M

Kenya idag

Antal invånare: 49 699 860 (2017)
Huvudstad: Nairobi

Befolkning

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba.

Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld. Halva befolkningen är under 19 år.

Antal invånare: 49 699 860 (2017)
Huvudstad: Nairobi

Befolkning

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba.

Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld. Halva befolkningen är under 19 år.

ANNONS

ANNONS

Religion

Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen.

Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Kenyas flagga.

Politiskt system

Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar. Rättsväsendet reformerades också och fick större oberoende än tidigare.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Utrikespolitik och försvar

Kenya har en framträdande roll i Östafrika. I Nairobi finns regionala högkvarter för en rad FN-organ och internationella frivilligorganisationer.

Samarbetet med Tanzania och Uganda är nära och de tre grannländerna ingår numera i en gemensam marknad. Övriga grannländer präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna.

Förbindelserna med västvärlden har traditionellt varit goda.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är betydligt större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren.

Tillväxten hålls till en del tillbaka av utbredd korruption och beroende av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser.

Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kenyas geografi >

Utrikeshandel

Kenyas ledande exportvaror är te och snittblommor. Importen, där olja och oljeprodukter dominerar, är dock betydligt större än exporten vilket ger ett ständigt underskott i handelsbalansen.

Sociala förhållanden

Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer.

Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Den rikaste tiondelen av befolkningen kontrollerar runt 40 procent av tillgångarna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kenya.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 10 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kenya

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kenyas geografi

Geografi med fokus på Kenya. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kenyas geografi ur olika perspektiv.

Kenyas historia

Fördjupa dig i Kenyas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.