M
Kategori
Karta

Syriens historia

Den moderna staten Syrien bildades under 1900-talet, men människor har bott i området mycket länge.  Spår av tidiga människoarter har påträffats i syriska grottor. Historiskt sett användes namnet ”Syrien” om olika regioner på östra Medelhavskusten, i det område som omfattar nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Homo erectus är den första människoarten som sprider sig i Mellanöstern, bland annat dagens Syrien.

Den moderna staten Syrien bildades under 1900-talet, men människor har bott i området mycket länge.  Spår av tidiga människoarter har påträffats i syriska grottor. Historiskt sett användes namnet ”Syrien” om olika regioner på östra Medelhavskusten, i det område som omfattar nuvarande Syrien, Libanon, Jordanien och Palestina/Israel.

Homo erectus är den första människoarten som sprider sig i Mellanöstern, bland annat dagens Syrien.

ANNONS

ANNONS

Tidiga homo sapiens – som skulle komma att utvecklas till den moderna människan – kan ha nått regionen redan för omkring 100 000 år sedan. Det har gjorts fossilfynd i Syrien som tolkas i den riktningen. (Till Europa antas homo sapiens ha nått för cirka 40 000 år sedan.) Man vet dessutom att homo sapiens under flera tusen år samexisterade med neandertalare, som också har lämnat arkeologiska spår efter sig i Syrien.

Det var innan människan lärde sig bruka jorden och hålla tamboskap. Den utvecklingen tog fart för omkring 11 000 år sedan just i ”den bördiga halvmånen”, som inbegriper dagens Syren och Irak. Enligt en studie som publicerades i tidskriften Nature 2016 kan jordbruksteknik också ha utvecklats samtidigt i västra Iran.

Syrien omtalas för första gången i egyptiska källor från 3000-talet f Kr i samband med egyptiska expeditioner i jakt på timmer. Mellan ungefär 2400 och 2250 f Kr dominerades norra Syrien av kungariket Ebla, i vars skrifter Damaskus redan omnämns. Staden är därmed världens äldsta kontinuerligt bebodda huvudstad.

På 2200-talet f Kr förstördes Ebla av riket Akkad i södra Mesopotamien. Den akkadiska civilisationen kuvades i sin tur mellan 2000 och 1800 f Kr av ett semitiskt nomadfolk, amoriterna.

På 1600-talet f Kr erövrades dagens Syrien av Egypten vars styre över området utmanades av hettiter och assyrier i olika omgångar. Kuststaden Ugarit blomstrade, med stora palats och tempel. Från 1200-talet före Kristus utvidgade fenicierna, som levde längs kusten, sitt välde. De var duktiga sjöfarare och anlade handelsstäder längs Medelhavets kust. Fenicierna utvecklade också ett alfabet, där tecknen stod för konsonantljud. Systemet övertogs av greker, som lade till tecken för vokaler och lade grunden för det latinska alfabetet.

På 700-talet före vår tideräkning lade assyrierna under sig området, och de följdes av babylonier och perser. På 300-talet f Kr föll det persiska riket för Alexander den stores styrkor och hela regionen kom under starkt grekisk/hellenistiskt inflytande. Efter Alexanders död styrdes området av en av hans generaler, Seleukos, och dennes efterföljare seleukiderna. Många greker flyttade in och handelsväldet utvecklades, med kontakter i Indien och Europa.

ANNONS

ANNONS

År 64 f Kr blev Syrien en romersk provins, och från 300-talet styrdes området från Bysans (östromerska riket). På 630-talet erövrades regionen av arabiska styrkor och inlemmades i det växande islamiska väldet. Från 661 var Damaskus huvudstad och handelscentrum i det islamiska imperiet under umayyad-dynastin. År 747 gjorde abbasid-dynastin uppror mot umayyaderna och flyttade imperiets centrum till Bagdad.

