M

Papua Nya Guineas geografi

Antal invånare: 8 251 160 (2017)
Huvudstad: Port Moresby

Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien.

Inom landets gränser finns omkring 600 öar, fördelade på fem större ögrupper. De flesta öarna är mycket små. Störst och viktigast är New Britain, New Ireland och Manus i Bismarckarkipelagen samt Bougainville, som politiskt tillhör Papua Nya Guinea men geografiskt angränsar till grannlandet Salomonöarna.

Antal invånare: 8 251 160 (2017)
Huvudstad: Port Moresby

Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien.

Inom landets gränser finns omkring 600 öar, fördelade på fem större ögrupper. De flesta öarna är mycket små. Störst och viktigast är New Britain, New Ireland och Manus i Bismarckarkipelagen samt Bougainville, som politiskt tillhör Papua Nya Guinea men geografiskt angränsar till grannlandet Salomonöarna.

ANNONS

ANNONS

Ett bergsmassiv löper i öst-västlig riktning genom det inre av Nya Guinea. Dess högsta toppar når över 4 500 meters höjd. Längs nordkusten samt på vissa öar i Bismarckarkipelagen och i Salomonhavet finns aktiva vulkaner. Jordbävningar förekommer och följs ibland av tsunamier (jättelika havsvågor).

Norr om bergen på Nya Guinea ligger en relativt smal kustslätt, medan öns södra delar till största delen består av sumpigt lågland med tropisk regnskog och mangrovesnår. Två tredjedelar av landets yta täcks av skog med ett rikt växt- och djurliv, bland annat ett stort antal arter av paradisfåglar.

Papua Nya Guineas flagga.

Papua Nya Guinea är rikt på vattendrag och har vidsträckta deltan vid de större flodmynningarna, särskilt vid floderna Fly och Purari.

Papua Nya Guinea ligger i den tropiska klimatzonen, men till följd av stora höjdskillnader varierar klimat och växtlighet stort mellan olika delar av landet.

Vid kusterna och i låglandet är klimatet hett och fuktigt året om. I höglandet är det svalare, och på höjder över 2 100 meter är nattfrost vanligt. Dagtemperaturen i låglandet överskrider ofta 30 grader, medan den håller sig runt 22 grader eller något mer i höglandet. Det är små skillnader i temperatur över året.

Med undantag för området runt huvudstaden Port Moresby, som i huvudsak är regnfattigt, får Papua Nya Guinea rikligt med nederbörd hela året. Mest regnar det under monsunperioden från november till april då kraftiga oväder och cykloner drar in från nordväst, ofta med översvämningar och jordskred som följd. Från maj till oktober blåser sydöstmonsunen.

ANNONS

ANNONS

Naturtillgångar och energi

Papua Nya Guinea har stora förekomster av naturgas och olja, liksom av timmer. Landet är också mycket rikt på mineraler, främst guld och koppar men även silver, nickel och bly. Sedan 1970-talet har mineralproduktionen dominerat landets ekonomi och svarar för merparten av exporten. Samtidigt har miljöförstöring följt i gruvdriftens spår och lett till många konflikter med lokala markägare.

Jordbruk

Klimatet och jordmånen i Papua Nya Guinea lämpar sig väl för odling. Omkring fyra femtedelar av befolkningen lever av jordbruk för eget behov. Sötpotatis, rotsaken taro, bananer och meloner är vanliga grödor. I inlandet är gris- och kycklinguppfödning vanligt och vid kusterna är fisket viktigt.

Industri

Tillverkningsindustrin i Papua Nya Guinea är liten. I landets fabriker framställs bland annat kopra (torkat kokosnötskött), kopraolja och palmolja. Fiskindustrin är en växande bransch.

Turism

Trots fascinerande natur och kultur har Papua Nya Guinea relativt få turister, bland annat därför att många avskräcks av den utbredda kriminaliteten. De som besöker landet lockas framför allt av naturen, de många kulturerna, korallreven och vandringslederna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Papua Nya Guinea.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 8 november 2019
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Papua Nya Guineas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Papua Nya Guineas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Papua Nya Guineas historia

Historia om Papua Nya Guinea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Fakta om Papua Nya Guinea

Aktuell samhällsfakta om Papua Nya Guinea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt...