L
Kategori

Nefertiti (ca 1380-1331 f.Kr) är en av de mest omtalade egyptiska drottningarna. I det gamla Egypten härskade farao eller en drottning som ägde all jord och alla människor i riket. De fick hjälp att styra riket av präster, ämbetsmän och skrivare som hade kontroll över folket.

Forntidens Egypten

Det egyptiska riket uppstod för omkring 5 000 år sedan längs med floden Nilen ungefär samtidigt som den sumeriska civilisationen i Mesopotamien.

Den egyptiska högkulturen (civilisationen) blomstrade betydligt längre än den sumeriska. En viktig orsak till att den egyptiska civilisationen kunde bestå så länge var Egyptens geografiska läge som bidrog till att isolera landets kultur och till viss del skydda riket från större invasioner. Egypten var omgivet av hav, berg och öknen (se karta).

Floden Nilen var rikets pulsåder

Det var floden Nilens regelbundna översvämningar och möjlighet till transporter som utgjorde underlaget för det välstånd som kännetecknar det egyptiska riket. På floden fraktades allt från mat till sten för pyramidbyggen.

Det egyptiska riket uppstod för omkring 5 000 år sedan längs med floden Nilen ungefär samtidigt som den sumeriska civilisationen i Mesopotamien.

Den egyptiska högkulturen (civilisationen) blomstrade betydligt längre än den sumeriska. En viktig orsak till att den egyptiska civilisationen kunde bestå så länge var Egyptens geografiska läge som bidrog till att isolera landets kultur och till viss del skydda riket från större invasioner. Egypten var omgivet av hav, berg och öknen (se karta).

Floden Nilen var rikets pulsåder

Det var floden Nilens regelbundna översvämningar och möjlighet till transporter som utgjorde underlaget för det välstånd som kännetecknar det egyptiska riket. På floden fraktades allt från mat till sten för pyramidbyggen.

ANNONS

ANNONS

Bra att veta...

Alexandria är idag Egyptens näst största stad (drygt 4 miljoner invånare) och staden ligger i landets norra del vid Nilens utlopp i Medelhavet. Alexandria grundades på 300-talet f.Kr av Alexander den store och var därefter Egyptens huvudstad under nästan 1 000 år.

Ett av gamla världens sju underverk, fyrtornet på Faros, låg där. Fyren var mer än 100 meter hög och en stor eld brann högst upp. Fyren stod i 1 500 år innan den rasade på grund av en jordbävning.

Varje år svämmade Nilen över efter att det fallit häftiga regn i högländerna söderut i Afrika. Regnen spolade ner slam i vattnet som floden förde med sig och spred över Egyptens åkrar. Egyptierna var skickliga på att bygga kanaler och dammar för att kunna kontrollera flodens vatten. Nilens årliga översvämningar gjorde landet bördigt (så att det växte bra).

Bortom den bördiga floddalen fanns mest öken och berg. De flesta av Egyptens invånare bodde därför längs med Nilen.

Rikets befolkning utgjordes till större delen av bönder som var tvungna att betala skatt till landets härskare. Skatt kunde erläggas (betalas) på två sätt: dels i form av säd, som förvarades i stora magasin och som kunde användas vid missväxt; dels i form av arbete som bland annat utnyttjades till pyramidbyggen. Många av de gamla byggnadsmonumenten som uppfördes under perioden står fortfarande kvar. Pyramiderna i Giza, vid nuvarande Kairo, och templet i Luxor är några av de mest kända.

Farao var både härskare och gud

Forntidens Egypten styrdes av en farao som förutom att vara världslig härskare också betraktades som en gud. Egypten hölls samman genom att folket hade gemensamma gudar och tempel. Prästerna fungerade som en länk mellan folket och farao och hade bland annat till uppgift att upprätthålla folkets tro på faraonernas gudomlighet. Egyptens härskare behövde därför ingen stark militärmakt för att få folket att lyda och betala skatt. Dessutom fanns ett stort antal ämbetsmän och skrivare som hjälpte farao att ha kontroll över folket.

