M

Spanien idag

Antal invånare: 46 572 030 (2017)
Huvudstad: Madrid

Befolkning

Spanien har sedan 1980-talet utvecklats från ett utvandrarland till ett invandrarland. Invandringen började dock avta från slutet av 2000-talets första årtionde då ekonomisk kris drabbade Spanien, och allt fler spanjorer har själva flyttat utomlands i jakt på jobb.

Antal invånare: 46 572 030 (2017)
Huvudstad: Madrid

Befolkning

Spanien har sedan 1980-talet utvecklats från ett utvandrarland till ett invandrarland. Invandringen började dock avta från slutet av 2000-talets första årtionde då ekonomisk kris drabbade Spanien, och allt fler spanjorer har själva flyttat utomlands i jakt på jobb.

ANNONS

ANNONS

Religion

Katolicismen är inte längre statsreligion i Spanien, men gynnas ändå av staten i vissa avseenden. Närmare tre fjärdedelar av befolkningen räknar sig som katoliker, men knappt hälften av dessa går regelbundet i kyrkan.

Politiskt system

Sedan general Francos död 1975 har kungadömet Spanien utvecklats från en centralstyrd diktatur till en demokrati med relativt omfattande självstyre för landets regioner.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Spaniens flagga.

Baskien

Regionen Baskien i norra Spanien är med sina drygt två miljoner invånare ett av de mer välmående och utvecklade områdena i landet.

Baskien har ett långtgående självstyre – bland annat har man rätt att självt bestämma hur regionens skatteinkomster ska användas – med en lehendakari i spetsen för den lokala regeringen. Här är både spanska och baskiska officiella språk.

Utrikespolitik och försvar

Under Francodiktaturen 1939–1975 var Spanien internationellt isolerat. Läget förändrades snabbt under demokratiseringen efter Francos död 1975.

Spanien blev medlem i försvarsalliansen Nato 1982 och fyra år senare i EG (numera EU).

Spanien tillhör idag de största investerarna i Latinamerika och värnar också om samarbetet med Medelhavsområdet, inte minst Nordafrika.

Medlemskapet i FN utgör en hörnsten i utrikespolitiken och 2015–2016 satt Spanien i FN:s säkerhetsråd.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Spanien är eurozonens fjärde största ekonomi. Sedan mitten av 1980-talet har det förvandlats från ett fattigt jordbruksland till en industrination med en stor tjänstesektor, främst turism.

Efter några år med snabb tillväxt, intensivt byggande och många bostadslån sprack en bostadsbubbla 2008 och djup ekonomisk kris följde med budgetnedskärningar, skyhög arbetslöshet, politiska protester och krislån från EU till banksektorn 2012.

Från 2014 har en viss återhämtning skett trots ett osäkert politiskt läge.

Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Spaniens geografi >

Utrikeshandel

Spanien har länge dragits med ett handelsunderskott, främst på grund av beroendet av importerad olja men även till följd av låg produktivitet och sämre konkurrenskraft. Sedan den ekonomiska krisen drabbade Spanien 2008 har underskottet i handelsbalansen dock krympt, vilket beror på minskad import och ökad export och även på det förhållandevis låga världsmarknadspriset på olja.

Sociala förhållanden

Det spanska samhället har förändrats i grunden efter Francodiktaturens fall 1975. Det har bland annat blivit mer jämställt. Under Francotiden fick kvinnor varken förvärvsarbeta eller ha bankkonton utan makens tillstånd. Skilsmässor var förbjudna. 1981 blev det tillåtet att skiljas, men först efter betänketid. Skälen till skilsmässan måste anges i ansökan.
 

Besök Landguiden och läs mer om Spanien.
Konflikter : Baskien
 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 21 januari 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Spanien

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Spaniens historia

Här hittar du material som behandlar Spaniens historia i små och stora perspektiv. Få en helhetsbild eller fördjupa dig...

Spaniens geografi

Geografi med fokus på Spanien. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Spaniens geografi ur olika...

Relaterade taggar

EU

Europeiska unionen (EU) är unik som internationell organisation. Det samarbete som sex länder...