Bild:
M

Kanada idag

Antal invånare: 35 851 774 (2015)
Huvudstad: Ottawa

Befolkning

De flesta kanadensare lever i ett pärlband av städer längs gränsen till USA. Nästan två tredjedelar av invånarna bor i provinserna Ontario och Québec. Under senare år har dock inflyttningen till Alberta och British Columbia varit stor.

Stora områden är glest befolkade och norra Kanada är praktiskt taget obebott.

Urbefolkningarnas rättigheter

Till Kanadas ursprungsbefolkningar hör indianer (som kanadensarna kallar First Nation), inuiter och mestiser (métis, av blandat indianskt och franskt eller brittiskt ursprung).

Antalet invånare som räknar sig till ursprungsbefolkningarna ökade från 165 000 i början av 1950-talet till närmare 1,4 miljoner 2011.

De cirka 920 000 indianerna bor i städerna eller i något av nästan 2 900 reservat.

Antalet inuiter beräknas till knappt 73 000. Flertalet bor i Nunavut, Northwest Territories eller Québec. Mestiserna är omkring 448 000. Dessa grupper har ofta sämre sociala och ekonomiska villkor än den övriga befolkningen.

Religion

Religionsfrihet råder. Enligt siffror från 2011 räknade sig två tredjedelar av kanadensarna som kristna. Den grupp som hade vuxit mest sedan folkräkningen 2001 var den som sade sig helt sakna religion, från 16,5 procent till knappt 24 procent. Katolikerna var fortfarande flest. Nästan två av fem invånare tillhörde den katolska kyrkan (varav cirka sex miljoner i Québec).

Quebeckarna har dock under senare år blivit alltmer sekulariserade och språket spelar en större roll för deras identitet än religionen.

Politiskt system

Kanada är en förbundsstat där makten delas mellan den federala regeringen och de tio provinsregeringarna. De tre nordliga territorierna – Yukon, Northwest Territories och Nunavut – har inte samma självständiga ställning som provinserna men har egna regeringar med betydande befogenheter.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden.

Utrikespolitik och försvar

Kanada har traditionellt fört en aktiv utrikespolitik med ett starkt engage­mang i frågor som rör nedrustning, handel och miljö.

Under Konservativa partiets styre 2006–2015 spelade arbetet inom FN en mindre viktig roll än tidigare. Stora ansträngningar gjordes för att öka handelsutbytet med andra länder än USA. Kanada försökte också höja sin profil militärt bland annat genom att delta i den internationella insatsen i Libyen 2011, som ledde till Muammar Gaddafis fall och i den militära insatsen mot Islamiska staten (IS) i Irak och Syrien.

Efter maktskiftet i slutet av 2015 följde en omsvängning i utrikespolitiken. Redan i februari 2016 avbröts till exempel de militära flygräderna mot IS. Från 2017 råder också stor osäkerhet om hur kontakterna till USA kommer att påverkas sedan Donald Trumps valts till amerikansk president.

Ekonomi

Kanada är ett rikt land med enorma naturtillgångar, välutbildad arbetskraft och högteknologiska industrier. En omstrukturering av ekonomin har skett sedan 1960-talet.

Tillverkningsindustrin är fortfarande viktig för landets ekonomi, men tjänstesektorn har vuxit snabbt och svarade 2011 för tre fjärdedelar av bruttonationalprodukten (BNP) och sysselsatte åtta av tio kanadensare.

Gruvdrift samt olje- och gasutvinning ger stora exportinkomster. Jordbruket spelar fortfarande en central roll för ekonomin, särskilt i prärieprovinserna.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Kanadas geografi >

Utrikeshandel

På grund av den relativt begränsade inhemska marknaden har utrikeshandeln alltid spelat en viktig roll för Kanadas ekonomi.

Länge dominerades exporten av jord- och skogsbruksprodukter, men numera är industrivaror tillsammans med olja, gas och mineraler viktigast.

USA är med klar marginal landets viktigaste handelspartner, följt av Kina.

Sociala förhållanden

På det index som FN:s utvecklingsorgan UNDP upprättar årligen brukar Kanada ligga på någon av översta platserna, men 2012 hade landet trillat ned till elfte plats, delvis på grund av växande inkomstklyftor. Indexet tar hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet, medellivslängd och barnadödlighet.
 

Besök Landguiden och läs mer om Kanada.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Bild:

Antal invånare: 35 851 774 (2015)
Huvudstad: Ottawa

Befolkning

De flesta kanadensare lever i ett pärlband av städer längs gränsen till USA. Nästan två tredjedelar av invånarna bor i provinserna Ontario och Québec. Under senare år har dock inflyttningen till Alberta och British Columbia varit stor.

Stora områden är glest befolkade och norra Kanada är praktiskt taget obebott.

Urbefolkningarnas rättigheter

Till Kanadas ursprungsbefolkningar hör indianer (som kanadensarna kallar First Nation), inuiter och mestiser (métis, av blandat indianskt och franskt eller brittiskt ursprung).

Uppdaterad: 29 augusti 2017
Publicerad: 15 oktober 2010

Annons

Länkar om Fakta om Kanada

Sortera efter:
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Kanada. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en kort överblick över det som anses viktigt. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

På Sveriges Radios webbsida hittar du Ekots utrikesbakgrunder för Kanada. Här kan du läsa om bakgrunden till pågående konflikter och fördjupa dig i aktuella händelser. Artiklarna är skrivna av Ekots utrikesreportrar.

Kategorier:
Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om Kanada ur olika perspektiv. Kanada är ett land i Nordamerika. Kanada är världens näst största land till ytan efter Ryssland. Med en folkmängd på omkring 34 miljoner är det ett av världens mest glesbefolkade länder. Kanada är en federation som består av tio provinser och tre territorier...

Spara som favorit
          

Sveriges ambassads landfakta om Kanada. Här kan du läsa kortfattat om landets geografi, samhälle, politik, ekonomi, historia m.m.

Spara som favorit
          

På webbplatsen Geografi.nu hittar du geografi- och samhällsfakta om alla Nordamerikas länder. Varje land presenteras med en faktaartikel och massor av kartor och bilder. Sajten innehåller dessutom en omfattande databas som gör det möjligt att hitta den allra minsta stad, berg eller vattendrag i varje land samt nästan alltid massor av foton från platsen i fråga.

Spara som favorit
          

På Gapminders hemsida kan du studera och analysera mängder med statistik som beskriver situationen för människorna som bor och lever i världens alla länder. Med hjälp av statistikverktyget kan du jämföra landets situation med andra länder, men också se landets utveckling över längre tid i ämnesområden såsom ekonomi, utbildning, arbetsmarknad, hälsa och mycket mera. Obs! Se även FN-förbundets sajt Världskoll som har ett liknande, men lättare upplägg som med fördel kan användas tillsammans med Gapminder i undervisningen. 

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

Fördjupa dig i Kanadas geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Historia om Kanada. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.