Världens långvarigaste civilisation?

Den egyptiska civilisationen - då faraoner härskade - varade i nästan 3 000 år, från omkring 3150 f.Kr fram till 332 f.Kr då landet erövrades av Alexander den store. Därefter blandades den egyptiska kulturen ut med grekisk kultur. Tre hundra år senare, 30 f.Kr, under drottning Kleopatras tid, blev Egypten en viktig provins i romarriket.

Karta över forntidens Egypten.
Bild: Jeff Dahl
Området längs med Nilen bestod förr liksom idag av odlingsbar mark. Här bodde nästan alla av det gamla Egyptens invånare.

Uråldrig stenplatta löste hieroglyfernas mysterium

Egypternas gamla skriftsystem kallas för hieroglyfer. Vid vår tideräknings början hade de urgamla hieroglyferna ersatts med ett modernare grekiskt alfabet och fallit i glömska. Nästan tvåtusen år senare, i samband med Napoleons fälttåg till Egypten 1798-1801, hittades en stenplatta med en text ingraverad på tre skriftspråk. Endast ett, grekiska, var känt tidigare. De andra språken utgjordes av hieroglyfer och demotiska som är olika varianter av samma fornegyptiska språk. Stenplattan har blivit känd som ”Rosettastenen” efter orten Rosetta, nära Alexandria där den hittades. Några språkforskare kunde snart konstatera att språken på stenplattan var snarlika översättningar som gjorts från en och samma ursprungstext. Det dröjde därefter inte länge förrän man, med hjälp av Rosettastenen som språknyckel, också hade listat ut hieroglyfernas betydelse.

ANNONS

ANNONS

hieroglyfer
I samband med upptäckten av hieroglyfernas hemlighet under 1800-talet, växte fascinationen för allt fornegyptiskt över hela världen.

Intresset för forntidens Egypten föddes på 1800-talet

I samband med den revolutionerande upptäckten och avslöjandet av hieroglyfernas hemlighet, växte fascinationen för allt fornegyptiskt över hela världen. Med det populära intresset för forntidens Egypten uppkom egyptologin, läran om forntidens Egypten, som blev en ny vetenskap under 1800-talet. När sedan farao Tutankhamuns orörda grav med alla dess fantastiska skatter upptäcktes och öppnades för omvärlden 1922, ökade intresset ännu mer för Egyptens forntid.

Århundradets fynd gjordes i konungarnas dal

Faraonernas gravar fylldes med rikedomar, som sedan plundrades av tjuvar. Alla pyramider har plundrats, kanske redan av den nye faraon. Senare gömde faraonerna sina gravar djupt inne i berget i Konungarnas dal. Den ligger i södra Egypten vid Tebe.

Det är svårt att hitta öppningen till gravarna i dalen. En trång gång kan dela sig i flera, som sedan vidgar sig till kamrar och pelarsalar. På golvet ligger kanske riven bambu, som virvlar upp och skadar lungorna – ”mumiens hämnd”. Hundra meter in ligger gravkammaren.

Ända till 1922 trodde man att även dessa gravar var plundrade. Då upptäcktes Tutankhamuns grav. Där gjorde man fantastiska fynd. Tre kammare var fulla med ovärderliga dyrbarheter. Den fjärde fylldes helt av en guldklädd kista. I den fanns sju gyllene kistor i varandra. Den innersta var helt av guld. Den vägde över ett ton. I den låg faraos mumie.

Men mumien blev en besvikelse. Balsamerarna hade slösat med kåda och salvor. Kistan var fylld med en svart, stenhård massa. Den hade frätt sönder allt, till och med smyckena. Bara kraniet hade klarat sig.

ANNONS

ANNONS

Tutankhamuns sarkofag
Övre delen av den innersta kistan som låg i Tutankhamuns sarkofag.

