därför längs med Nilen.

Bild:

Området längs med Nilen bestod förr liksom idag av odlingsbar mark. Här bodde nästan alla av det gamla Egyptens invånare.

Rikets befolkning utgjordes till större delen av bönder som var tvungna att betala skatt till landets härskare. Skatt kunde erläggas (betalas) på två sätt: dels i form av säd, som förvarades i stora magasin och som kunde användas vid missväxt; dels i form av arbete som bland annat utnyttjades till pyramidbyggen. Många av de gamla byggnadsmonumenten som uppfördes under perioden står fortfarande kvar. Pyramiderna i Giza, vid nuvarande Kairo, och templet i Luxor är några av de mest kända.

Farao var både härskare och gud

Forntidens Egypten styrdes av en farao som förutom att vara världslig härskare också betraktades som en gud. Egypten hölls samman genom att folket hade gemensamma gudar och tempel. Prästerna fungerade som en länk mellan folket och farao och hade bland annat till uppgift att upprätthålla folkets tro på faraonernas gudomlighet. Egyptens härskare behövde därför ingen stark militärmakt för att få folket att lyda och betala skatt. Dessutom fanns ett stort antal ämbetsmän och skrivare som hjälpte farao att ha kontroll över folket.

Världens långvarigaste civilisation?

Den egyptiska civilisatonen - då faraoner härskade - varade i nästan 3000 år, från omkring 3150 f.Kr fram till 332 f.Kr då landet erövrades av Alexander den store. Därefter blandades den egyptiska kulturen ut med grekisk kultur. Tre hundra år senare, 30 f.Kr, under drottning Kleopatras tid, blev Egypten en viktig provins i romarriket.

Bild:
I samband med upptäckten av hieroglyfernas hemlighet under 1800-talet, växte fascinationen för allt fornegyptiskt över hela världen.

Bra att veta...

Alexandria är idag Egyptens näst största stad (drygt 4 miljoner invånare) och staden ligger i landets norra del vid Nilens utlopp i Medelhavet. Alexandria grundades på 300-talet f.Kr av Alexander den store och var därefter Egyptens huvudstad under nästan 1000 år.

Ett av gamla världens sju underverk, fyrtornet på Faros, låg där. Fyren var mer än 100 meter hög och en stor eld brann högst upp. Fyren stod i 1500 år innan den rasade på grund av en jordbävning.

Uråldrig stenplatta löste hieroglyfernas mysterium

Egypternas gamla skriftsystem kallas för hieroglyfer. Vid vår tideräknings början hade de urgamla hieroglyferna ersatts med ett modernare grekiskt alfabet och fallit i glömska. Nästan tvåtusen år senare, i samband med Napoleons fälttåg till Egypten 1798-1801, hittades en stenplatta med en text ingraverad på tre skriftspråk. Endast ett, grekiska, var känt tidigare. De andra språken utgjordes av hieroglyfer och demotiska som är olika varianter av samma fornegyptiska språk. Stenplattan har blivit känd som ”Rosettastenen” efter orten Rosetta, nära Alexandria där den hittades. Några språkforskare kunde snart konstatera att språken på stenplattan var snarlika översättningar som gjorts från en och samma ursprungstext. Det dröjde därefter inte länge förrän man, med hjälp av Rosettastenen som språknyckel, också hade listat ut hieroglyfernas betydelse.

Intresset för forntidens Egypten föddes på 1800-talet

I samband med den revolutionerande upptäckten och avslöjandet av hieroglyfernas hemlighet, växte fascinationen för allt fornegyptiskt över hela världen. Med det populära intresset för forntidens Egypten uppkom egyptologin, läran om forntidens Egypten, som blev en ny vetenskap under 1800-talet. När sedan farao Tutankhamuns orörda grav med alla dess fantastiska skatter upptäcktes och öppnades för omvärlden 1922, ökade intresset ännu mer för Egyptens forntid.

Århundradets fynd gjordes i konungarnas dal

Faraonernas gravar fylldes med rikedomar, som sedan plundrades av tjuvar. Alla pyramider har plundrats, kanske redan av den nye faraon. Senare gömde faraonerna sina gravar djupt inne i berget i Konungarnas dal. Den ligger i södra Egypten vid Tebe.

