Bild:
M

Syriens geografi

Antal invånare: 18 269 870 (2017)
Huvudstad: Damaskus

Geografi och klimat

Syrien, vars gränser stakats ut av tidigare kolonialmakter, ligger i östra Medelhavsområdet och domineras av öken, stäpp och berg. Längst i väster har ganska god nederbörd skapat bördiga jordar, medan möjligheten att bedriva jordbruk i de ökenartade områdena i öster är helt beroende av vattnet från floden Eufrat. Till ytan är Syrien något större än Götaland och Svealand tillsammans.

Längs kusten löper en tre mil bred landremsa vilken avgränsas i öster av Alawitbergen som når över 1 500 meter över havet. Öster om Alawitbergen ligger en bördig dalgång kring floden Orontes (al-Asi) som i sin tur avskiljs från högplatån längre österut av bergskedjan Jabal al-Zawiya. Högplatån består till största delen av stäpp och öken men genombryts av en rad låga berg som löper från sydväst mot nordöst. Söder om dessa berg längs gränsen till Jordanien ligger den syriska öknen, al-Hamad.

Genom högplatån rinner Eufrat från Turkiet i norr till Irak i sydöst. Eufrat och dess bifloder Khabur och Balikh utnyttjas för konstbevattning. Eufratdammen som stod klar på 1970-talet har gett upphov till en konstgjord sjö, Assadsjön, som är elva kilometer lång och åtta kilometer bred. En bit av floden Tigris i det nordöstra hörnet utgör gräns mot Turkiet.

Längs gränsen mot Libanon i sydväst löper bergskedjan Antilibanon och där ligger landets högsta berg, det 2 814 meter höga Jabal al-Shaykh (eller Hermon). Öster om Antilibanon och söder om Damaskus finns ett delvis svårtillgängligt område med vulkaniska berg, Jabal al-Arab (eller Jabal al-Duruz).

Sedan 1967 ockuperar Israel ett nära 1 300 kvadratkilometer stort bergsområde i sydväst, Golanhöjderna.

Knappt en tredjedel av ytan är uppodlad och bara omkring tre procent av landet täcks av skog.

Vid kusten är klimatet fuktigt med varma somrar och milda regniga vintrar, medan det blir allt torrare inåt landet.

I de centrala och östra delarna är somrarna heta och vintrarna kalla. I sydöst råder ökenklimat. I Hamadöknen kan det bli över 40 grader varmt om sommaren och sandstormar är vanliga från februari till maj. I bergen snöar det på vintern och snö är inte heller ovanligt i Damaskus (700 meter över havet).

Naturtillgångar

Syriens viktigaste naturtillgångar är olja, naturgas och fosfat. Utvinning av marmor, gips och salt förekommer också. Dessutom finns mindre tillgångar av järnmalm, asfalt, koppar, uran, bauxit, magnesium, guld och silver.

Jordbruk

Jordbruket har traditionellt sett utgjort den syriska ekonomins ryggrad, och regeringen har strävat efter att landet ska vara självförsörjande när det gäller de viktigaste grödorna. Bönder och lantarbetare var före det pågående inbördeskriget en av landets största yrkesgrupper.

Industri

Textilier, konstgödsel, cement, livsmedel, kemikalier – Syrien har haft en ganska bred industriproduktion men brist på kapital, krångliga lagar och otillförlitlig elförsörjning är några av de faktorer som redan före inbördeskriget hämmade landets industriella utveckling.

Turism

Syrien hade tidigare en stor potential som turistland, tack vare det rika kulturarvet och målmedvetna satsningar från regeringen på att öka turismen. Efter 2000 byggdes en rad nya hotell, bland annat omvandlades många kulturhistoriskt värdefulla privatbostäder i Damaskus och Aleppo till exklusiva hotell.

De flesta besökarna kom från grannländerna men västturismen växte. Sedan 2011 är turismen till Syrien dock obefintlig på grund av det pågående inbördeskriget, som gjort det livsfarligt att resa till landet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Syrien.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 18 269 870 (2017)
Huvudstad: Damaskus

Geografi och klimat

Syrien, vars gränser stakats ut av tidigare kolonialmakter, ligger i östra Medelhavsområdet och domineras av öken, stäpp och berg. Längst i väster har ganska god nederbörd skapat bördiga jordar, medan möjligheten att bedriva jordbruk i de ökenartade områdena i öster är helt beroende av vattnet från floden Eufrat. Till ytan är Syrien något större än Götaland och Svealand tillsammans.

Längs kusten löper en tre mil bred landremsa vilken avgränsas i öster av Alawitbergen som når över 1 500 meter över havet. Öster om Alawitbergen ligger en bördig dalgång kring floden Orontes (al-Asi) som i sin tur avskiljs från högplatån längre österut av bergskedjan Jabal al-Zawiya. Högplatån består till största delen av stäpp och öken men genombryts av en rad låga berg som löper från sydväst mot nordöst. Söder om dessa berg längs gränsen till Jordanien ligger den syriska öknen, al-Hamad.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Syriens geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Syrien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Syrien ur olika perspektiv. Här finns också en artikel där det berättas om konflikten med Israel om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Syrien. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Få en överblick av Syriens historia. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora drag.