Några kända faraoner

Egypten har troligen haft historiens första regerande drottning. Hon hette Hatshepsut (1490-1468 f.Kr). Vid ceremonierna såg hon ut som de manliga faraonerna med bar överkropp, flätat lösskägg och kort höftskynke.

I 22 år väntade Tuthmosis III på att komma till makten. Oklart är om han var styvson eller svärson till Hatshepsut. Det är däremot säkert att han ville att hennes tid vid makten skulle glömmas bort av kommande generationer. Efter hennes död utplånade han alla minnen av henne.

Med trupper och stridsvagnar erövrade han stora delar av området öster om Medelhavet. När Tuthmosis III dog 1436 f.Kr, var Egypten en stormakt med den största utbredningen i sin historia. Tebe var sedan länge huvudstad.

Mer betydande än Hatshepsut var änkedrottningen Teje på 1300-talet f.Kr. Tillsammans med sonen Amenhotep IV och hans vackra drottning Nefertiti försökte hon skapa en välfärdsstat. Men Amenhotep var mer intresserad av religion och införde dyrkan av en enda gud, solen. Striden med det gamla prästerskapet i Tebe, som dyrkade andra gudar, blev hård. När Amenhotep dött och begravts i Konungarnas dal på västra Nilstranden, tog prästerna makten. På tronen satte de en släkting till Amenhotep, den unge Tutankhamun (se ovan). Han var knappt tio år fyllda och avled efter att bara ha varit farao i nio år. För oss är han ändå den mest kände av alla faraoner. Hur kommer det sig?

Längst av alla faraoner regerade Ramses II, i hela 66 år hade han makten. Han uppförde de största byggnaderna i Tebe sedan pyramidernas tid och lät till sin ära hugga ut klipptemplet vid Abu Simbel.

LÄS MER: Egyptens pyramider

LÄS MER: Jordbruk och pyramidbyggen i forntidens Egypten

LÄS MER: Egyptiska civilisationen - från arkaisk tid till sentid

LÄS MER: Egyptens historia

LÄS MER: Flodkulturer

LÄS MER: Rosettastenen löste hieroglyfernas gåta

LÄS MER: Upptäckten av Tutankhamuns grav 1922

LÄS MER: Pyramiderna

LÄS MER: Skrivaryrket i gamla Egypten

LÄS MER: Forntidens och antikens huvudlinjer

ANNONS

ANNONS

Så och skörda vid Nilen

Man rättade arbetet efter Nilen. När den sjönk och åkrarna syntes, började bönderna så linfrö, vete och korn. Grisar fick trampa ner utsädet.

Före skörden kom jordägaren. Han gick inte som bönderna i ett höftskynke. Han bar veckad kjol av linne och en tovig peruk av människohår. Runt armar och hals dinglade smycken. En slav föste undan flugorna med en solfjäder på långt skaft. Andra slavar mätte upp åkrarna. Särskilda skrivare räknade ut hur stor böndernas skörd borde bli.

Efter skrivarens beräkning fick bönderna ta fram skärorna och knipsa av axen. Kvinnorna gick efter och samlade upp dem i korgar. Sist kom barnen och plockade korn som de vuxna hade tappat. Solen brände på de bara ryggarna som glänste av olja. Arbetsgivaren måste alltid hålla sina arbetare med olja.

På tröskplatsen stjälptes innehållet i korgarna ut. Där gick oxar och trampade kornen ur axen. Vinden blåste bort agnarna. Nu kunde man se hur stor skörden hade blivit. Då kom jordägaren tillbaka med sina skrivare och räknade. Om skörden var mindre än beräknat blev bönderna slagna.
 

Intressanta fakta om forntidens Egypten

Visste du att:

 • Titeln farao kommer av det egyptiska per aa, som betyder stort hus eller palats.
   
 • I det gamla Egypten målade både män och kvinnor från överklassen läpparna dagligen, men ursprungligen användes läppstiftet sannolikt vid balsameringar för att ge mumierna mänskliga drag.
   