Bild:
Övre delen av den innersta kistan som låg i Tutankhamuns sarkofag.

Det är svårt att hitta öppningen till gravarna i dalen. En trång gång kan dela sig i flera, som sedan vidgar sig till kamrar och pelarsalar. På golvet ligger kanske riven bambu, som virvlar upp och skadar lungorna – ”mumiens hämnd”. Hundra meter in ligger gravkammaren.

Ända till 1922 trodde man att även dessa gravar var plundrade. Då upptäcktes Tutankhamuns grav. Där gjorde man fantastiska fynd. Tre kammare var fulla med ovärderliga dyrbarheter. Den fjärde fylldes helt av en guldklädd kista. I den fanns sju gyllene kistor i varandra. Den innersta var helt av guld. Den vägde över ett ton. I den låg faraos mumie.

Men mumien blev en besvikelse. Balsamerarna hade slösat med kåda och salvor. Kistan var fylld med en svart, stenhård massa. Den hade frätt sönder allt, till och med smyckena. Bara kraniet hade klarat sig.


Några kända faraoner

Egypten har troligen haft historiens första regerande drottning. Hon hette Hatshepsut (1490–1468 f.Kr). Vid ceremonierna såg hon ut som de manliga faraonerna med bar överkropp, flätat lösskägg och kort höftskynke.

I 22 år väntade Tuthmosis III på att komma till makten. Oklart är om han var styvson, halvbror eller make till Hatshepsut. Det är däremot säkert att han hatade henne intensivt. Efter hennes död utplånade han alla minnen av henne.

Med trupper och stridsvagnar erövrade han stora delar av området öster om Medelhavet. När Tuthmosis III dog 1436 f.Kr, var Egypten en stormakt med den största utbredningen i sin historia. Tebe var sedan länge huvudstad.

Mer betydande än Hatshepsut var änkedrottningen Teje på 1300-talet f.Kr. Tillsammans med sonen Amenhotep IV och hans vackra drottning Nefertiti försökte hon skapa en välfärdsstat. Men Amenhotep var mer intresserad av religion och införde dyrkan av en enda gud, solen. Striden med det gamla prästerskapet i Tebe, som dyrkade andra gudar, blev hård. När Amenhotep dött och begravts i Konungarnas dal på västra Nilstranden, tog prästerna makten. På tronen satte de en släkting till Amenhotep, den unge Tutankhamun (se ovan). Han var knappt tio år fyllda och avled efter att bara ha varit farao i nio år. För oss är han ändå den mest kände av alla faraoner. Hur kommer det sig?

Längst av alla faraoner regerade Ramses II, i hela 66 år hade han makten. Han uppförde de största byggnaderna i Tebe sedan pyramidernas tid och lät till sin ära hugga ut klipptemplet vid Abu Simbel.
 

Så och skörda vid Nilen

Man rättade arbetet efter Nilen. När den sjönk och åkrarna syntes, började bönderna så linfrö, vete och korn. Grisar fick trampa ner utsädet.

Före skörden kom jordägaren. Han gick inte som bönderna i ett höftskynke. Han bar veckad kjol av linne och en tovig peruk av människohår. Runt armar och hals dinglade smycken. En slav föste undan flugorna med en solfjäder på långt skaft. Andra slavar mätte upp åkrarna. Särskilda skrivare räknade ut hur stor böndernas skörd borde bli.

Efter skrivarens beräkning fick bönderna ta fram skärorna och knipsa av axen. Kvinnorna gick efter och samlade upp dem i korgar. Sist kom barnen och plockade korn som de vuxna hade tappat. Solen brände på de bara ryggarna som glänste av olja. Arbetsgivaren måste alltid hålla sina arbetare med olja.

