M

Syriens historia

Spår av förhistoriskt mänskligt liv för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Stor-Syrien omfattade nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

På 2200-talet f Kr förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien. Den akkadiska civilisationen kuvades i sin tur mellan 2000 och 1800 f Kr av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.

Spår av förhistoriskt mänskligt liv för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Stor-Syrien omfattade nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

På 2200-talet f Kr förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien. Den akkadiska civilisationen kuvades i sin tur mellan 2000 och 1800 f Kr av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.

ANNONS

ANNONS

På 1600-talet f Kr erövrades dagens Syrien av Egypten vars styre över området utmanades av hettiter och assyrier i olika omgångar.

Mellan 1450 och 1200 f Kr blomstrade den gamla kuststaden Ugarit med stora palats och tempel. Från 1200-talet f Kr utvidgade fenicierna, som levde längs den syriska kusten, sitt välde. De var duktiga sjöfarare och upprättade en rad handelsstäder längs Medelhavets kust. Fenicierna utvecklade också ett alfabet ur vilket först det grekiska och senare det latinska alfabetet bildades.

På 700-talet f Kr fick assyrierna kontroll över Stor-Syrien, och de följdes i sin tur av babylonier och perser. På 300-talet f Kr föll det persiska riket för Alexander den stores styrkor och hela regionen kom under starkt grekisk/hellenistiskt inflytande. Efter Alexanders död styrdes Stor-Syrien av en av hans generaler, Seleukos, och dennes efterföljare, seleukiderna. Under denna tid flyttade många greker in och det syriska handelsväldet utvecklades med kontakter i både Indien och Europa. År 64 f Kr blev Stor-Syrien en romersk provins, och från 300-talet e Kr styrdes området från Bysans (Östrom). På 630-talet erövrades regionen av arabiska styrkor och inlemmades i det växande islamiska väldet. Från 661 var Damaskus huvudstad och handelscentrum i det islamiska imperiet under umayyad-dynastin. År 747 gjorde abbasid-dynastin uppror mot umayyaderna och flyttade imperiets centrum till Bagdad och Stor-Syrien degraderades till en provins bland andra.

I slutet av 800-talet annekterades Stor-Syrien återigen av Egypten som under de följande århundradena fick kämpa för att försvara territoriet mot invasioner av turkiska seldjuker, kristna korsfarare och slutligen mongoler. Under de egyptiska mamlukernas styre från 1250 försvagades landet av krig, hungersnöd och pest. En viss förbättring kunde noteras sedan de osmanska turkarna lagt under sig området i början av 1500-talet, men i stort innebar den osmanska eran en stagnation. I stora delar av landet lät turkarna lokala ledare sköta det dagliga styret i utbyte mot att de betalade skatt till Konstantinopel. Under 1800-talet öppnades området för västerländska missionärer som grundade flera skolor och universitet. Samtidigt reformerade turkarna det politiska systemet och berövade jordägarna en del av deras privilegier. I slutet av seklet fick den arabiska litteraturen en renässans, vilket banade väg för en växande arabisk nationalism under 1900-talet. Läs mer om nationalism >

Under första världskriget blev dagens Syrien centrum för den arabiska nationaliströrelsen. År 1920 utropades emiren Feysal, son till sharifen av Mekka, till kung över Stor-Syrien. Segrarmakterna delade emellertid upp området mellan sig i enlighet med det hemliga brittisk-fransk-ryska Sykes-Picotavtalet från 1916 om styckningen av Osmanska riketPalestina, dvs dagens Israel, Västbanken och Gaza samt Jordanien, tillföll britterna som mandat under Nationernas förbund medan resten blev ett franskt mandat. För att försvaga motståndet och dra fördel av den religiösa mångfalden delade fransmännen 1925 upp sitt mandat i Libanon och republiken Syrien.

När fransmännen tog över var både ekonomin och administrationen körda i botten. De styrde landet med hårda medel och alla nationalistiska strävanden slogs ned. Lokala uppror och strejker utmynnade i en allmän revolt 1925 under drusernas ledning.

Missnöjet med fransmännen kulminerade 1939, när Turkiet tilläts annektera Hatay-provinsen i nordväst. Under andra världskriget, 1941, utbröt nya uppror och samma år invaderades Syrien av allierade styrkor. Den franska exilregeringen under general de Gaulle lovade syrierna självständighet, och den erkändes formellt 1941. Maktskiftet gick dock trögt och det dröjde till hösten 1943 innan nationalistledaren Shukri Kuwatli kunde väljas till landets förste president. Självständigheten förverkligades inte helt och fullt förrän i april 1946 då alla utländska soldater hade lämnat Syrien.

Läs i Landguiden om Syriens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Syriens historia

M

Babylonien och Assyrien

Leif Löwegren
2016-04-23

Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området...

+ Läs mer

S

Arabernas och islams historia - från 600-talet till 1500-talet

Per G Andreen
2014-10-10

En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska expansionen samt om det Osmanska riket.

+ Läs mer

Länkar om Syriens historia

Sortera efter:
Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

Relaterade ämneskategorier

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Syriens geografi

Fördjupa dig i Syriens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Fakta om Syrien

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...