Bild:
M

Syriens historia

Spår av förhistoriskt mänskligt liv för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Stor-Syrien omfattade nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

På 2200-talet f Kr förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien. Den akkadiska civilisationen kuvades i sin tur mellan 2000 och 1800 f Kr av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.

På 1600-talet f Kr erövrades dagens Syrien av Egypten vars styre över området utmanades av hettiter och assyrier i olika omgångar.

Mellan 1450 och 1200 f Kr blomstrade den gamla kuststaden Ugarit med stora palats och tempel. Från 1200-talet f Kr utvidgade fenicierna, som levde längs den syriska kusten, sitt välde. De var duktiga sjöfarare och upprättade en rad handelsstäder längs Medelhavets kust. Fenicierna utvecklade också ett alfabet ur vilket först det grekiska och senare det latinska alfabetet bildades.

På 700-talet f Kr fick assyrierna kontroll över Stor-Syrien, och de följdes i sin tur av babylonier och perser. På 300-talet f Kr föll det persiska riket för Alexander den stores styrkor och hela regionen kom under starkt grekisk/hellenistiskt inflytande. Efter Alexanders död styrdes Stor-Syrien av en av hans generaler, Seleukos, och dennes efterföljare, seleukiderna. Under denna tid flyttade många greker in och det syriska handelsväldet utvecklades med kontakter i både Indien och Europa. År 64 f Kr blev Stor-Syrien en romersk provins, och från 300-talet e Kr styrdes området från Bysans (Östrom). På 630-talet erövrades regionen av arabiska styrkor och inlemmades i det växande islamiska väldet. Från 661 var Damaskus huvudstad och handelscentrum i det islamiska imperiet under umayyad-dynastin. År 747 gjorde abbasid-dynastin uppror mot umayyaderna och flyttade imperiets centrum till Bagdad och Stor-Syrien degraderades till en provins bland andra.

I slutet av 800-talet annekterades Stor-Syrien återigen av Egypten som under de följande århundradena fick kämpa för att försvara territoriet mot invasioner av turkiska seldjuker, kristna korsfarare och slutligen mongoler. Under de egyptiska mamlukernas styre från 1250 försvagades landet av krig, hungersnöd och pest. En viss förbättring kunde noteras sedan de osmanska turkarna lagt under sig området i början av 1500-talet, men i stort innebar den osmanska eran en stagnation. I stora delar av landet lät turkarna lokala ledare sköta det dagliga styret i utbyte mot att de betalade skatt till Konstantinopel. Under 1800-talet öppnades området för västerländska missionärer som grundade flera skolor och universitet. Samtidigt reformerade turkarna det politiska systemet och berövade jordägarna en del av deras privilegier. I slutet av seklet fick den arabiska litteraturen en renässans, vilket banade väg för en växande arabisk nationalism under 1900-talet. Läs mer om nationalism >

Under första världskriget blev dagens Syrien centrum för den arabiska nationaliströrelsen. År 1920 utropades emiren Feysal, son till sharifen av Mekka, till kung över Stor-Syrien. Segrarmakterna delade emellertid upp området mellan sig i enlighet med det hemliga brittisk-fransk-ryska Sykes-Picotavtalet från 1916 om styckningen av Osmanska riketPalestina, dvs dagens Israel, Västbanken och Gaza samt Jordanien, tillföll britterna som mandat under Nationernas förbund medan resten blev ett franskt mandat. För att försvaga motståndet och dra fördel av den religiösa mångfalden delade fransmännen 1925 upp sitt mandat i Libanon och republiken Syrien.

När fransmännen tog över var både ekonomin och administrationen körda i botten. De styrde landet med hårda medel och alla nationalistiska strävanden slogs ned. Lokala uppror och strejker utmynnade i en allmän revolt 1925 under drusernas ledning.

Missnöjet med fransmännen kulminerade 1939, när Turkiet tilläts annektera Hatay-provinsen i nordväst. Under andra världskriget, 1941, utbröt nya uppror och samma år invaderades Syrien av allierade styrkor. Den franska exilregeringen under general de Gaulle lovade syrierna självständighet, och den erkändes formellt 1941. Maktskiftet gick dock trögt och det dröjde till hösten 1943 innan nationalistledaren Shukri Kuwatli kunde väljas till landets förste president. Självständigheten förverkligades inte helt och fullt förrän i april 1946 då alla utländska soldater hade lämnat Syrien.

Läs i Landguiden om Syriens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Spår av förhistoriskt mänskligt liv för 150 000 år sedan har påträffats i syriska grottor. Det historiska Stor-Syrien omfattade nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

På 2200-talet f Kr förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien. Den akkadiska civilisationen kuvades i sin tur mellan 2000 och 1800 f Kr av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.

På 1600-talet f Kr erövrades dagens Syrien av Egypten vars styre över området utmanades av hettiter och assyrier i olika omgångar.

Uppdaterad: 13 mars 2018
Publicerad: 14 oktober 2010

Annons

Artiklar om Syriens historia

M
Leif Löwegren
2016-04-23
Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har...
S
Per G Andreen
2014-10-10
En kortfattad kronologisk överblick över arabernas och islams historia från Muhammeds tid fram till en bit in på 1500-talet. Här berättas om islams uppkomst, kalifaten och den arabiska...

Länkar om Syriens historia

Sortera efter:
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om kriget i Syrien. Det syriska inbördeskriget är en pågående konflikt mellan myndigheter, i ledning av Bashar al-Assads Baath’s regim, och flera oppositionsgrupper. Det pågår även strider mellan de olika oppositionsgrupperna. Ryssland och Iran stöttar Assad-regimen medan USA och allierade, såsom Frankrike, Turkiet, och Saudi-Arabien, bistår några av oppositionsgrupperna...