På tröskplatsen stjälptes innehållet i korgarna ut. Där gick oxar och trampade kornen ur axen. Vinden blåste bort agnarna. Nu kunde man se hur stor skörden hade blivit. Då kom jordägaren tillbaka med sina skrivare och räknade. Om skörden var mindre än beräknat blev bönderna slagna.
Läs mer om jordbruk i forntidens Egypten >

Intressanta fakta om forntidens Egypten

Visste du att:

 • Titeln farao kommer av det egyptiska per aa, som betyder stort hus eller palats.
 • I det gamla Egypten målade både män och kvinnor från överklassen läpparna dagligen, men ursprungligen användes läppstiftet sannolikt vid balsameringar för att ge mumierna mänskliga drag.
 • Vid fester tvättade man sig med natron, ett slags tvålvatten, och smorde in sig med välluktande oljor. De som hade råd satte på sig smycken och en bred, vacker krage. Kvinnorna klädde sig i sina tunnaste linneklänningar. De slösade med ögontusch och lade på rikligt med grön ögonskugga. Naglarna lackades i lysande rött. Många fäste en topp av fett på huvudet. Den innehöll ett luktämne. När fettet smälte ner över peruken, spred bärarinnan en ljuvlig doft omkring sig.
 • Egyptierna utvecklade en skrift som kallas hieroglyfer (ordet betyder helig skrift). Från början var det en bildskrift. Ordet sol betecknades med en bild av en sol och när man skulle skriva ordet man, ritades en enkel bild av en man. Skrivare var ett fint jobb i Egypten, eftersom man då slapp arbeta ute i den varma solen. Först år 1822 kunde arkeologerna börja läsa minnesmärken från det gamla Egypten. Det var då den franske arkeologen Jean François Champollion lyckades dechiffrera hieroglyferna.
 • Det första postväsendet man känner till fanns i Egypten 2000 år f.Kr. Det bemannades av ryttare och löpare.
 • Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna. När man byggde en pyramid började man med att bestämma läget. Den skulle ligga väster om Nilen, eftersom egyptierna trodde att dödsriket låg i väster där solen går ner.
 • Det finns omkring 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns de tre stora pyramiderna som byggdes för faraonerna Cheops, Mykerinos och Chefrens. De första pyramiderna byggdes mellan åren 2780 f. Kr och 2280 f.Kr.
 • Enligt den grekiske historikern Herodotos tog det 20 år för 100 000 man att bygga Cheopspyramiden. Yrkesmän arbetade året runt. Bönderna arbetade på bygget bara tre månader om året då Nilen hade sin årliga översvämning och de inte kunde arbeta på sina fält. Forskarna vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes. Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 km) av sten, jord och stockar.
 • Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin uppfört, näst efter kinesiska muren. Cheopspyramiden är den största pyramiden. Den är 137 meter hög (ursprungligen var den 146 meter), dvs nästan lika hög som Kaknästornet i Stockholm. På pyramidens yta skulle nio fotbollsplaner få rum. Den består av 2,3 miljoner stenblock. Hade blocken fraktats dit idag hade man behövt en halv miljon lastbilar som vardera klarade en last på 15 ton.
 • När den berömda och vackra Cleopatra kom till makten 51 f.Kr vid 18 års ålder tvingades hon gifta sig med sin lillebror som var 12 år. Enligt egyptisk lag var hon tvungen att ha en man vid sin sida för att kunna styra landet.
 • År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var 1900-talets största arkeologiska sensation. I graven fanns fler än 4 000 föremål och det tog sex år att tömma graven och konservera skatterna. Tutankhamun själv låg i tre kistor som stod i varandra. Den yttersta var av förgyllt trä, den näst innersta var av sten och den innersta var av solitt guld och vägde 1110 kg. Kroppen hade balsamerats, men det visade sig att det var slarvigt utfört. Mumien var skadad av alltför rikligt bruk av balsameringsoljor. Tutankhamuns ansikte var täckt av en dödsmask av guld som förmodas vara porträttlik. Undersökningar av mumien visar att han antingen blev ihjälslagen eller omkom i en olycka.

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Den egyptiska civilisationen var mycket långlivad (till skillnad mot de olika kulturerna i Mesopotamien). Vad berodde detta på?
   
 2. Ge ett par exempel på hur bönderna betalade skatt till farao.
   
 3. Varför tror du att farao tyckte att religionen var viktig för folket?
   
 4. Varför var den s.k. Rosettastenen så viktig för egyptologer? (En egyptolog är en forskare som specialiserat sig på forntidens Egypten.)
   
 5. Varför ökade intresset för forntidens Egypten under 1800-talet och början av 1900-talet?

Ta reda på:

 1. Vilka av antikens sju underverk förknippas med forntidens Egypten?
   
 2. Pyramiderna byggdes för att bli gravar åt Egyptens härskare. Nämn fakta om världens största pyramid. Vilka var det som byggde pyramiderna?
   