 • Vid fester tvättade man sig med natron, ett slags tvålvatten, och smorde in sig med välluktande oljor. De som hade råd satte på sig smycken och en bred, vacker krage. Kvinnorna klädde sig i sina tunnaste linneklänningar. De slösade med ögontusch och lade på rikligt med grön ögonskugga. Naglarna lackades i lysande rött. Många fäste en topp av fett på huvudet. Den innehöll ett luktämne. När fettet smälte ner över peruken, spred bärarinnan en ljuvlig doft omkring sig.
   
 • Egyptierna utvecklade en skrift som kallas hieroglyfer (ordet betyder helig skrift). Från början var det en bildskrift. Ordet sol betecknades med en bild av en sol och när man skulle skriva ordet man, ritades en enkel bild av en man. Skrivare var ett fint jobb i Egypten, eftersom man då slapp arbeta ute i den varma solen. Först år 1822 kunde arkeologerna börja läsa minnesmärken från det gamla Egypten. Det var då den franske arkeologen Jean François Champollion lyckades dechiffrera hieroglyferna.
   
 • Det första postväsendet man känner till fanns i Egypten 2000 år f.Kr. Det bemannades av ryttare och löpare.
   
 • Pyramiderna var gravkamrar för de egyptiska faraonerna. Om faraonernas kroppar förstördes skulle solen slockna och jorden gå under, trodde egyptierna. Därför gällde det att bygga säkra gravar för de döda konungarna. När man byggde en pyramid började man med att bestämma läget. Den skulle ligga väster om Nilen, eftersom egyptierna trodde att dödsriket låg i väster där solen går ner.
   
 • Det finns omkring 80 pyramider i Egypten. Utanför Kairo på Nilens västra strand finns de tre stora pyramiderna som byggdes för faraonerna Cheops, Mykerinos och Chefrens. De första pyramiderna byggdes mellan åren 2780 f. Kr och 2280 f.Kr.
   
 • Enligt den grekiske historikern Herodotos tog det 20 år för 100 000 man att bygga Cheopspyramiden. Yrkesmän arbetade året runt. Bönderna arbetade på bygget bara tre månader om året då Nilen hade sin årliga översvämning och de inte kunde arbeta på sina fält. Forskarna vet inte riktigt hur pyramiderna byggdes. Den vanligaste teorin är dock att de tunga stenblocken släpades upp på pyramiden med hjälp av långa ramper (ca 1,5 km) av sten, jord och stockar.
   
 • Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin uppfört, näst efter kinesiska muren. Cheopspyramiden är den största pyramiden. Den är 137 meter hög (ursprungligen var den 146 meter), dvs nästan lika hög som Kaknästornet i Stockholm. På pyramidens yta skulle nio fotbollsplaner få rum. Den består av 2,3 miljoner stenblock. Hade blocken fraktats dit idag hade man behövt en halv miljon lastbilar som vardera klarade en last på 15 ton.
   
 • När den berömda och vackra Kleopatra kom till makten 51 f.Kr vid 18 års ålder tvingades hon gifta sig med sin lillebror som var 12 år. Enligt egyptisk lag var hon tvungen att ha en man vid sin sida för att kunna styra landet. LÄS MER: Kleopatra
   
 • År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var 1900-talets största arkeologiska sensation. I graven fanns fler än 4 000 föremål och det tog sex år att tömma graven och konservera skatterna. Tutankhamun själv låg i tre kistor som stod i varandra. Den yttersta var av förgyllt trä, den näst innersta var av sten och den innersta var av solitt guld och vägde 1 110 kg. Kroppen hade balsamerats, men det visade sig att det var slarvigt utfört. Mumien var skadad av alltför rikligt bruk av balsameringsoljor. Tutankhamuns ansikte var täckt av en dödsmask av guld som förmodas vara porträttlik. Undersökningar av mumien visar att han antingen blev ihjälslagen eller omkom i en olycka.
   

