M
Kategori
Karta

Norge idag

Antal invånare: 5 408 320 (2021)
Huvudstad: Oslo

Norge är Europas nordligaste land med ett naturskönt landskap av fjordar och fjäll. Den gamla fiske- och sjöfararnationen har med sina stora tillgångar av olja och naturgas utvecklats till ett av världens rikaste länder.

Befolkning

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder.

Antal invånare: 5 408 320 (2021)
Huvudstad: Oslo

Norge är Europas nordligaste land med ett naturskönt landskap av fjordar och fjäll. Den gamla fiske- och sjöfararnationen har med sina stora tillgångar av olja och naturgas utvecklats till ett av världens rikaste länder.

Befolkning

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder.

ANNONS

ANNONS

Hälften av invånarna bor i området kring Oslofjorden i sydöst. Kusterna på Sør- och Vestlandet är också mer tätbefolkade.

Befolkningen har traditionellt varit relativt enhetlig med små minoriteter av samer och finnar.

På senare år har invandringen ökat.

Religion

Kristendomen har troligen bevarat större inflytande i det norska samhället än i det svenska.

1800-talets väckelserörelser i Norge kanaliserades främst inom den evangelisk-lutherska kyrkan, som har kvar aktiva lekmannarörelser, medan frikyrkorna är svagare än i Sverige. Statskyrkan avskaffades 2012.

Politiskt system

Norge är en konstitutionell monarki. Regeringen har den verkställande makten och stortinget utgör den lagstiftande församlingen. Val till stortinget hålls vart fjärde år. Det är vanligt att landet styrs av minoritetsregeringar.

Enligt den grundlag (grundloven) som antogs i Eidsvoll den 17 maj 1814 är Norge en monarki.
Fördjupning om aktuell politik i landet hittar du i Landguiden

Demokrati och rättigheter

Norge är en mest robusta demokratierna i världen. De mänskliga rättigheterna är garanterade i grundlagen och efterlevs väl. Civilsamhällesorganisationer kan verka fritt och kritisera politiska beslut.

Utrikespolitik och försvar

Det nordiska samarbetet är en hörnsten i norsk utrikespolitik. Norge har även profilerat sig inom FN genom arbete för fattiga länders villkor och kamp för den globala miljön. Norska diplomater har gjort insatser som medlare i flera av världens konflikter, bland annat i Mellanöstern. Norge är medlem av Nato men står utanför EU.

ANNONS

ANNONS

Ekonomi

Norge tillhör världens rikaste länder och har ett omfattande välfärdssystem och generellt hög levnadsstandard bland befolkningen. Ryggraden i ekonomin är en lukrativ olje- och naturgasutvinning i kombination med fiske, sjöfart och turism. Den norska staten har sedan 1990-talet sparat enorma summor oljepengar i en fond för framtida behov. Pengarna har också kunnat användas för att undvika att Norge påverkas alltför negativt av nedgångar i världsekonomin.
Läs om naturresurser och näringar i avsnittet om Norges geografi >

Utrikeshandel

Den norska befolkningen utgör en liten marknad och Norge exporterar omkring hälften av de varor och tjänster som produceras i landet.

Olja och gas har tidigare gett mer än halva exportvärdet, men fiskeexporten har stigit kraftigt och Norge är världens näst största exportör av fisk.

Metallexporten är också betydande.

Sociala förhållanden

Norge hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen, och FN:s utvecklingsorgan UNDP har flera år rankat Norge som bästa land att leva i.

Det norska sociala välfärdssystemet mäter sig väl med det svenska i fråga om sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd.
 

Besök Landguiden och läs mer om Norge.

 

Text: utdrag från Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Landguiden logga

 


 

Läs mer om

 

Sidan uppdaterad: 3 augusti 2023
Ursprungligen publicerad: 14 oktober 2010

ANNONS

ANNONS

Lärarmaterial om Fakta om Norge

Jämföra länder

av: Landguiden, Utrikespolitiska institutet
Högstadiet

Använd Landguidens båda fakta- och statistikavsnitt och jämför länder med varandra utifrån olika ämnen och indikatorer.

+ Läs mer

Podcast om Fakta om Norge

SO-rummet podcast icon
M

Norges geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-12-12

Julia, Mattias och Kristoffer fortsätter Norden-specialen genom att gå igenom Norges geografi och politik.

+ Läs mer

SO-rummet podcast icon
M

Nordens geografi och politik

av: Julia, Mattias och Kristoffer
2018-09-18

Julia, Mattias och Kristoffer börjar en Norden-special med att gå igenom det viktigaste i Nordens geografi och politik och en del om nordiska samarbeten.

+ Läs mer

Länkar om Fakta om Norge

ANNONS

ANNONS

Loading content ...
Loading content ...
Loading content ...

ANNONS

ANNONS

Relaterade ämneskategorier

Hi
Karta

Norges historia

Få en helhetsbild av Norges historia eller fördjupa dig i människors livsöden, viktiga händelser och särdrag under...

Ge
karta

Norges geografi

Geografi med fokus på Norge. Här hittar du texter och faktamaterial som behandlar Norges geografi ur olika perspektiv.

Relaterade taggar

Hi
Natos emblem

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organization), Atlantpakten eller den västliga försvarsalliansen, är en...