M

Bahrain idag

Antal invånare: 1 641 172 (2019)
Huvudstad: Manama

Kungariket Bahrain, beläget på ett antal öar i Persiska viken, grundar liksom grannländerna sin ekonomi på utvinning av olja och gas. Makten vilar ytterst hos den sunnimuslimska kungafamiljen Khalifa, trots att en majoritet av invånarna är shiiter. Många av dem känner sig diskriminerade och regimen har periodvis tagit till hårda metoder för att hålla den shiamuslimskt dominerade oppositionen i schack. Våren 2011 lyckades kungafamiljen kväsa regimkritiska protester först sedan trupper från grannländer inom samarbetsorganisationen GCC kommit till undsättning.

Antal invånare: 1 641 172 (2019)
Huvudstad: Manama

Kungariket Bahrain, beläget på ett antal öar i Persiska viken, grundar liksom grannländerna sin ekonomi på utvinning av olja och gas. Makten vilar ytterst hos den sunnimuslimska kungafamiljen Khalifa, trots att en majoritet av invånarna är shiiter. Många av dem känner sig diskriminerade och regimen har periodvis tagit till hårda metoder för att hålla den shiamuslimskt dominerade oppositionen i schack. Våren 2011 lyckades kungafamiljen kväsa regimkritiska protester först sedan trupper från grannländer inom samarbetsorganisationen GCC kommit till undsättning.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Huvuddelen av Bahrains inhemska befolkning är araber; omkring en femtedel har persiskt ursprung och cirka en fjärdedel är indier. Ungefär hälften av befolkningen utgörs av utländska migrantarbetare utan medborgarskap.

Bahrains flagga.

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet. Den helt övervägande delen av invånarna är muslimer.

Bahrain är ett av få länder i världen som har fler shiamuslimer (ca 60–70 procent av muslimerna) än bekännare till islams dominerande riktning sunni.

Politiskt system

Efter en författningsändring 2002 är Bahrain formellt en konstitutionell monarki med ett tvåkammarparlament, majlis al-watani. I praktiken styr fortfarande familjen Al Khalifa. Den tidigare emiren tituleras numera kung. Ämbetet går i arv på manssidan. Kungen, som även är överbefälhavare, utser landets premiärminister som i sin tur utser regeringen, där familjen Khalifa sitter på alla nyckelposter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Demokrati och rättigheter

Bahrain domineras av sin kungafamilj, som till skillnad från folkets flertal är sunnimuslimsk. På senare år har landets shiiter, men också andra, krävt inflytande och yttrandefrihet. Resultatet har blivit förtryck. Övervakningen av pressen har skärpts och säkerhetspolisen håller regimkritiker i schack.

Utrikespolitik och försvar

Bahrain har ända sedan självständigheten 1971 varit västvänligt. Det året slöts ett vänskapsfördrag med Storbritannien. Numera är dock relationerna till grannlandet Saudiarabien viktigast. Saudierna bidrar, liksom Kuwait och Förenade arabemiraten, med finansiellt stöd till Bahrain. Iran har ofta setts som ett hot.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sedan 1930-talet har olja och naturgas utgjort basen i Bahrains ekonomi, som därför går upp eller ner med världsmarknadspriset på olja. Ett nytt olje- och gasfynd som tillkännagavs 2018 har väckt hopp om förlängt liv för branschen, men Bahrain försöker bredda sitt näringsliv, bland annat mot ökad tillverkningsindustri och servicesektor.

Landet har idag starkt bankväsende och utgör ett viktigt finansiellt centrum i regionen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bahrains geografi >

Sociala förhållanden

De sociala trygghetssystemen är väl utbyggda i Bahrain. Landets egna medborgare har rätt till sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt ålderspension.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bahrain.Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 24 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bahrain

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bahrains historia

Få en helhetsbild av Bahrains historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Bahrains geografi

Fördjupa dig i Bahrains geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...