I slutet av 800-talet annekterades området återigen av Egypten som under de följande århundradena fick kämpa för att försvara territoriet mot invasioner av turkiska seldjuker, kristna korsfarare och slutligen mongoler. Under de egyptiska mamlukernas styre från 1250 försvagades landet av krig, hungersnöd och pest. En viss förbättring kunde noteras sedan de osmanska turkarna lagt under sig området i början av 1500-talet, men i stort innebar den osmanska eran en stagnation. I stora delar av landet lät turkarna lokala ledare sköta det dagliga styret i utbyte mot att de betalade skatt till Konstantinopel.

Under 1800-talet öppnades området för västerländska missionärer som grundade flera skolor och universitet. Samtidigt reformerade turkarna det politiska systemet och berövade jordägarna en del av deras privilegier. I slutet av seklet fick den arabiska litteraturen en renässans, vilket banade väg för en växande arabisk nationalism under 1900-talet. Läs mer om nationalism >

Under första världskriget blev dagens Syrien centrum för den arabiska nationaliströrelsen. År 1920 utropades emiren Feysal, son till sharifen av Mekka, till kung över Stor-Syrien. Segrarmakterna delade emellertid upp området mellan sig i enlighet med det hemliga brittisk-fransk-ryska Sykes-Picotavtalet från 1916 om styckningen av Osmanska riketPalestina, dvs dagens Israel, Västbanken och Gaza samt Jordanien, tillföll britterna som mandat under Nationernas förbund medan resten blev ett franskt mandat.

När fransmännen tog över var både ekonomin och administrationen körda i botten. Frankrike styrde med hårda medel och nationalistiska strävanden slogs ned. Lokala uppror och strejker utmynnade i en allmän revolt 1925 med början bland druserna i södra Syrien. För att försvaga motståndet och dra fördel av den religiösa mångfalden överförde fransmännen vid denna tid delar av Syrien till sitt mandat i Libanon och styckade upp resten av Syrien i franskkontrollerade småstater: en drusisk stat i söder, en alawitisk i väster, en sunnitisk stat runt Damaskus och en runt Aleppo. Den syriska nationaliströrelsen motsatte sig detta och lyckades tvinga fransmännen att återförena landet med Damaskus som huvudstad.

ANNONS

ANNONS

Missnöjet med fransmännen kulminerade 1939, när Turkiet tilläts annektera Hatay-provinsen i nordväst. Under andra världskriget, 1941, utbröt nya uppror och samma år invaderades Syrien av allierade styrkor. Den franska exilregeringen under general de Gaulle lovade syrierna självständighet, och den erkändes formellt 1941. Frankrike drog dock benen efter sig och det dröjde till hösten 1943 innan nationalistledaren Shukri al-Quwatli kunde väljas till landets förste president. Självständigheten förverkligades inte helt och fullt förrän i april 1946, då de sista franska soldaterna lämnade Syrien, under press från både USA och Sovjetunionen.

Läs i Landguiden om Syriens historia - tiden efter andra världskriget och framåt.

 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 29 september 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Artiklar om Syriens historia

SO-rummet bok
S

Araberna, del 4: Religiös splittring och maktskifte

av: Lars Hammarén
2022-12-20

Fjärde delen i en artikelserie om arabernas historia under islam. Här kan du läsa om islams tidiga splittring i två huvudgrenar: shia och sunni. Här behandlas också det umayyadiska kalifatets fall vid mitten av 700-talet, vilket ledde till uppkomsten av det abbasidiska kalifatet. Därmed försköts islams centrum från Damaskus i Syrien (som utgjort umayyadernas kärnland) till Bagdad i Irak som blev det nya abbasidkalifatets maktbas. Under det abbasidiska kalifatet började ett helt nytt muslimskt samhälle ta form...

