Älvsborgs lösen

M
belägring

Älvsborgs lösen var en summa om 150 000 daler silvermynt som Sverige enligt Stettinfreden 1570 (efter nordiska sjuårskriget) skulle betala på tre år för att få tillbaka Älvsborgs fästning, rikets...

Änglar

S
staty

Änglar omnämns på många ställen i Bibeln och de förekommer flitigt inom bildkonsten, inte minst som juldekorationer. I Lukasevangeliet är det ängeln Gabriel som meddelar jungfru Maria att hon är...

ANNONS

Nya taggar