 3. Amenhotep IV och Nefertiti är mycket kända och omtalade. Varför?
   
 4. Ramses II anses ha varit intressant och betydelsefull? Av vilka skäl?
   
 5. Varför blev Tutankhamun så känd?
   
 6. De första civilisationerna var s.k. flodkulturer, vilket betyder att de växte fram längs floder. Använd en befolkningskarta i en kartbok och hitta tätbefolkade områden som idag ligger längs floder. Försök sedan förklara varför så många bor där.

Diskutera:

 1. Pyramiderna och andra fornlämningar i Egypten vittnar om att landets härskare var mycket rik och mäktig. Försök förklara varför farao hade så stor makt.
   
 2. Egyptierna trodde på ett liv efter döden. Ge olika exempel som tyder på det.

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
S. Oredsson och L. Andersson, Historiens spegel, Studentlitteratur, 2001
Ian Shaw, Ancient Egypt: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2004
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
 

Text: Robert de Vries (red.) och Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

 

Det egyptiska riket uppstod för omkring 5000 år sedan längs med floden Nilen ungefär samtidigt som den sumeriska civilisationen i Mesopotamien. Den egyptiska högkulturen (civilisationen) blomstrade emellertid betydligt längre än den sumeriska. En viktig orsak till att den egyptiska civilisationen kunde bestå så länge var Egyptens geografiska läge som bidrog till att isolera landets kultur och till viss del skydda riket från större invasioner. Egypten var omgivet av hav, berg och öknen (se karta).

Floden Nilen var rikets pulsåder

Det var floden Nilens regelbundna översvämningar och möjlighet till transporter som utgjorde underlaget för det välstånd som kännetecknar det egyptiska riket. På floden fraktades allt från mat till sten för pyramidbyggen.

Uppdaterad: 13 oktober 2018
Publicerad: 03 oktober 2010

Annons

Artiklar om Forntidens Egypten

L
Carsten Ryytty
2017-11-15
I tusentals år har sand täckt den stora sfinxen vid Gizaplatån utanför Kairo ända upp till halsen. Sanden skyddade sfinxen ända tills arkeologerna grävde fram den på 1920-talet. Nu anser...
L
Carsten Ryytty
2017-08-07
Cheopspyramiden är Egyptens största pyramid och byggdes för att vara en gravkammare för farao Cheops. Den har en basyta om 227,5 x 227,5 meter och är 137 meter hög. Ursprungligen var den 146...
L
Leif Löwegren
2016-04-26
Floden Nilen flyter genom öknen och har i alla tider försett Egypten med bördig jord. Varje år svämmar Nilen över av vattenmassor från bergen i östra Afrika. Detta gör att när floden drar sig...
M
Wolfgang Wettengel och Martin von Falck
2012-12-15
1922 hittade arkeologen Howard Carter den egyptiske konungens gravkammare och alla dess fantastiska skatter – en händelse som väckte sensation i hela världen. Tutankhamuns historia fascinerar än...

Länkar om Forntidens Egypten

Sortera efter:
          

Den legendariska egyptiska drottningen Kleopatra var en obeveklig härskare. Hennes skickliga maktspel lyfte landet till sin forna storhet - men hennes död innebar också det fria Egyptens undergång.

I P3 Historia leder Cecilia Düringer lyssnarna genom världshistoriens vindlande berättelser. Vid sin sida har hon skådespelaren Pablo Leiva Wenger som förhöjer dramatiken med scener ur historien. Varje avsnitt handlar om ett historiskt skeende, med en historisk person i fokus.

Vill du veta mer om det fria Egyptens sista drottning? Läs Allan Klynnes bok Kleopatra – liv och legend eller Stacy Schiffs Kleopatra - ett liv, två av de böcker som legat till grund för det här avsnittet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om sökandet efter Tutankhamuns grav. I november 1922 hittade arkeologen Howard Carter ingången till Tutankhamuns grav. Dess skatter hade legat orörda i mer än 3 000 år. Fyndet gjorde den okände faraons namn världsberömt...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om den mytomspunna Kleopatra. Över tvåtusen år efter sin död fortsätter hon att fascinera eftervärlden. Kleopatra manövrerade skickligt mellan det mäktiga Rom och inhemska potentater. Men det är för sina kärleksaffärer och för sin mytomspunna död som Egyptens sista drottning har gått till historien...

