M

Norge idag

Antal invånare: 5 282 220 (2017)
Huvudstad: Oslo

Befolkning

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder.

Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade.

Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar.

På senare år har invandringen ökat.

Antal invånare: 5 282 220 (2017)
Huvudstad: Oslo

Befolkning

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder.

Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade.

Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar.

På senare år har invandringen ökat.

ANNONS

ANNONS

Religion

Kristendomen har troligen bevarat större inflytande i det norska samhället än i det svenska.

1800-talets väckelserörelser i Norge kanaliserades främst inom den evangelisk-lutherska kyrkan, som har kvar aktiva lekmannarörelser, medan frikyrkorna är svagare än i Sverige. Statskyrkan avskaffades 2012.

  Politiskt system

  Norge är en monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Stortinget kan inte upplösas mellan valen, som hålls vart fjärde år.

  Minoritetsregeringar är vanliga; sedan 2013 leder statsminister Erna Solberg (Høyre) en minoritetsregering mellan Høyre och Fremskrittspartiet.
  Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

  Utrikespolitik och försvar

  Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för utvecklingsländernas villkor och kamp för den globala miljön.

  Norska diplomater har gjort medlarinsatser i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern.

  Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Ekonomi

  Norge hör till de länder som har högst BNP per invånare. Norsk ekonomi ansågs också ha den bästa kreditvärdigheten efter den internationella finanskrisen 2008 – 2010.

  Ekonomin bygger ursprungligen på skogen och fisket men Norge är numera ett avancerat industriland, där näringslivet präglas av olje- och gasproduktionen.

  Det finns gott om vattenkraft och malmer, och den moderna tjänstesektorn är omfattande.

  Oljan och gasen utvinns till havs och svarar för cirka en fjärdedel av BNP.
  Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Norges geografi >

  Utrikeshandel

  Den norska befolkningen utgör en liten marknad och Norge exporterar omkring hälften av de varor och tjänster som produceras i landet.

  Olja och gas har tidigare gett mer än halva exportvärdet, men fiskeexporten har stigit kraftigt och Norge är världens näst största exportör av fisk.

  Metallexporten är också betydande.

  Sociala förhållanden

  Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i.

  Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd.
   

  Besök Landguiden och läs mer om Norge.

   

  Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet

  Läs mer om

  Sidan uppdaterad: 22 augusti 2019
  Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

  ANNONS

  ANNONS

  Är detta en olämplig annonsör? Klicka här

  Podcast om Fakta om Norge

  SO-rummet podcast icon
  M

  Norges geografi och politik

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-12-12

  Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Norges geografi och politik.

  + Läs mer

  SO-rummet podcast icon
  M

  Nordens geografi och politik

  av: Julia, Mattias och Kristoffer
  2018-09-18

  Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

  + Läs mer

  Länkar om Fakta om Norge

  ANNONS

  ANNONS

  Loading content ...
  Loading content ...
  Loading content ...

  ANNONS

  ANNONS

  Relaterade ämneskategorier

  Norges historia

  Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

  Norges geografi

  Geografi med fokus på Norge. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Norges geografi ur olika perspektiv.