M
Kategori
Karta

Omans geografi

Antal invånare: 4 639 234 (2022)
Huvudstad: Musqat

Geografi och klimat

Oman ligger på Arabiska halvön och har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. Två områden som tillhör Oman ligger skilda från övriga landet av grannlandet Förenade arabemiraten.

Antal invånare: 4 639 234 (2022)
Huvudstad: Musqat

Geografi och klimat

Oman ligger på Arabiska halvön och har en lång kust mot Indiska oceanen i öster och mot Omanviken i norr. Två områden som tillhör Oman ligger skilda från övriga landet av grannlandet Förenade arabemiraten.

ANNONS

ANNONS

Oman
Bild: Utrikespolitiska institutet

Det ena av de två områdena är den bergiga yttersta spetsen av Musandamhalvön, som sträcker sig in i det strategiskt viktiga Hormuzsundet. Det andra är en liten exklav, Wadi Madha, som ligger längre in på samma halvö.

Landskapet utgörs till fyra femtedelar av ogästvänlig öken. Inlandet domineras av ett kargt berg- och höglandsområde, som genomskärs av uttorkade floddalar. Den viktigaste bergskedjan är Hajarbergen som löper parallellt med kusten från Musandamhalvön längs Omanviken. Landremsan mellan bergen och kusten kallas al-Batina och är det tätast befolkade området i Oman. Kusten är låglänt och relativt bördig. Skillnaden mellan kust och inland har präglat landets historia.

Gränsen mot Saudiarabien i väster går genom den nästan obebodda sandöknen al-Rub al-Khali. Provinsen Dhofar i söder skiljs från resten av landet av öken och en skogbevuxen bergskedja. Till landet hör också Kuria-Muria-öarna och ön Masira.

Klimatet i Oman är subtropiskt med heta, torra somrar och milda vintrar med regn. Vid kusten är det mycket hett och fuktigt mellan april och september, medan vinterhalvåret har mer drägligt klimat.

Nederbörd, som sydvästmonsunen för med sig, faller främst vid kusten och i den sydliga provinsen Dhofar. Den höglänta delen av inlandet får också en del regn.

Omans flagga.

Naturtillgångar och energi

I Oman började olja utvinnas först 1967. Oljefälten ligger främst sydväst om Musqat samt i provinsen Dhofar. De är små och utspridda, vilket gör dem mindre produktiva och utvinningen dyrare än i grannländerna. Man använder dock avancerad modern teknik för att få upp så mycket olja som möjligt.

Jordbruk

Jordbruk och fiske för självhushållning bidrar till en stor del av befolkningens försörjning. Förutsättningarna för jordbruk är dock svåra. Bara cirka fem procent av landytan är lämpad för jordbruk, varav huvuddelen främst används till boskapsskötsel.

ANNONS

ANNONS

Industri

För att minska beroendet av olja har Oman gjort stora investeringar i den icke oljebaserade industrin. Vid sidan av oljeraffinering finns bland annat petrokemisk industri, fabriker för framställning av konstgödsel, metanol och cement samt ett aluminiumsmältverk.

Besök Landguiden och läs mer om Oman.


Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Omans geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Omans geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Sh
Karta

Fakta om Oman

Aktuell samhällsfakta om Oman. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat...

Hi

Omans historia

Historia om Oman. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.