Spara som favorit
          

Kort genomgång (5:29 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om gamla riket, mellersta riket och nya riket.

Spara som favorit
          

Kort genomgång (2:26 min) där gymnasieläraren Mattias Nylander berättar om högkulturerna och vad som kännetecknar dem.

Spara som favorit
          

Avsnitt (20 min) i radioprogrammet Vetandets värld. Nya fynd i en svensk utgrävning i Egypten visar att stenbrottsarbetare fått hjälp av läkare med benbrott, för 3500 år sedan. Vi jagar efter Faraodoktorernas hemligheter bland mumier och pyramider...

Spara som favorit
          

Genomgång (4:17 min) där mellanstadieläraren Hedvig Francke berättar kortfattat om antikens sju underverk.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:56 min), del 2 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" fortsätter berätta om de första högkulturerna. Här med fokus på informationslagring (skriftens utveckling), riken och imperier, Mesopotamien, forntidens Egypten, brons och status, brons och järn.

Spara som favorit
          

Genomgång (7:13 min) där SO-läraren Mikael Larsson berättar om det forna Egypten. Här uppmärksammas skrift, religion, farao och samhället.

Spara som favorit
          

En kortfattad introduktion (9:15 min) av gymnasieläraren Mattias Axelsson som berättar om jordbrukets framväxt och de första högkulturerna. För kursen Historia 1a1.

Spara som favorit
          

På gymnasieläraren Björn Westerströms webbsida kan du läsa om människans förhistoria och om forntiden. Här berättas bl.a. om stenåldern och flodkulturen i Egypten.

Spara som favorit
          

Genomgång (14:57 min) om forntidens Egypten, del 1. Här berättas bl.a. om skriftsystem, floden Nilens betydelse, farao, gudar och religion. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:43 min) om forntidens Egypten, del 2. Här berättas bl.a. om mumier, begravning, pyramider och religion. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (12:34 min) om forntidens Egypten, del 3. Här berättas bl.a. om Tutankhamun, faraoner och makt. Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran". 

Spara som favorit
          

Genomgång (14:54 min) av instuderingsfrågor (inkl svar) gällande arbetsområdet "stenålder och flodkulturer". Filmen är gjord av SO-läraren "Mik Ran".

 1. Vilka var de stora flodkulturerna? Varför kallar vi dem flodkulturer?
 2. Varför anses skriften vara en så avgörande och viktig uppfinning?
 3. Hur förändrades maktförhållandena från jägar- och samlarsamhällena, till de första jordbrukarna, till flodkulturerna och till de antika imperierna?
 4. Vad innebär epokindelningarna: stenåldern, bronsåldern, järnåldern och antiken?
Spara som favorit
          

Läxhjälpsfilm (13:01 min) där SO-läraren Lucas Wase berättar om samhället i forntidens Egypten. 

Spara som favorit
          

En introduktion till flodkulturerna. Forntiden är den äldsta historiska epoken och den börjar i samband med skrivkonstens genombrott omkring 5000 - 3000 f.v.t. Tack vare skriftliga källor kan historiker säga mer om hur människor levde under forntiden jämfört med tiden innan som kallas för förhistorisk tid. Under forntiden uppstod flodkulturerna och andra avancerade civilisationer... Videoklippet är gjort av David Orkan Cetinkaya - utbildad lärare för högstadiet och gymnasiet med inriktning historia och samhällskunskap. Se även http://www.flippadhistoria.se/

Spara som favorit
          

Genomgång (4:05 min) av SO-läraren Christopher Sköld som på ett lättförståeligt och underhållande sätt berättar om högkulturernas (flodkulturernas) framväxt.

Spara som favorit
          

Kort artikel i tidningen SvD:s historieblogg där Dick Harrison berättar om Tutankhamuns död.

Spara som favorit
          

Genomgång (15:01 min), del 1 av 3, där SO-läraren "Mik Ran" berättar om de första högkulturerna. Här med fokus på begreppen "högkultur" och "civilisation", flodkulturer, stadsstater och utveckling av skriften.

Spara som favorit

Sidor

Relaterade ämneskategorier

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många olika gudar och trodde på...