M

Bahrain idag

Antal invånare: 1 492 580 (2017)
Huvudstad: Manama

Befolkning

Huvuddelen av Bahrains inhemska befolkning är araber; omkring en femtedel har persiskt ursprung.

Till skillnad från i andra stater kring Persiska viken var medborgarna länge i majoritet, men enligt en folkräkning 2010 hade andelen utländska mingrantarbetare utan medborgarskap stigit till omkring 54 procent av invånarna.

Antal invånare: 1 492 580 (2017)
Huvudstad: Manama

Befolkning

Huvuddelen av Bahrains inhemska befolkning är araber; omkring en femtedel har persiskt ursprung.

Till skillnad från i andra stater kring Persiska viken var medborgarna länge i majoritet, men enligt en folkräkning 2010 hade andelen utländska mingrantarbetare utan medborgarskap stigit till omkring 54 procent av invånarna.

ANNONS

ANNONS

Religion

Enligt grundlagen råder religionsfrihet. Den helt övervägande delen av invånarna är muslimer.

Bahrain är ett av få länder i världen som har fler shiamuslimer (ca 60–70 procent av muslimerna) än bekännare till islams dominerande riktning sunni.

Bahrains flagga.

Politiskt system

Efter en författningsändring 2002 är Bahrain formellt en konstitutionell monarki med ett tvåkammarparlament, majlis al-watani. I praktiken styr fortfarande familjen Al Khalifa. Den tidigare emiren tituleras numera kung. Ämbetet går i arv på manssidan. Kungen, som även är överbefälhavare, utser landets premiärminister som i sin tur utser regeringen, där familjen Khalifa sitter på alla nyckelposter. En effektiv säkerhetspolis håller vanligtvis regimkritiker i schack.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Bahrain har ända sedan självständigheten 1971 varit västvänligt. Det året slöts ett vänskapsfördrag med Storbritannien. Numera är dock relationerna till grannlandet Saudiarabien viktigast. Saudierna bidrar, liksom Kuwait och Förenade arabemiraten, med finansiellt stöd till Bahrain. Iran har ofta setts som ett hot.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Sedan 1930-talet har olja och naturgas utgjort basen i Bahrains ekonomi, som därför går upp eller ner med världsmarknadspriset på olja.

Landets oljereserver är relativt små och kommer att ta slut före 2020 om utvinningsnivåerna förblir oförändrade. Gasen beräknas räcka något längre.

Bahrain har försökt bredda sitt näringsliv, bland annat mot ökad tillverkningsindustri och servicesektor. Landet har idag ett starkt bankväsende och utgör ett viktigt finansiellt centrum i regionen.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Bahrains geografi >

Utrikeshandel

Huvuddelen av Bahrains export består av olja och oljeprodukter. Den största delen av importen består av råolja som raffineras i landet.

Landet är beroende av import av livsmedel och importerar även transportmedel och maskiner.

Sociala förhållanden

De sociala trygghetssystemen är väl utbyggda i Bahrain. Landets egna medborgare har rätt till sjuk- och arbetslöshetsförsäkring samt ålderspension.
 

Besök Landguiden och läs mer om Bahrain.Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Bahrain

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Bahrains historia

Få en helhetsbild av Bahrains historia eller fördjupa dig i viktiga händelser och särdrag under olika perioder i...

Bahrains geografi

Fördjupa dig i Bahrains geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...