Spara som favorit
          

Globalis är en webbplats som drivs av Svenska FN-förbundet. Här kan du bl.a. läsa om konflikten om Golanhöjderna mellan Syrien och Israel. Israel ockuperade de syriska Golanhöjderna 1967 och har sedan 1981 hävdat att området är del av israeliskt territorium. Syrien har FN:s säkerhetsråd på sin sida och kräver att området ska lämnas tillbaka...

Spara som favorit
          

Genomgång (3:56 min) där SO-Sture berättar om Fenicien och fenicierna. Här berättas om järnet, alfabetet och skeppsbyggen.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om riket Assyrien som uppstod vid floden Tigris i dagens Irak. Assyrien växte till en mäktig krigsmaskin som under sin storhetstid kontrollerade hela Mellanöstern. Under 1 500 år var assyrierna en makt­faktor som fruktades av alla mindre folk...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Allt om Historia där du kan läsa om drottning Zenobia av Palmyra. På 200-talet trotsade Zenobia den romerska övermakten genom att utropa sig till drottning av Egypten och skapa ett eget imperium i de östra delarna av romarriket. Men drottningens styrkor kunde inte hålla stånd mot kejsare Aurelianus armé.

Spara som favorit
          

I Landguiden hittar du massor av fakta om Syrien. Faktan är indelad i olika ämnesområden. I gratisversionen ges en sammanfattande överblick över ämnena. De längre avsnitten kräver inloggning. Hör efter med din skola om ni abonnerar på Landguiden. Webbplatsen drivs av Utrikespolitiska Institutet och omfattar lättillgänglig och alltid uppdaterad information om alla världens länder.

Spara som favorit
          

Genomgång (17:14 min) där historieläraren Cecilia Düringer går igenom Syriens historia under 1900-talet. Här berörs åren 1900-1922.

Spara som favorit
          

Genomgång (9:09 min) där historieläraren Cecilia Düringer går igenom Syriens historia under 1900-talet. Här berörs åren 1922-1946, Syrien under den franska mandatmakten. Fokus ligger på Frankrikes agerande.

Spara som favorit
          

Genomgång (21:10 min) där historieläraren Cecilia Düringer går igenom Syriens historia under 1900-talet. Här berörs åren 1946 till slutet av 1900-talet.

Spara som favorit
          

Genomgång (16:12 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs Nasser, den egyptiske presidenten, och Egyptens drabbning med den nya staten Israel under 1950-talet och 1960-talet.

Spara som favorit
          

Genomgång (13:50 min) där gymnasieläraren Björn Westerström fortsätter berätta om Mellanösternkonflikten. Här berörs konflikt och fred mellan Egypten och Israel 1970-1981, bl.a. oktoberkriget 1973.

Spara som favorit
          

Säkerhetspolitik.se är en statlig webbplats där du kan ta del av en mängd fakta och analyser som berör olika aktuella konflikter i världen. Här kan du läsa om gamla och aktuella konflikter i Syrien. Du hittar också en del annan historia och samhällsfakta om landet.

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Militär Historia där Oskar Sjöström berättar om Saladin. Saladin lade under sig Syrien och Egypten – och gick till historien som de kristna korsfararnas överman...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om de första städerna. Historien om civilisationens gryning måste skrivas om. Sumererna var inte ensamma om att bilda kungadömen och bygga städer. Ny forskning visar att statsbildningar uppstod i norra Syrien och sydöstra Turkiet samtidigt med de sumeriska. Och alltihop började omkring 500 år tidigare än man hittills trott...

Spara som favorit
          

På Globalis webbsida kan du läsa kortfattat om Syrien ur olika perspektiv. Här finns också en artikel där det berättas om konflikten med Israel om Golanhöjderna. Globalis grundar sig på statistik från FN och andra internationella organisationer.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du hittar lite information om Syrien. Syrien, formellt Arabrepubliken Syrien, är en stat i Mellanöstern. Landets huvudstad är Damaskus. Landet gränsar mot Jordanien, Libanon, Irak, Turkiet och Israel, varav sistnämnda stat ockuperar delar av landet..

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om sexdagarskriget 1967.

Spara som favorit
          

Artikel i Wikipedia där du kan läsa om oktoberkriget 1973. En arabisk koalition ledd av Egypten och Syrien angrep överraskande Israel under den judiska högtiden Jom kippur i syfte att återvinna de områden som förlorats under sexdagarskriget till Israel...

Spara som favorit
          

Artikel i tidningen Populär Historia där du kan läsa om sexdagarskriget 1967. Sexdagarskriget är ett av historiens kortaste krig och samtidigt en av de mest överväldigande militära segrarna. Resultatet av striderna 1967 präglar än i dag den politiska och geografiska situationen i Mellanöstern…

Spara som favorit
          

På YouTube hittar du massor av filmklipp av varierande längd och kvalité som handlar om islam och dess historia. Är du intresserad av religion och historia så är YouTube en guldgruva. Om inte annat så kanske du får inspiration till att utforska ämnet vidare. Pröva även att söka med andra sökord eller specificera din sökning om du letar efter något särskilt. Tänk dock på att vara extra källkritisk eftersom filmklippen ibland är personliga och kan ge en vinklad och förenklad bild av ämnet de skildrar.

Spara som favorit

Relaterade ämneskategorier

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Fördjupa dig i Syriens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika perspektiv.

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska omvälvningar runt hela världen....

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del annat material med anknytning...