Uppgifter och frågor

Frågor till texten:

 1. Den egyptiska civilisationen var mycket långlivad (till skillnad mot de olika kulturerna i Mesopotamien). Vad berodde detta på?
   
 2. Ge ett par exempel på hur bönderna betalade skatt till farao.
   
 3. Varför tror du att farao tyckte att religionen var viktig för folket?
   
 4. Varför var den s.k. Rosettastenen så viktig för egyptologer? (En egyptolog är en forskare som specialiserat sig på forntidens Egypten.)
   
 5. Varför ökade intresset för forntidens Egypten under 1800-talet och början av 1900-talet?

Ta reda på:

 1. Vilka av antikens sju underverk förknippas med forntidens Egypten?
   
 2. Pyramiderna byggdes för att bli gravar åt Egyptens härskare. Nämn fakta om världens största pyramid. Vilka var det som byggde pyramiderna?
   
 3. Amenhotep IV och Nefertiti är mycket kända och omtalade. Varför?
   
 4. Ramses II anses ha varit intressant och betydelsefull? Av vilka skäl?
   
 5. Varför blev Tutankhamun så känd?
   
 6. De första civilisationerna var s.k. flodkulturer, vilket betyder att de växte fram längs floder. Använd en befolkningskarta i en kartbok och hitta tätbefolkade områden som idag ligger längs floder. Försök sedan förklara varför så många bor där.

Diskutera:

 1. Pyramiderna och andra fornlämningar i Egypten vittnar om att landets härskare var mycket rik och mäktig. Försök förklara varför farao hade så stor makt.
   
 2. Egyptierna trodde på ett liv efter döden. Ge olika exempel som tyder på det.
   

 

Litteratur:
Åke Holmberg, Vår världs historia – från urtid till nutid, Natur och Kultur, 1995
S. Oredsson och L. Andersson, Historiens spegel, Studentlitteratur, 2001
Ian Shaw, Ancient Egypt: A Very Short Introduction, Oxford University Press, 2004
William J Duiker, World History: To 1500, Thomson/Wadsworth Publishing, 2006
 

FÖRFATTARE

Text: Robert de Vries (red.) och Hans Thorbjörnsson, läromedelsförfattare
Faktagranskad av: Fredrik Helander, museipedagog vid Medelhavsmuseet
Intressanta fakta är skrivet av Carsten Ryytty, historielärare och författare, känd för att göra historia roligt. Fler spännande historiska fakta hittar du i hans bok Historiens underbara värld.
 

Läs mer om

Kartor

Sidan uppdaterad: 12 mars 2024
Ursprungligen publicerad: 3 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Forntidens Egypten

SO-rummet bok
M
Egyptiskt par

Kärlek vid Nilen

av: Lars Hildingson
2024-04-04

Dikten "Jag vill till henne" skrevs för över 3 000 år sedan i det forntida Egypten. Denna uråldriga dikt speglar människans tidlösa längtan och kärlek. Trots tidens och kulturens skiftningar genom historien har känslorna av hopp, längtan och passion förblivit samma i alla tider...

+ Läs mer

M

Skriftens historia - från bildskrift till alfabet

av: Lars Hildingson
2023-07-04

Det äldsta kända skriftspråket, kilskriften, utvecklades i Mesopotamien för omkring 5 000 år sedan. Till en början användes skriftspråket för bokföring inom handel och jordbruk. Det bestod ursprungligen av teckningar och var en slags bildskrift. När alfabetet uppfanns blev skriftspråket enklare. Det var ett stort genombrott i skriftens historia eftersom tecknen nu istället motsvarades av olika ljud. Med ett alfabet kunde man använda en bokstav för ett ljud och slapp på så vis ha ett tecken för varje ord...

+ Läs mer

M
Båt på en flod.