+ Läs mer

L

Handelsförbindelser över Medelhavet under forntiden: minoerna, mykenarna, egyptierna och fenicierna

av: Kaj Hildingson
2022-07-03

På den bergiga Medelhavsön Kreta som ligger mellan Grekland och Egypten bodde ett folk som kallades minoerna. Deras civilisation var helt beroende av havet. Minoerna sökte bland annat efter stenarten obsidian på öarna i Egeiska havet utanför Grekland. Den hårda stenen användes till skär- och huggverktyg innan konsten att smida metall blivit känd. Från 3500 år f.Kr finns det bevis på handel mellan Kreta och Egypten...

+ Läs mer

L

De första städerna

av: Kaj Hildingson och Lars Hildingson
2021-12-05

Det var vattnet som för 10 000 år sedan skapade en stad nära norra änden av Döda havet i dagens Israel. I denna del av floden Jordans dalgång forsade tusentals liter friskt källvatten per dygn fram ur jorden. I området fanns det gott om vilda djur och vilt vete. Kort sagt, en perfekt plats att bo på. Där byggdes Jeriko, en av jordens äldsta städer. Kanske bodde så många som 1 000 människor där för 10 000 år sedan. Då fanns där hus, en mur runt staden och ett vakttorn...

+ Läs mer

M

Glas förändrade vår världsbild - glasblåsningens historia

av: Magnus Västerbro
2021-01-16

Här har vi att göra med en anonym hjälte, vars uppfinning först passerade obemärkt, men som långt senare skulle visa sig vara fullkomligt revolutionerande. Någonstans, i en av de oräkneliga glashyttorna i det område som idag motsvaras av gränstrakterna mellan Syrien och Irak, fick en påhittig människa en dag en snilleblixt. I stället för att tillverka glas på det gamla sättet, där man gjöt det i former, eller gjorde ihåliga kärl genom att gjuta glas kring en lerkärna som sedan knackades bort, utvecklade han en helt ny teknik - glasblåsningen...

+ Läs mer

S

Syriens moderna politiska historia, del 1: Från självständigheten fram till 2011

av: Leif Stenberg
2020-05-08

Del 1 av 2 i en artikelserie om kriget i Syrien (syriska inbördeskriget) och landets moderna, politiska historia. I den här delen berörs både den politiska utvecklingen och vanligt vardagsliv - från Syriens självständighet 1946, då de sista franska trupperna lämnade landet, fram till 2011 då inbördeskriget startade...

+ Läs mer

M

Babylonien och Assyrien

av: Lars Hammarén
2016-04-23

Tvåflodslandet eller Mesopotamien är ett av de områden där den mänskliga civilisationen först slog rot. Det är ett bördigt land där vägarna mellan Europa, Indien och Kina drar fram. Därför har detta område varit skådeplatsen för otaliga krig och strider. Många stormakter har genom historien avlöst varandra och kontrollerat området...

+ Läs mer

Länkar om Syriens historia

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi

Medeltidens muslimska värld

I samband med islams uppkomst på 600-talet växte en ny kultur fram i Mellanöstern under medeltiden.

Ge
Karta

Syriens geografi

Fördjupa dig i Syriens geografi. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar landets geografi ur olika...

Hi

Efterkrigstidens huvudlinjer

Efterkrigstidens huvudlinjer och viktiga händelser (1945-1991). Efterkrigstiden var en period av stora politiska...

Sh
Karta

Fakta om Syrien

Aktuell samhällsfakta om Syrien. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt en del...

Relaterade taggar

Hi
Kolonialism

Kolonisation och kolonialism

Kolonisation är när en stat tar ett område utanför sitt eget land i besittning. Kolonialism är...

Hi
Karta

Mellanösternkonflikten

Bakgrunden till MellanösternkonfliktenSionismen, d.v.s. idén om en judisk stat, har funnits sedan...

Hi
tanks

Sexdagarskriget

Sexdagarskriget utkämpades från 5 juni till 10 juni 1967 mellan å ena sidan Israel och på andra...

Hi
Israeliska trupper

Oktoberkriget

Oktoberkriget, eller Jom kippurkriget, ägde rum mellan 6 och 25 oktober 1973. Konflikten utkämpades...