Bild:
M

Omans geografi

Antal invånare: 4 636 260 (2017)
Huvudstad: Musqat

Geografi och klimat

Oman ligger på Arabiska halvön och har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. Två områden som tillhör Oman ligger skilda från övriga landet av grannlandet Förenade arabemiraten.

Den ena av de två områdena är den bergiga yttersta spetsen av Musandamhalvön, som sträcker sig in i det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Det andra är en liten enklav, Wadi Madha, som ligger längre in på samma halvö.

Landskapet utgörs till fyra femtedelar av ogästvänlig öken. Inlandet domineras av ett kargt berg- och höglandsområde, som genomskärs av uttorkade floddalar. Den viktigaste bergskedjan är Hajarbergen som löper parallellt med kusten från Musandamhalvön längs Omanviken. Landremsan mellan bergen och kusten kallas al-Batina och är det tätast befolkade området i Oman. Kusten är låglänt och relativt bördig. Skillnaden mellan kust och inland har präglat landets historia.

Gränsen mot Saudiarabien i väster går genom den nästan obebodda sandöknen al-Rub al-Khali. Provinsen Dhofar i söder skiljs från resten av landet av öken och en skogbevuxen bergskedja. Till landet hör också Kuria-Muria-öarna och ön Masira.

Klimatet i Oman är subtropiskt med heta, torra somrar och milda vintrar med regn. Vid kusten är det mycket hett och fuktigt mellan april och september, medan vinterhalvåret har ett mer drägligt klimat.

Nederbörd, som sydvästmonsunen för med sig, faller främst vid kusten och i den sydliga provinsen Dhofar. Den höglänta delen av inlandet får också en del regn.

Naturtillgångar och energi

I Oman började olja utvinnas först 1967. Oljefälten ligger främst sydväst om Musqat samt i provinsen Dhofar. De är små och utspridda, vilket gör dem mindre produktiva och utvinningen dyrare än i grannländerna. Man använder dock avancerad modern teknik för att få upp så mycket olja som möjligt.

Jordbruk

Jordbruk och fiske för självhushållning bidrar till en stor del av befolkningens försörjning. Förutsättningarna för jordbruk är dock svåra.

Bara cirka fem procent av landytan är lämpad för jordbruk, varav huvuddelen främst används till boskapsskötsel.

Industri

För att minska beroendet av olja har Oman gjort stora investeringar i den icke oljebaserade industrin. Vid sidan av oljeraffinering finns bland annat petrokemisk industri, fabriker för framställning av konstgödsel, metanol och cement samt ett aluminiumsmältverk.

Turism

Oman öppnades för utländska besökare först 1985 och även om stora satsningar nu görs på turismen, så görs det på ett försiktigt sätt för att inte utmana landets gamla traditioner.
 

Besök Landguiden och läs mer om Oman.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Antal invånare: 4 636 260 (2017)
Huvudstad: Musqat

Geografi och klimat

Oman ligger på Arabiska halvön och har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. Två områden som tillhör Oman ligger skilda från övriga landet av grannlandet Förenade arabemiraten.

Den ena av de två områdena är den bergiga yttersta spetsen av Musandamhalvön, som sträcker sig in i det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Det andra är en liten enklav, Wadi Madha, som ligger längre in på samma halvö.

Landskapet utgörs till fyra femtedelar av ogästvänlig öken. Inlandet domineras av ett kargt berg- och höglandsområde, som genomskärs av uttorkade floddalar. Den viktigaste bergskedjan är Hajarbergen som löper parallellt med kusten från Musandamhalvön längs Omanviken. Landremsan mellan bergen och kusten kallas al-Batina och är det tätast befolkade området i Oman. Kusten är låglänt och relativt bördig. Skillnaden mellan kust och inland har präglat landets historia.

Uppdaterad: 10 november 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Länkar om Omans geografi

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Oman. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Kilroy Travels webbplats hittar du en del lättsam information som berör Mellanösterns länders geografi.

Spara som favorit
          

Albatros Travels webbplats där du bl.a. kan läsa kortfattat om Mellanösterns och Asiens länders geografi.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Oman ur olika perspektiv. Oman, formellt Sultanatet Oman, är ett sultanat beläget i det östra hörnet av den Arabiska halvön. Huvudstaden är Muskat som också är landets största stad och dess viktigaste hamnstad...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Oman. Här kan du läsa kortfattat om landets samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Mellanösterns länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

Vagabond.se är en reseportal där du kan hitta nyheter, guider, aktuella reportage och information om olika resmål över hela världen. På webbsidan finns även ett hundratal reseguider till olika länder och städer runt om i världen.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Aktuell samhällsfakta om Oman. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...

Historia om Oman. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.