Floderna och de första stora civilisationerna

av: Kaj Hildingson
2023-02-15

Världens första stora civilisationer uppstod i dalarna längs stora floder. Vid floderna Eufrat och Tigris i Mesopotamien, i Nildalen i Egypten, runt Indusdalen i Indien och Pakistan och vid Gula floden i Kina började riken växa fram för 5 000 år sedan. Gemensamt för dessa riken var att människorna där lärde sig att leda flodvatten ut över den torra åkerjorden och att använda floderna för transporter. Därmed skapades de första stora civilisationerna. Det var sumererna vid Eufrat och Tigris som var först...

+ Läs mer

M

Antonius och Kleopatra - kärlekshistoria med blodigt slut

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2022-10-23

Efter mordet på Caesar fick tre män i uppdrag att hämnas hans död: Caesars unge släkting Octavianus och Caesars två mest betrodda befälhavare Lepidus och Antonius. De bildade en grupp, ett triumvirat (det andra triumviratet i Roms historia), som skulle styra gemensamt. När Caesars död var hämnad och de tre låtit avrätta sina fiender, delade de upp romarriket mellan sig. Antonius fick den östra delen, Lepidus fick Gallien och Spanien och Octavianus skulle regera över resten. Men varken Octavianus eller Antonius litade på Lepidus. Han var gift med en syster till Brutus som varit en av de ledande i sammansvärjningen mot Caesar...

+ Läs mer

M

Forntidens handel på Medelhavet

av: Jan-Olof Fallström
2022-09-29

En vårdag någon gång på 1300-talet f.Kr lättade ett handelsfartyg ankar i staden Kas i sydvästra Mindre Asien (dagens Turkiet). Det var fullastat med varor som skulle säljas längs den vanliga färdvägen i östra Medelhavet. Plötsligt kom en hård kastvind från nordväst och överraskade skepparen. På några ögonblick var katastrofen fullbordad. Fartyget sjönk på 45 meters djup. Även om man alltid måste räkna med sådant i sjöfarten, är det lätt att föreställa sig de anhörigas sorg och ägarnas förtvivlan över förlusterna. Men med tiden blev allt glömt, tills en sommardag 1982...

+ Läs mer

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

Länkar om Forntidens Egypten

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Forntiden och antiken

Tidiga civilisationer och imperier från forntiden till slutet av antiken (3000 f.Kr - 500 e.Kr).

Hi
Karta

Egyptens historia

Fördjupa dig i Egyptens historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.

Re

Egyptisk mytologi

Den egyptiska mytologin var en religion i forntidens Egypten som existerade i omkring 3000 år. Egyptierna tillbad många...

Hi

Kända personer på forntiden och antiken

Historia om några av forntidens och antikens mest kända personer och deras levnadsöden.

Hi

Forntidens och antikens huvudlinjer

Forntidens och antikens huvuddrag i form av utmärkande tidstypiska företeelser och viktiga händelser.

Relaterade taggar

Hi
Egyptier med oxar

Flodkulturer

En flodkultur är en högkultur - en tidig civilisation - som uppstått kring ett flodsystem vars...

Hi
Porträtt

Kleopatra

Kleopatra (69-30 f.Kr) var en egyptisk drottning som är känd för sina romanser med några av sin...

Hi
Karta

Imperier

Med ett imperium menas ofta en större stat som omfattar flera nationer eller folkslag....

Hi
Upptäckten av Tutankhamuns grav.

Arkeologi

Arkeologi handlar inte bara om skatter och berömda upptäckter kring forntida kungar och drottningar...

Re
Pyramiderna vid Giza.

Egyptens pyramider

Egyptens pyramider är de största byggnadsverk människan någonsin skapat förutom kinesiska muren....

Hi
Tutankhamun

Tutankhamun

År 1922 fann forskare farao Tutankhamuns orörda grav i Egypten. Det skulle visa sig att det var...

Re
Ramses II

Mumier

De forntida egyptiska mumierna har beundrats i mer än 2 000 år. Under medeltiden utsatte européerna...