M
Kategori
Karta

Papua Nya Guineas geografi

Antal invånare: 9 119 005 (2021)
Huvudstad: Port Moresby

Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien. Papua Nya Guinea ligger i den tropiska klimatzonen. Stora höjdskillnader gör att klimat och växtlighet varierar mellan olika delar av landet.

Antal invånare: 9 119 005 (2021)
Huvudstad: Port Moresby

Geografi och klimat

Papua Nya Guinea ligger norr om Australien i Stilla havet och är till ytan något större än Sverige. Landet är beläget på östra halvan av ön Nya Guinea, vars västra del tillhör Indonesien. Papua Nya Guinea ligger i den tropiska klimatzonen. Stora höjdskillnader gör att klimat och växtlighet varierar mellan olika delar av landet.

ANNONS

ANNONS

Inom Papua Nya Guineas gränser finns omkring 600 öar, fördelade på fem större ögrupper. De flesta av öarna är mycket små. Störst och viktigast är New Britain, New Ireland och Manus i Bismarckarkipelagen samt Bougainville, som politiskt tillhör Papua Nya Guinea men geografiskt angränsar till grannlandet Salomonöarna.

karta
Bild: Landguiden
Ett bergsmassiv löper i öst-västlig riktning genom det inre av ön Nya Guinea. Dess högsta toppar når över 4 500 meters höjd. Längs nordkusten samt på vissa öar i Bismarckarkipelagen och i Salomonhavet finns aktiva vulkaner. Jordbävningar förekommer och följs ibland av tsunamier (jättelika havsvågor).

Norr om bergen på Nya Guinea ligger en relativt smal kustslätt, medan öns södra delar främst består av sumpigt lågland med tropisk regnskog och mangrovesnår. Två tredjedelar av landytan täcks av skog med ett rikt växt- och djurliv, bland annat ett stort antal arter av paradisfåglar.

Papua Nya Guinea är rikt på vattendrag och har vidsträckta deltan vid de större flodmynningarna, särskilt vid floderna Fly och Purari.

Vid kusterna och i låglandet är klimatet hett och fuktigt året om. I höglandet är det svalare, och på höjder över 2 100 meter är nattfrost vanligt. Dagtemperaturen i låglandet överskrider ofta 30 grader, medan den håller sig runt 22 grader eller något mer i höglandet. Det är små skillnader i temperatur över året.

ANNONS

ANNONS

Med undantag för området runt huvudstaden Port Moresby, som i huvudsak är regnfattigt, får Papua Nya Guinea rikligt med nederbörd hela året. Mest regnar det under monsunperioden från november till april då kraftiga oväder och cykloner drar in från nordväst, ofta med översvämningar och jordskred som följd. Från maj till oktober blåser sydöstmonsunen.

Papua Nya Guineas flagga.

Naturtillgångar och energi

Papua Nya Guinea har stora förekomster av naturgas och olja, liksom av timmer. Landet är också mycket rikt på mineraler, främst guld och koppar men även silver, nickel och bly. Sedan 1970-talet har mineralproduktionen dominerat landets ekonomi. Samtidigt har miljöförstöring följt i gruvdriftens spår och lett till konflikter med lokala markägare.

Jordbruk och industri

Klimatet och jordmånen i Papua Nya Guinea lämpar sig väl för odling. Drygt två tredjedelar av befolkningen lever av jordbruk och fiske för eget behov. Försäljning av fiskelicenser till utländska fiskeflottor ger goda inkomster till staten. I fabrikerna förädlas mestadels landets råvaror.

Turism

Trots fascinerande natur och kultur har Papua Nya Guinea relativt få turister, bland annat därför att många avskräcks av den utbredda kriminaliteten. De som besöker landet lockas framför allt av naturen, de många kulturerna, korallreven och vandringslederna.
 

Besök Landguiden och läs mer om Papua Nya Guinea.
 

Text: Utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

Läs mer om

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 juli 2013

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Papua Nya Guineas geografi

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Länkar om Papua Nya Guineas geografi

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Papua Nya Guineas historia

Historia om Papua Nya Guinea. Här hittar du material som behandlar landets historia i stora och små perspektiv.

Sh
Karta

Fakta om Papua Nya Guinea

Aktuell samhällsfakta om Papua Nya Guinea. Här hittar du en kortfattad politisk och ekonomisk bakgrund om landet samt...