M

Kenya idag

Antal invånare: 47 564 296 (2019)
Huvudstad: Nairobi

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar.

Antal invånare: 47 564 296 (2019)
Huvudstad: Nairobi

Till skillnad från många av sin grannländer har Kenya en relativt varierad ekonomi. Landet har ett rikt jordbruk, en ganska väl utvecklad industri och ett djurliv som lockar många turister. Den utbredda korruptionen är ett stort problem. Ett flerpartisystem infördes 1991, men den kenyanska demokratin har fortfarande stora brister och kring valen har politiker ofta försökt stärka sin egen ställning genom att underblåsa etniska motsättningar.

ANNONS

ANNONS

Befolkning

Ett drygt 40-tal folkgrupper bor i Kenya. Nästan två tredjedelar av invånarna tillhör någon av de fem största: kikuyu, luhya, kalenjin, luo och kamba. Det självständiga Kenya var länge förskonat från allvarliga etniska konflikter, men motsättningar har på senare år urartat i våld. Halva befolkningen är under 19 år.

Kenyas flagga.

Religion

Majoriteten av kenyanerna är kristna. Traditionella trosföreställningar spelar också en viktig roll, även bland delar av den kristna befolkningen. Religionsfrihet garanteras i författningen och toleransen mellan olika trosinriktningar är ganska hög.

Politiskt system

Republiken Kenya fick en ny författning 2010, efter åratal av politiska strider kring dess utformning. Den innebär bättre maktbalans och ökad decentralisering. Presidentens tidigare långtgående makt har begränsats till förmån för ett nytt tvåkammarparlament och en del maktbefogenheter har flyttats över till 47 nya län med folkvalda guvernörer och regionförsamlingar.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Kenya är sedan 1991 en flerpartidemokrati som regelbundet håller allmänna val. Valen åtföljs ofta av anklagelser om fusk. Korruption är ett stort problem, inte minst inom politiken. Ledande politiker har åtalats av ICC för våldsamheter efter valet 2007, men åtalen har lagts ned på grund av brist på bevis. Det finns en rad förhållandevis frispråkiga medier, men medieklimatet har hårdnat på senare år.

Utrikespolitik och försvar

Kenya har en framträdande roll i Östafrika. I Nairobi finns regionala högkvarter för en rad FN-organ och internationella frivilligorganisationer. Samarbetet med Tanzania och Uganda är nära och de tre grannländerna ingår numera i en gemensam marknad. Övriga grannländer präglas av intern oro, vilket påverkar relationerna. Förbindelserna med västvärlden har traditionellt varit goda.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Kenya är Östafrikas största ekonomi och utgör ett centrum för finans, IT-teknik och transporter i regionen. Industrisektorn är betydligt större och mer varierad än i grannländerna. Turismen är en viktig näringsgren. Tillväxten hålls till en del tillbaka av utbredd korruption och beroende av export av råvaror med pressade världsmarknadspriser. Jordbruket utgör fortfarande en stomme i ekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kenyas geografi >

Sociala förhållanden

Resurserna är ojämnt fördelade i Kenya, mer så än i flertalet grannländer. Nästan hälften av befolkningen lever i fattigdom samtidigt som det finns en relativt stor medelklass. Enligt biståndsorganisationen Oxfam tjänar den rikaste tiondelen av befolkningen 23 gånger mer än den fattigaste tiondelen.

Besök Landguiden och läs mer om Kenya.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 26 augusti 2021
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Länkar om Fakta om Kenya

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Kenyas geografi

Geografi med fokus på Kenya. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Kenyas geografi ur olika perspektiv.

Kenyas historia

Fördjupa dig i Kenyas historia. Här finns material som behandlar landets historia i små och stora drag.