M
Kategori
Karta

Syriens geografi

Antal invånare: 18 275 704 (2021)
Huvudstad: Damaskus

Geografi och klimat

Syrien, vars gränser stakats ut av tidigare kolonialmakter, ligger i östra Medelhavsområdet och domineras av öken, stäpp och berg. Längst i väster har ganska god nederbörd skapat bördiga jordar, medan möjligheten att bedriva jordbruk i de ökenartade områdena i öster är helt beroende av vattnet från floden Eufrat. Till ytan är Syrien något större än Götaland och Svealand tillsammans.

Antal invånare: 18 275 704 (2021)
Huvudstad: Damaskus

Geografi och klimat

Syrien, vars gränser stakats ut av tidigare kolonialmakter, ligger i östra Medelhavsområdet och domineras av öken, stäpp och berg. Längst i väster har ganska god nederbörd skapat bördiga jordar, medan möjligheten att bedriva jordbruk i de ökenartade områdena i öster är helt beroende av vattnet från floden Eufrat. Till ytan är Syrien något större än Götaland och Svealand tillsammans.

ANNONS

ANNONS

Syrien
Bild: Utrikespolitiska institutet

Längs kusten löper en tre mil bred landremsa vilken avgränsas i öster av Alawitbergen som når över 1 500 meter över havet.

Öster om Alawitbergen ligger en bördig dalgång kring floden Orontes (al-Asi), som rinner upp i Libanon och passerar norrut genom Syrien på sin väg ut i Medelhavet via Turkiet. Dalen avskiljs i sin tur från en högplatå längre österut av bergskedjan Jabal al-Zawiya.

Högplatån består till största delen av stäpp och öken men genombryts av en rad låga berg som löper från sydväst mot nordöst. Söder om dessa berg längs gränsen till Jordanien ligger den syriska öknen, al-Hamad.

Genom högplatån rinner Eufrat från Turkiet i norr till Irak i sydöst. Eufrat och dess bifloder Khabur och Balikh utnyttjas för konstbevattning. Eufratdammen som stod klar på 1970-talet har gett upphov till en konstgjord sjö, Assadsjön, som är elva kilometer lång och åtta kilometer bred. En bit av floden Tigris i det nordöstra hörnet utgör gräns mot Turkiet.

Syriens flagga.

Längs gränsen mot Libanon i sydväst löper bergskedjan Antilibanon och där ligger landets högsta berg, det 2 814 meter höga Jabal al-Shaykh (eller Hermon). Öster om Antilibanon och söder om Damaskus finns ett delvis svårtillgängligt vulkaniskt bergområde, känt som Jabal al-Arab ("Arabernas berg") eller Jabal al-Duruz ("Drusernas berg").

Sedan 1967 ockuperar Israel ett nära 1 300 kvadratkilometer stort bergsområde i sydväst, Golanhöjderna.

Knappt en tredjedel av landets yta är uppodlad och bara omkring tre procent täcks av skog.

Vid kusten är klimatet fuktigt med varma somrar och milda regniga vintrar, medan det blir allt torrare inåt landet.

I de centrala och östra delarna är somrarna heta och vintrarna kalla. I sydöst råder ökenklimat. I Hamadöknen kan det bli över 40 grader varmt om sommaren och sandstormar är vanliga från februari till maj. I bergen snöar det på vintern och snö är inte heller ovanligt i Damaskus (700 meter över havet).

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar

Syriens viktigaste naturtillgångar är olja, naturgas och fosfat. Utvinning av marmor, gips och salt förekommer också. Dessutom finns mindre tillgångar av järnmalm, asfalt, koppar, uran, bauxit, magnesium, guld och silver. Oljeproduktionen har under inbördeskriget sedan 2011 minskat med 90 procent i områden som regimen kontrollerar.

Jordbruk

Jordbruket har traditionellt sett utgjort den syriska ekonomins ryggrad, och regeringen har strävat efter att landet ska vara självförsörjande på de viktigaste grödorna. Men under inbördeskriget har många lantbruk förstörts av stridshandlingarna, bönder har drivits på flykt och system för bevattning har raserats eller fallit sönder.

Industri

Textilier, konstgödsel, cement, livsmedel, kemikalier – Syrien har haft ganska bred industriproduktion. Men brist på kapital, krångliga lagar och otillförlitlig elförsörjning är några av de faktorer som redan före inbördeskriget hämmade landets industriella utveckling.

Besök Landguiden och läs mer om Syrien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Syriens geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Syriens geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Syrien

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Hi
Karta

Syriens historia

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.